ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Saturday, November 18, 2017

This is proved of the trinity of the holy spirit

This is proved of the trinity of the holy spirit.Confession of the holy Trinity Of God by Demon.One father took his daughter,everywhere
to cast out the demon from his  daughter who she was by a strong demon,And the demon from inside the girl admits,that he was send there by the holy spirit,and nobody can take him out of her,unless the holy spirit,again tell him to get out of her.The devil admits that he suffers more for being in her body,than in hell.AND THE REASON IS THAT THE GIRL taken the holy communion often.Thus he was burning more than if he was in hell.

Διαφορετική Ὁμολογία Πίστεως σημαίνει αὐτομάτως καί πνευματικήν ἕνωσιν μέ διαφορετικήν κεφαλήν,πνευματικήν σχέσιν μέ διαφορετικῆς κοινωνίας μέλη, πνευματικόν σύνδεσμον μέ διαφορετικά πνεύματα, ἤ Ἁγίους καί Ἀγγέλους ἤ Δαίμονας.
Αὐτό συμβαίνει διότι ἡ Ὁμολογία Πίστεως λειτουργεῖ ὡς ἐναρμονισμός μιᾶς λογικῆς ὑπάρξεως ἤ μέ τήν Ἀλήθειαν ἤ μέ τό ψεῦδος. Ἡ Ὁμολογία Πίστεως ἀποτελεῖ ὑπαρξιακήν λειτουργίαν, δηλαδή, ἀπεργάζεται τόν προσανατολισμόν ἑνός λογικοῦ ὄντος ἤ πρός τήν πηγήν τῆς ὑπάρξεώς του, ἤ μακράν αὐτῆς. Ἀναλόγως μέ τήν προέλευσίν της καθορίζεται καί ὁ προσανατολισμός της. Ἐάν εἶναι Ὀρθόδοξος Ἀποστολική, τότε ἀνορθώνει τό λογικόν ὄν, συντονίζει τάς δυνάμεις του προς ἕν τέλος καί σκοπόν, ὁδηγεῖ τήν ζωήν του πλησίον τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἐάν εἶναι Αἱρετική,τότε ἀποσυνθέτει τό λογικόν ὄν, τό καθιστᾶ ἀλλότριον τῆς ἑνότητος, τό φέρει εἰς ἐναντίωσιν πρός τόν ἑαυτόν του, καί τό ὁδηγεῖ εἰς ἀτέρμονα αὐτοτεμαχισμόν καί παραφροσύνην.

Tuesday, November 14, 2017

Ο Ορθόδοξος ΧριστιανόςΟ Ορθόδοξος Χριστιανός ανήκει στο Σώμα του Χριστού, την Εκκλησία του Χριστού. Αυτή η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι οργανικά η ίδια εκκλησία (ή εκκλησία) που γεννήθηκε κατά την εκχύλιση του Αγίου Πνεύματος στην Ιερουσαλήμ στην Πεντηκοστή, μια άμεση συνέχεια από τους Αποστόλους, τοποθετώντας τα χέρια από κάθε γενιά ιερέων στο επόμενο. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός αναγνωρίζει την πλούσια χριστιανική κληρονομιά και διακηρύσσει ότι ανήκει σε αυτήν την Εκκλησία, η οποία αντιστοιχεί στην Εκκλησία των Αποστόλων, όπως και ένας ενήλικος που αντιστοιχεί σε μια εικόνα που τον έχει πάρει ως παιδί.
Ο Ορθόδοξος Χριστιανός βαφτίστηκε στο όνομα της Αγίας Τριάδας και ακολουθεί τα ιδανικά και τις πεποιθήσεις τόσο της Γραφής όσο και της Ιερής Παράδοσης. Πιστεύει σε έναν ζωντανό και αγαπητό Θεό, του οποίου η Χάρη προστατεύει και τον καθοδηγεί στο δρόμο της λύτρωσης. Πιστεύει ότι ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του στη Βίβλο μέσω των Προφητών και ειδικά στο Πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Μοναδισμένου του Υιού που είναι ο Σωτήρας του ανθρώπου. Πιστεύει ιδιαίτερα στην ενσάρκωση του Χριστού ως Θεό-Άνθρωπο, στη Σταύρωση και την Ανάστασή Του, στο Ευαγγέλιο και τις Εντολές Του και στον επόμενο κόσμο.