ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Thursday, June 30, 2016

Vatican Council and the Novus Ordo Communists & Zionists Popes

Careful all of you. The Vatican Church is NO LONGER the Catholic Church but is run by a LIBERAL, MASONIC and ILLUMINATI JEWISH SECT practicing witchcraft , black masses behind closed doors and worshipping LUCIFER ! Through the NEW IDEOLOGY of RELIGIOUS LIBERTY promoted by the Vatican Council and the Novus Ordo Communists & Zionists Popes, THEY ARE GETTING ALL READY FOR THE ONE WORLD RELIGION OF THE ANTICHRIST, the so called messiah awaited by those Jews who still reject Jesus-Christ as The True Messiah.the only true and real religion accepted by the real god of the christians-IS THE ORTHODOX CHURCH.COME AND BE A PART OF THE ONLY TRUTH.GOD HAS SHOWN TO US MANY TIMES,AS WE CAN SEE IT...=BY THE HOLY LIGHT......IN JERUSALEM

Monday, June 27, 2016

Does the Bible says that we are saved only by faith;


like

eschatological orientation of Pentecostal prophecy
directly connected to another oppressive psychological
event, which is the rapture of the Church of Christ before
the arrival of the Antichrist, according to their claims. with
serum Church certainly means themselves. It should be
to add that there are a large number of Pentecostals
groups, arguing exactly the opposite, namely that the rapture will
made after the arrival of the Antichrist and the Great Tribulation which will
monitoring Whoever tells us about Christ or kept in the hands of the Bible are not sure or certain that believe in Christ as we think
It is really tragic and terrible are the Bible book of all heretics. All heretics in this report. Because it is difficult for any Christian to immediately realize the fallacies and falsehoods of heretics should be avoided at all costs.

Sunday, June 26, 2016

Topics protection-NOT to enter the dimension of demons
So then, the Christian should not hurry to experience. There is the question "hunting experiences," but these are matters of life and death. If it is God's will and in the interests of man, then God will oikonomisei, let him be found in such a situation, to understand the mental power. But then, you have to be patient. He should continue to fight the Christian fight, with the aim of sanctification. And although when God deems it appropriate, they will "remove" the obstacles to exclude the spiritual world. In no case, however, you will not have to deal with all that on his own, by way of eastern religions, or with the help of relevant books or teachers. Why put himself in great danger, and what he wants, will further removed. Because that would show his inexperience and immaturity, and God will never consider him worthy to handle this dangerous power of the soul safely. And every "success" with voluntary experimentation, it is not from God but from the evil one.
Especially baptized Christians, it is much more dangerous to ply with all of them. Why not just God does not give them the mitigating ignorance of faith to protect them adequately, but also their baptism has already been made. And no longer deletions, "purging" of dangerous gateways to the spiritual world.
If someone has been working closely with the "body experiences" (as well as these phenomena are called), then the "gateway" to the spiritual world "relaxes". And it is becoming easier (and therefore more and more dangerous) to enter the dimension of demons. But the holy baptism, God CLOSES this input, for those God knows that danger. But if the man is already baptized and open it, then the problem will be created with the involvement of this will be PERMANENT. It will always remain a gap from which it suffers to some extent from entities of this spiritual world. Although he no longer wants these experiences. This will be a lesson for him for the irresponsibility with which they act being baptized Christian, to deal with such dangerous situations, rather than the attested and paradedomenes by the holy Fathers illumination and deification methods.
So if you ever happen to feel this "trembling", it is good to know the following useful practical advice: Avoid lie back, and most importantly, be careful not to get your head down. Why outstretched neck facilitates the "exosomatosis process." Prefer to change attitude, turning sideways. Take care to prevent the "trembling" to strengthen. As soon accomplish, the better. And especially if you feel that there is nothing to prevent it, resort to PRAYER. It is the most powerful weapon that will stop this process, and will stop the "exosomatosis" process. Prayer is even more valuable, especially if you find that you can not control your movements.
If these are your situations often occur, first check the medications you are taking. Medicines like Tribulus Terrestris, may be the cause of such statements. This drug and the like drugs stimulate the secretion of the hormone for increasing the resistance in humans strongly stressed body. Attention therefore the medicines you take, if you find that you create such situations.
One very important thing that you should do if you find that surrounds your demonic presence, trying to lead you to exosomatosi is to check the items in your room or around your home. Is there there a Buddhist or magical symbol, or pagan idols? XEFORTOTHITE TA, and you will see that everything will get better.
Above all, however, what happens to remember that there is the strongest weapon against any attack, which is PRAYER. And when you encounter this problem seriously and thoughtfully, the Almighty is always willing to help you!
And attention! Do not be fooled by anyone, whether man or spirit, who will tell you that what happened to you due supposedly to the "holiness" you! Say: "I am a sinner man, earth and water." And analyze it to your distinctive spiritual, and he will advise you accordingly.

