ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Tuesday, December 27, 2016

Mysterious disappearances UFO researchers        Many phenomena UFO researchers such as Dr. Laiin, Dr. Tzessap, Ph. Edwards died under mysterious circumstances, and many believe that their "taken out of the game" because their discoveries began to recognize supernatural and demonic energies behind the "showcase" of ypertechnologias alien. Also deaths of other researchers such as Professor J. meteorologist. McDonald and Professor R. Hardy attributed to suicides. Both were at the peak of their career and P. Hardy committed suicide two days before the announcement of an important discovery about the origin of extraterrestrial phenomena. Many researchers, such as Tz.Kiil, began plagued by strange accidents and illnesses, and their studies lead to a supernatural vision of the phenomenon.

        The most typical case is the A.K.Mpenter, which occurred in 1953. The Bender had organized a research office of the UFO and had gathered much relevant material. He had written a letter to a friend in which he said the true explanation of the phenomenon. A few days after three black-dressed strangers came to his house holding the letter. Such black-dressed strangers often disclosed as witnesses or UFO researchers to give their instructions or threats, ie. Act as "secret police." Usually they have demonic appearance, black skin, slit eyes radiating anger and hatred. The three strangers told Bender that may have discovered the mystery of UFOs, but they did not understand some important details, which have been subject to an "enlightenment" process, following from which ill for several days!

        In the report of the Bender spoke hesitantly and tried to obscure and hide many facts and finally retired from the UFO's research. From what little I told friends apparently had a very intense and painful experience, an experience analogous happens in occult circles, the so-called "initiation" or "enlightenment". It is a basic process used magic from the hierarchies of all secret societies. During the "enlightenment" final broadcast, internal mysteries of the organization, which are often diametrically opposed to the outward teaching. Many times it is awfully physically and morally, and this is logical because from demons. A remarkable fact of the visit of the three black-clad strangers in Bender, is that at some point transformed into "monsters" form of snakes! This speaks for itself: the devil many times has been reported to occur as a snake. After this contact the Bender began to suffer from strange physical complaints, such as continuous and severe headaches.UFO and Parapsychikoi

        Finally we will mention a few items to Uri Geller, the famous phenomenon of "parapsychikon forces" to confirm again the match between the "alien" and of supernatural spirits, but those with the alleged "energy forces" or "parapsychikes skills" some people.

           Let's see what he says in his autobiography:

        At the age of three or four years of happened the following: "It was last evening. Suddenly I heard a very loud ringing in my ears. All other sounds stopped. And it was strange, as if time suddenly immobilized ... Something made me I look up at the sky. I saw a silver light mass ... This light was the sun and I knew it. the light was very close to me. Then went down more low, remember that almost came over me ... I felt like I hit someone behind ap'to head. I felt a strong pain in the forehead ... I lost completely my senses and do not know how long I stayed like that ... "

        In other cases, Geller saw spaceships others who were with him did not see them. Indeed, in one case flying saucer photographed without knowing, but seemed in appearance of the film. From some time and then put new, completely unwritten cassettes to record an experiment in a laboratory and then heard metal, Outer Rim voices alleged alien who gave him several messages.

        In another case he says he saw "a blue-white, blinding light, like a volcanic glow. An inner strength made me get close ... It seemed as if there was a dark, bulky object beneath the light that still shines blindingly. As I approached, I felt I pass in a trance. Everything was vague, dull. I felt like I'm in something ... It seems to me that I saw some figures, but it was too dull to pick out. Then I perceived a dark form which was impossible even now on the shape of ...! I was in a state of shock for several days after that ... made me realize for the first time, that whatever was

