ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Sunday, April 23, 2017

The soul has its senses and, consequently, feelsThe last decision is not the act of overthrowing, the decision of the soul at the time of its separation from the body, but rather of realizing a union with the transformed, resurrected body with which the soul will continue to live forever. After separation, the soul has its senses and therefore feels, perceives, and generally exercises all the energies of the soul (Revelation 6: 9-10; 7:15; 1 Peter 3:19; Hebrews 12:23; Luke 16: 27-28). The word "sleep," in which death is characterized, refers not to the soul but to the body. In Matthew 27:52, we read that many saints who had fallen asleep were asked. The final decision will take place on the second coming of Jesus Christ, a strong belief of the Church is recorded in the Faith Symbol that "He (Jesus Christ) will come again with glory to judge the quick and the dead." The hour of the Second Coming of Jesus Christ is not known and, according to the Apocalypse, can not be guessed by any means.