Wednesday, June 15, 2016

The devil here tries to deceive-and take you out from the correct path o...

Christ warns us about the end of times, about signs. No real God would ever speak like he does about the mother of God, she is the one who prays all the time for the Humanity not to be lost, this what bothers the Antichrist evil spirit nowadays, knowing that the final time for the Antichrist and his devils are close, he is doing everything possible to deceive man, by many manifestations, Aiming Virgin Mary and Saints of God.I have read all of this testimony a few weeks ago and yes its possible that Angelica saw something but I also believe that What Angelica Saw was not Jesus ...  Angelica Needs to pray for Discernment Because Jesus Would not wear Gold Sandals She Said and as he Would not Have Writing Across HIM on A Golden girdle "KING OF KINGS AND LORD OF LORDS."  ...  His presence alone Would BE enough to Know That he was King ...  and Also he Would not go around pointing the Finger hell to People Saying "you Know What you did" ...  When the end Comes ITS not God That Will BE pointing the finger, it will be the devil, so in all honesty I believe that Angelica was actually being fooled by the devil himself, trying to steer her in the wrong path because he has been known to appear as Jesus in the past dressed more like an Earthly King with Gold and Crowns etc then A savior That lived on earth with Humility & Love, he did not suddenly Change When he ascended Into Heaven ...  He died for our Sins, he Would Grieve the Lost Souls in hell, go Not Around Them telling ITS TOO Late What you know you did.

She DEFINITELY NOT DIED, SO SPEAK ONE VISION, A SUPERNATURAL EVENT LIKE THIS AND SAYS. 
And of course I watched it refers to PENTIKOSTIANOUS, BE SURE THAT YOU DO NOT HAVE NEVER EXPERIENCED miracle .. Neither do the universal.  
SURE MANY WONDERS IN THE ORTHODOX CHURCH IN OUR TIME NEEDED enlightenment and discrimination (The ANOMOS THERE IS MUCH MORE CAREFUL AND USE OTHER METHODS AND SAYS OTHER THINGS .. BUT LEAVE AND THERE IN THE STIGMA OF MIKROLEPTOMEREIS WHO USUALLY GET unnoticed. BUT IS NOT THIS THE subject) 

INITIAL ANY ORDODOXOS SAINT ever had similar experiences DEFINITELY NOT CHASKOGELAEI (AS THE GIRL) When I refer to this experience .. IS SYNTETRIMMENOS, feel CHARMOLYPI .. The CHARMOLYPI IS COMPLETELY UNKNOWN SPIRITUAL CONDITION AND PROTESTANTES KATHOLIKOUS ..  
NOT ADDRESSED TO THE SPIRIT OF JESUS ​​AS PRESENTED AS PROBABLY THE SAID JEHOVAH (ANOTHER STORY HERE, A PAGANISTIS "GOD" that is worshiped BEFORE OLD TESTAMENT FROM JEWS)  
NOWHERE TO ON THIS (presented to the girl) NOT glorify the Holy Trinity .. NEVER DO THIS .. THE DEVIL!  
ON WHAT EXACTLY THE CHURCH filming, the Protestant; ... Of course THERE AND WANTS TO REMAIN AND NOT look TRUTH, THE TRUE CHRIST AS experienced through the orthodox ..  
THIS IS JUST AND THE PROFIT OF THE DEVIL prepared for the coming of Antichrist .. THERE IS TO BE fucked ALL WHY ALL THESE misery WAITING JESUS ​​.. THIS exploits THE DEVIL AND SHOWN AS CHRIST .. ALL THIS FOR REPENTANCE, CONFESSION ETC IS bread and butter HIS OWN AND SAYS IN BOSNIA METZOUGKORI .. IS THE TRAP .. At the same time where the "JESUS" THE VISION OF KOPELAS empties MARY AND THE SAINTS OF CALLS people believe what he says THROUGH KOPELAS .. THIS is not unreasonable; WOULD MAKE WHEN DOING SO THE TRUE CHRIST; Fooling WILL NEVER HEAVEN INDICATING .. SIGNS KALOSORISMATOS;  

