ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Tuesday, May 2, 2017

PAY ATTENTION HERE

May God save us from the apostasy and from the coming of Antichrist, whose preliminary points are multiplied by day by day. I would like to keep from the great sorrow that even the elect will not be able to carry without His Grace Who will shorten these days. And I would like to protect us by keeping us in the "little flock", "the remainder according to the election of grace," so that Abraham might rejoice with the light of His face, the embassy of the Virgin Mary of God Never-Virgin Mary, all the inhabitants of the sky cluster of witnesses, prophets, hierarchs, evangelists, and confessors who have been faithful to death, who have poured out their blood for Christ, which they acquired with the gospel of Jesus Christ in the waters of Baptism . We are their children - certainly weak, sinful and unworthy; But we will not tend our hands to a strange god! Amen.
He reads one questioning about the latest acts and statements of ecumenical movement. At a finer level, Orthodox theologians representing the American Permanent Conference of Orthodox Bishops and other official Orthodox organizations perform "dialogues" with Roman Catholics and Protestants and "common statements" on issues such as Divine Eucharist, Spirituality, and the like - To inform the heterodox that the Orthodox Church is the Church of Christ to which all are invited, that only His own Sacraments grant grace, that Orthodox spirituality can only be understood One of those who know empirically in the Orthodox Church, that all these "dialogues" are a conventional caricature of the genuine Christian conversation - a discussion that aims to save souls. Indeed, many of the Orthodox participating in these "dialogues" know or suspect that there is no room for Orthodox testimony, that the very atmosphere of ecumenical "liberalism" cancels any truth that can be said to them, but silent, because " Spirit of times "today is often stronger than the voice of Orthodox consciousness.
Roman Catholicism has so far had itself a very special piety, piety is limited to "sacred heart", paposyni, purgatory and forgiveness, revelations of various "mystics", and the like; And a careful Orthodox observer can detect in these aspects of modern Latin spirituality the practical consequences of theological errors of Rome. The fundamentalist (icheliokratikos) Protestantism also has its own approach to prayer, characteristic of hymns, its approach to religious "revival": all this can determine the application, the religious life of fundamentalist mistakes in Christian doctrine.
When Fr. Serafim wrote in the mid-1970s about the dangers of neo-pagan "cults", there were other observers of the "cults" (although they did not sound as much as in 1979 when "worship terrorism" struck America in post-slaughter Of Jonestown). Without the patristic principles of spiritual life, however, as observers were unable to capture the underlying unity behind the phenomena of UFOs, Eastern religions and "charismatic revival" - apparently by using mentioumistikes techniques to come into contact With dead spirits under different disguises.