Sunday, December 25, 2016

απέτυχε να ομολογήσει την αμαρτία της αλλά σώθηκε από Μητέρα του Θεού

 There was once a God-fearing and virtuous lady,
who was married and had children. She was never absent from Church, gave generously to the poor, fasted and possessed many other virtues as well. Even so, this unfortunate woman had committed one sin that she never confessed. Oftentimes she would go to her spiritual father intending to reveal it; however, after confessing all her other transgressions, she would feel embarrassed and fail to reveal this one as well.
This lady would frequently stand and cry inconsolably before the icon of the Mother of God, beseeching Her compassion to forgive the crime. Finally, she died without confessing her sin to anyone, When she reposed, her family members were waiting for one of her daughters from a distant region to arrive for the funeral, and for this reason they did not bury her until the third day.
As they were chanting the funeral service in the Church  – great are Thy wonders O Lord! – this decreased woman came back to life. She sat up in the coffin and proclaimed the following: “Great is they power Ever-Virgin Mary!”. Then she requested that someone call her spiritual father. When he arrived, she confessed her hidden sin to him, and then said the following for all to hear:
“I the wretch, on account of shame did not confess one sin I had committed. I wept every day for this mistake with much contrition, begging the Ever-Virgin Theotokos to show Her mercy on me, and not permit me to be condemned for this particular sin.
As soon as my wretched soul came out of my body, however, many demons grabbed it like wild wolves, jeering at me for my hidden sin. They were rejoicing for this sin, and assumed that they would retain me on account of it. After they dragged me down to Hell, where there was a deep darkness and inconsolable suffering, unexpectedly, the intercessor of sinners and Queen of the Angels appeared. She was shining brighter than the sun and emitted the limitless light of God into that entire gloomy area. Censuring the demons for taking me without the Lord having given them authority to do so, She rescued me from their hands and said to them, “Let us take her to the righteous Judge, and may whatever His compassion decides be done”. Then she turned to me and said, “Fear not my daughter, I will help you”.
When She took me to Christ the Lord, I saw Him sitting on a magnificent throne. I could tell that He was upset and displeased with me, ready to sentence me to eternal death. But our Lady Theotokos stood before Him with humility and said, “I pray and beg Thy goodness, My most-compassionate Son and loving God. Please forgive this poor soul through Thy great mercy and through Thine immaculate and precious Blood, which Thou didst spill for sinners. Thou knowest the great reverence which she had for me and how many tears she shed before my icon, weeping for her sin.”
The Lord, however, responded, “You know, my dear Mother, that no one can be saved without the mystery of life-saving confession, which this soul foolishly disregarded. She did not confess her sin, and now it is not possible for Me to forgive her; for in Hades there is no repentance.”
The Theotokos replied, “Truly my sweetest Son. No one can be saved without confession; however, You are the Ruler of life and death, and You are capable of all things. Please, I ask You to remember this unfortunate soul’s numerous good deeds, and above all her fervent adoration and her tremendous love and faith towards Me, and show to her Your infinite compassion, which exceeds all the sins of the world”
Then Christ responded, “So that I do not sadden you, dear Mother, I command this soul to return to her body. Mat she confession her sin according tot he law, and then may she be forgiven”.
“When the Master Christ has finished saying this, my guardian angel returned my soul to my body and brought me back to life, as you have witnessed. And now I am about to die again momentarily. For this reason, I beg all of you, my family and friends, and my beloved daughter: cease from your tears because you do not help me by crying. Instead, commemorate me during the Divine Liturgies, and give as many alms as you can on my behalf. Live carefully, for the love of God, so that you do not sadden Him with anything, and confession all your sins sincerely, without concealing any of them.” And having said these things, she fell asleep once 

