ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Sunday, December 18, 2016

Jewish control

It is here, taken over the whole world, and control
all media and entertainment and telecommunications to
you can not find other Human nations and organize it
 could. ATT, Verizon, T Mobile, Comcast, Dish
TV, TV, all TV networks, movie studios all, oles of Tainies
 As Google, Yahoo and all the Internet belongs
 Jews. All Telecom is owned and controlled by the Jews, so
You will never understand the truth. And since banks elenchonte by the Jews and the Jewish Banking Laws allow them
Jews to make money by lending money or money is their debt
It also has the highest educational system and all banks
lend money for higher education and the fact that the debt is money in
banking world $ 1 trillion in student loan debt is
actually 100 trillion in new money for the Hebrew Jewish banks. But stupid people, you try to find out who is the richest man every time. After a few years, they will possess your soul, with the Coming fucking Antichrist, and will not have any fucking idea what is happening. with love ANNINOS