ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Sunday, June 26, 2016

Topics protection-NOT to enter the dimension of demons
So then, the Christian should not hurry to experience. There is the question "hunting experiences," but these are matters of life and death. If it is God's will and in the interests of man, then God will oikonomisei, let him be found in such a situation, to understand the mental power. But then, you have to be patient. He should continue to fight the Christian fight, with the aim of sanctification. And although when God deems it appropriate, they will "remove" the obstacles to exclude the spiritual world. In no case, however, you will not have to deal with all that on his own, by way of eastern religions, or with the help of relevant books or teachers. Why put himself in great danger, and what he wants, will further removed. Because that would show his inexperience and immaturity, and God will never consider him worthy to handle this dangerous power of the soul safely. And every "success" with voluntary experimentation, it is not from God but from the evil one.
Especially baptized Christians, it is much more dangerous to ply with all of them. Why not just God does not give them the mitigating ignorance of faith to protect them adequately, but also their baptism has already been made. And no longer deletions, "purging" of dangerous gateways to the spiritual world.
If someone has been working closely with the "body experiences" (as well as these phenomena are called), then the "gateway" to the spiritual world "relaxes". And it is becoming easier (and therefore more and more dangerous) to enter the dimension of demons. But the holy baptism, God CLOSES this input, for those God knows that danger. But if the man is already baptized and open it, then the problem will be created with the involvement of this will be PERMANENT. It will always remain a gap from which it suffers to some extent from entities of this spiritual world. Although he no longer wants these experiences. This will be a lesson for him for the irresponsibility with which they act being baptized Christian, to deal with such dangerous situations, rather than the attested and paradedomenes by the holy Fathers illumination and deification methods.
So if you ever happen to feel this "trembling", it is good to know the following useful practical advice: Avoid lie back, and most importantly, be careful not to get your head down. Why outstretched neck facilitates the "exosomatosis process." Prefer to change attitude, turning sideways. Take care to prevent the "trembling" to strengthen. As soon accomplish, the better. And especially if you feel that there is nothing to prevent it, resort to PRAYER. It is the most powerful weapon that will stop this process, and will stop the "exosomatosis" process. Prayer is even more valuable, especially if you find that you can not control your movements.
If these are your situations often occur, first check the medications you are taking. Medicines like Tribulus Terrestris, may be the cause of such statements. This drug and the like drugs stimulate the secretion of the hormone for increasing the resistance in humans strongly stressed body. Attention therefore the medicines you take, if you find that you create such situations.
One very important thing that you should do if you find that surrounds your demonic presence, trying to lead you to exosomatosi is to check the items in your room or around your home. Is there there a Buddhist or magical symbol, or pagan idols? XEFORTOTHITE TA, and you will see that everything will get better.
Above all, however, what happens to remember that there is the strongest weapon against any attack, which is PRAYER. And when you encounter this problem seriously and thoughtfully, the Almighty is always willing to help you!
And attention! Do not be fooled by anyone, whether man or spirit, who will tell you that what happened to you due supposedly to the "holiness" you! Say: "I am a sinner man, earth and water." And analyze it to your distinctive spiritual, and he will advise you accordingly.