Monday, December 19, 2016

Homosexual confession,time we to realise the truth


Constantine, who always used to sit in the last rows of the church, got up - with obvious hesitation at first - and walked up to old Anastasy. As he walked to the pulpit, he noticed that everyone was looking at him in a strange manner. He could see a vague look of wonder in the eyes of the churchgoers, while he was wondering why old Anastasy invited only him to stand by him, during the reading of the letter.
Something unusual was however prompting him, so, after a quick glance at his beloved Katerina, he asked old Anastasy to say a few words in memory of Crazy John. Old Anastasy intended that the letter be read first, then Constantine would have been asked to speak. But father Vassily intervened, saying:
"Let the boy speak first, Anastasy".
With his head lowered, Constantine approached the microphone.
"I regard and perceive myself as the worst miasma that has ever existed in mankind. I furthermore know that you all confront me as a miasma of society, on account of my prior sinful activity. You are absolutely right to do so. That is how I deserve to be confronted by you, because with the life I led, I not only harmed myself, but also those near me - that means you all - but also all those that I caught in the meshes of iniquity. So, I am taking the opportunity that mister Anastasy is giving me, to ask each one of you personally to forgive me. I don't even deserve your forgiveness, because I have harmed you more than you could ever imagine. I harmed our town, our district, our neighborhood. I harmed friends and acquaintances of mine, and parents and relatives, because with my lifestyle, I had brought the mire of debauchery into your everyday lives.
This downhill slide that I had taken was ended once and for all by Crazy John. The prayers of that fool released me from the clutches, not only of one demon, but of an entire legion that had lodged inside me.
I was a transvestite for almost ten years. I believed at the time that happiness could be found in the ephemeral pleasure that bodily contact can arouse. I dressed provocatively; I used to be furious with people. I confronted life as though it were a vessel for pleasures, which I had to make sure I filled, on a daily basis. I experienced the mire of Hell, more than a human mind could ever imagine. That is why I used to regularly change my place of residence, since society had rightly perceived me as an outcast. And that was essentially what I was.  I believed that quarrels, insults and disappointments were the best kind of defence, in my literally vehement obsession to pursue something that deviated from what was socially correct - from the ideals and the values of the Gospel. At the time, I had looked upon my illness as a human right, and was under the illusion that it was an outright normal thing - a thing that nowadays, even top-level leaders tend to advertise as a mere supposed "otherness".
So, there wasn't a single police station in Athens that didn't know me. There wasn't a single courtroom where I hadn't been a "customer" - either as an accused, for having offended virtuous behaviour, or as a witness for the defence or for the prosecution, in various, related cases. I was under the illusion that with my overall immoral activity, I was serving a silent revolution in favour of the acceptance of homosexuality. Hunted as I was, I arrived at your neighborhood too, and presented myself to the kindly, poor old lady Chrysoula, to ask her to let her one-room apartment to me.  That is where I saw Crazy John for the very first time; he had brought over some bread to the almost destitute old woman.
Unlike most other tenants, I wasn't asked too many things by old Chrysoula. She just mentioned that the 30.000 drachmas she was asking for was the only income she would have, to make ends meet; so she asked me to not delay my payments because she had to pay for the bills, the building maintenance, as well as to buy her other basic needs.
"Oh, my dear child Constantine, God must have sent you! The apartment hasn't been rented out for three months and I am living off the help I get from misterApostolis the baker and mister Pantelis the grocer here, who send me bread and provisions with this fool here", she said, pointing to Crazy John.
"But I never sent you any bread Chrysoula, as I wasn't aware of your situation" Apostolis spontaneously remarked.
"Nor have I ever sent you any provisions", Pantelis added.
"But that's what Crazy John told me!!" old Chrysoula replied, totally at a loss...
After this small and "endearing" intervention, Constantine continued:
"Crazy John always used to conceal his good deeds... He may have brought you food, my dear Chrysoula, but to me, he brought God".
Constantine's eyes became misty, and tears began to fall. Everyone was now becoming tearful, along with him. He took a deep breath and continued:
"Three days later, I moved into the apartment. Crazy John had helped me carry all my things. And when the transporter purposely dropped an innuendo because of my behaviour and the manner that I spoke, Crazy John stunned him, by pointing out to him that, as a person who systematically lived adulterously and behaved brutally towards his own two children, he had no right to make such remarks about me. The transporter was shocked by these revealing words, and he immediately stopped his sarcasm. I of course was under the impression that the two of them were acquainted, but was taken aback when the transporter turned towards Crazy John as he was leaving, and said:
"What are you anyway? Some kind of charmed one?"
"Yes George, I have been 'charmed' - by our Christ's love", the fool replied.
He even asked the transporter to stop sorrowing Christ, because, in spite of his overall behaviour, Christ had healed his daughter Theodora from a very serious ailment. George then departed, with his head lowered..... He is the gentleman who is sitting over there with his wife, and he can confirm the incident I just described.  I was impressed by that dialogue, but at the time I had dismissed it as the ravings of a fool.
So, on the evening of that same day, I dressed up in women's clothes as I normally did, and I went to a familiar transvestite haunt, on the main highway. You can imagine my surprise, when I spotted Crazy John watching me from the opposite corner of the block. The thought crossed my mind that he was seeking erotic companionship. But then, how did he find me?... The fool must have followed me (I thought to myself), and now he would go and tell what he saw to old Chrysoula... Oh well, I guess I will be searching for accommodation again... As all these thoughts were running through my mind, a prospective "customer" stopped in front of me. Just then, like a coiled spring, the fool jumped up and started to yell from across the road:
"He's got AIDS!!  He's sick and he will pass it on to you!!  Go away!! Go away!!"
I was taken by surprise by the erratic behaviour of a man whom I hardly knew. Naturally the prospective customer left. Then I started to curse Crazy John... I became hysterical...This went on for almost a month. Until this day, I will never know how he managed to discover those illicit haunts. One evening I actually beat him, and in fact quite severely.
But just imagine my surprise, when, every night after I got home, I would find an envelope containing almost double the money that I used to earn from my filthy activities, and on it would be written: "A blessing, for the servant of God, Constantine".  I didn't know what to make of all those weird things I was witnessing. In the afternoons, I would go for a walk and whenever I'd see Crazy John, I would get angry. But he would say
"My dear Constantine, stop sorrowing Christ and our Holy Mother, Who are mourning incessantly for you".
I had even contemplated leaving the apartment, but something was holding me there. The other transvestites would ask me:
"Hey, could he by chance be in love with you, which is why he's acting so weird?"
"No", I'd reply, "he doesn't have any such intentions."
To make a long story short, I decided to invite Crazy John to my place, to put an end to all these things. I was hoping that someone had been putting him up to it purposely, just to drive me insane. Crazy John responded to my invitation affirmatively, despite having been humiliated by me so many times. I don't know what came over me that evening, but I cleaned the house, cooked something light, and sat down to do some reading. I was leafing through a magazine with assorted material, and an article caught my attention, about a certain Elder Porphyry who served in the chapel of a hospital in central Omonia square of Athens.
I hadn't finished reading the article, when I heard Crazy John knocking on my door. As soon as I opened the door, he said:
"Be blessed, my Constantine, in the present aeon and in the one to come".
It was the first time that I had ever heard such a greeting, but it was also the first time that I had ever heard a demonic voice speaking from inside me:
"Have you come to my house here as well, you crazy old man, to drive me out?  I'm not alone here - I have 365 other friends!  I don't intend to go away! You'd better be the one to leave, otherwise I'll kill you!" Crazy John then  pulled out a Crucifix from his coat and raised it in front of me, and began to say:
"In the name of the Holy and Homoousion Trinity...." but I didn't hear anything after that, because I lost consciousness...
When I recovered, I saw the old fool standing there, smiling at me. I felt really happy that he was there, but didn't know the reason I felt that way.
"I brought you a gift, my Constantine. It is the Book of Psalms - a book that was written by the king and Prophet, David."
"What's going on? What happened?" I asked.
"My Constantine, you have received an enormous blessing. Christ has chosen you. He is preparing you for very important feats. However, you must be prepared to put up a serious fight, because what you have inside you is not about to leave very easily."
If you could only have seen the way that Crazy John's face glowed, you would have understood why I was so terrified. I had always thought that all the talk about demons was sheer fiction. I believed that they were just an invention thought up by priests and religion, intended to scare people and to extract easy money from them, so that they would enjoy their own lives, get rich, etc..  And yet, there I was, a living witness of their insidious activity against humans. Crazy John became a brother and a friend from that day on. That very same night, I gathered all the women's clothes and shoes and cosmetics that I had, and threw them into the garbage can. The next day, I changed my phone number. With the help of that fool, I even secured a job in the Accounts department of a large company. The owner of the company was a friend of Crazy John; he actually hired me with a satisfactory salary. At the same time, I would go with Crazy John - on an almost daily basis - to a church high up on Hymettus Mountain, where the priest would read the benedictions of Saint Basil (exorcisms) over me, while Crazy John would read Psalms. I cannot describe what I went through. What I can now shout out, thanks to this experience, is that homosexuality (and prostitution in general) is not an "otherness" or an illness; it is a formidable demon, which infuriates the Almighty. What I also want to tell you, is that our holy Church possesses the weapons that are able to exterminate all those things that our modern society nowadays believes (as I used to believe) to be "nonsense".
The prayers of our neighborhood fool saved me. My acquaintance with him changed my entire life. What I experienced over these last few years in this blessed neighborhood constitute a true miracle of the Triadic and only true God. I escaped from the clutches of a true Hell, and I am now living in a world that I had never lived - not even in my wildest dreams.
With the constant support of this saintly man - who was anything but a fool - I came to understand my mistake; I realized various things and situations that comprise the foundations of our society; I became familiar with the love of Christ. I had been functioning like one who is addicted to a toxic substance; I couldn't be told apart from a drug addict; I was living in a nightmare, which that wonderful saint of God - Crazy John - put an end to.
But I don't want to tire you any further with my story. After all, I am only recording my entire story in detail, as old Anastasy asked me to.  I also apologize to you all, and to the innumerable victims that I had lured into the meshes of the iniquity that I was trapped in. I apologize to my beloved Katerina, who has opened her embrace to the most sinful person in the universe; who shut her ears to all the unfavorable comments and the justified criticism, and has accepted my marriage proposal to her.  She has accepted to live with a zero, with an outcast, a moron.  This holy man, Crazy John, had invested in this marriage with his prayers and his tears.
Constantine's last words were lost in his sobs. Also crying with him was Father Vassily, who had run up to hug him, as did all the other churchgoers.
"Father Vassily, I'm thinking of moving out of the neighborhood - not for me, but for Katerina", Constantine murmured falteringly, with difficulty.
Father Vassily then spoke up, and said:
"Dear brethren, Constantine has just expressed the desire to leave our neighborhood. What do you say? Are we going to leave the living testimony of a miracle by our departed brother John - Constantine - but also our own Katerina, to leave?"
"No! No!" they all shouted.....