case the ON (THE DEMON) is very anti-Catholic (INDICATING THE POPE IN HELL) .. KATHOLIKOUS TO SAY THAT IT IS IN HEAVEN AND THAT IS ... The dearest ... CHILD OF MARY. ! IN NO EVENT WILL BUT NOT MENTIONED IN ORTHODOXIA .. THE ONLY TRUTH.  
CHRIST OUR warned of "signs and wonders" before the days of the Antichrist .. All these PSEFDOPROFITES prepares JUST THE CHRISTIANS FOR FAKE CHRIST

Monday, June 13, 2016

we live in the midst of the unseen spiritual world of the devils

when they tell you. about previous lives under hypnosis,the devil's can interfere into your subconscious mind,because under hypnosis its not you in control,devils do have.
abduction of aliens=abduction of devils,-πνευματική οδηγοί=
δαιμονικά όντα-spiritual guides =
demonic beings.-----The people who deal with black magic,they are the first ones,who will see their black fellows=devils on the other side- People who say to you,i see angels of God,when  ask for their presence,one thing is for sure.The devils play with them,and say to them a bunch of bullshit=The Angels of God,can interfere in someones life,=After you pray for help if you are in difficult situation,and you might not even understand it.Some times can be seen only by others.T
heir perpose is to heip you and not the show of
 if Christ accepted the reincarnation will not cure the blind, but that would leave him now to pay off the debt of the sins of his past life and the next to be born in the best condition! Those from the Bible, can not be called a Christianos'kai taftlochrona to believe in Hindu beliefs ... Right of reincarnation fans to believe whatever they want. They may not, however, misrepresent the Bible to support their theory. The Bible in every part of negates reincarnation. If that were the reincarnation, the tangible growth of Elijah is not justified in the sky, after the body has no value nor the appearance of the transformation, as perfect as had to be lost in theio.o Moses, how he appeared; He had reincarnated over the 1,250 years since ap'to death ostin time of Christ; People believe in reincarnation of his tricks, devils.

Monday, June 6, 2016

Turkey Hidden War-judgment by god,will come above you soon,for the so many crimes they did

Το κάρμα τους είναι υπερφορτωμένο-Η τελευταία από ΚΙΝΗΣΗ=ΘΑ ΕΙΣΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ,ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΈΧΕΙ προφητεία ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

The Turks would leave, but it will come back again and reach as Examilia. Will ultimately prosecution in Red Milia. By the Turks in third will be killed, the other third will be baptized and only 1/3 would Varian in Red Milia ". The prophecy of St. indicate that one third of Turks will be baptized. It is noteworthy that today already among Turks there are many crypto. Many pilgrims, particularly Russians, arriving in Turkey narrate that during their stay there, they come to these people asking for pictures, rosaries and looking for an opportunity to confess and Communion.When Turkey invaded Cyprus 42 years ago and killed many Greek/Cypriots, they had Americas back. Now i guess that America is the bad guy, right?your time is coming to be vanished from the map.and Cyprus WILL BE LIKE BEFORE.μόνο ένας παλαβός δεν μπορεί να καταλάβη ότι οι τούρκοι θα πάνε στο Αιγαίο...η Κύπρος θα είναι ελεύθερη όπως ήταν πριν ....για τα πολλα εγκληματα του εχουν κανει οι τουρκοι Έφτασε ο καιρός τους να πληρώσουν