Sunday, December 18, 2016

Jewish control

It is here, taken over the whole world, and control
all media and entertainment and telecommunications to
you can not find other Human nations and organize it
 could. ATT, Verizon, T Mobile, Comcast, Dish
TV, TV, all TV networks, movie studios all, oles of Tainies
 As Google, Yahoo and all the Internet belongs
 Jews. All Telecom is owned and controlled by the Jews, so
You will never understand the truth. And since banks elenchonte by the Jews and the Jewish Banking Laws allow them
Jews to make money by lending money or money is their debt
It also has the highest educational system and all banks
lend money for higher education and the fact that the debt is money in
banking world $ 1 trillion in student loan debt is
actually 100 trillion in new money for the Hebrew Jewish banks. But stupid people, you try to find out who is the richest man every time. After a few years, they will possess your soul, with the Coming fucking Antichrist, and will not have any fucking idea what is happening. with love ANNINOS

Monday, November 28, 2016

THE TIME HAS COME

its not just America that causes the entire war in the world, are the bankers who control the Federal government and military that create all the wars in the world. The American people want peace, just like everyone else.With debt G.D.P. to 105% of the Federal Reserve holds this country and everything in it.Follow money, these wars are for gas pipelines, petrochemical dollars, gold economy is supported, and the main non-banking institutions Federal Reserve has nothing to do with the federal government. It is a completely private bank owned by a small group of very greedy, power-hungry. Elder Paisius said. These around 10 people rule this world.They decide which country gets invaded next. Thanks to these assholes, the rest of the world looks at the United States as a kind of evil Death Star. They will only support until this economy, as our military continues to pursue the spotlight.but the real ruler of the world is Jesus,and the final out coming event passes from him,so boys and girls get ready....war war three is coming soon,..COSTANTINOPLE, AND CYPRUS WILL BE FREE LIKE BEFORE.

Friday, November 25, 2016

Reincarnation = WORK OF SATAN

Basic principles in Buddhism-Karma in Buddhism.and orthodox perspective of karma nonsense coming back only the quality, which is the social environment, physical appearance and mental capabilities of an individual is determined by the works of his previous existences, but in any way his actions. If you see that other people suffer, and be able to help, not to focus on their karmic past but your karmic opportunity in this: One day you can find yourself in the same predicament it is now, so here it is your chance to act the way you would want to act toward you when that day comes. It's not about fatalism In Buddhism, rebirth is part of the continuous process of change. In fact, we are not only reborn at the time of his death, we are born and reborn in every moment. However, the Bible does not talk about karma, but for God's judgment Full Biblical verse: should not be deceived; God is not mocked: for whatever aman soweth, that shall reap. . - Galations 6: 7) The concept of karma is nothing more than a cunning attempt to entangle Soul to the laws of physics and so do the fans think that depends on gurus for their release. New Agers like to say karma as the law of personal responsibility, when in fact it is the opposite, a mechanism that allows one to behave as they wish, with full knowledge that someday everything will balance out and not fundamental harm has done.Since New Agers believe that the law of karma could not operate at full power during a single life, suggests a long series of life on which Soul'matures »and works off bad karma. The end result, supposedly, this long evolution is God-Realization, great lighting in which Soul is finally a god. Reincarnation therefore marketed as an excellent self-perfection mechanism whereby the immaturities and defects in a subject is gradually refined and discharged. This charming philosophy is designed to ensure that no one makes a serious effort to their personal salvation, since, as New Agers say, everyone has survived from the beginning, so you need a Savior? Again, Lucifer isachieving an important goal when getting someone to accept this awful movement philosophy.The new age has tried various ways to reincarnation market among Christians. Chief among them is hypnotic regression, where the subject is placed in atrance-like state and are stimulated to remember episodes from the "past lives." This is anex tremely clever trick of hypnosis, by its nature, exposes the subject to demonicinfluences. Implantation of the "Memories" is thus easy to achieve. New Agers would also like to mention the cases of children who remember their past lives. This is highlydisingenuous since children are very suggestible and can accept all kinds of myths and stories as part of their personal reality. If members of a family with a leaning towards the occult, the child may be exposed to unclean spirits andimplanted with "memories" based on verifiable fact.It worth noting that the great architect behind most New Age philosophies, Madame Blavatsky, not himself assert the principle of reincarnation in his first major work, Isis Unveiled. If the reality of reincarnation is such a central tenet of New Age thinking, then why it was not mentioned even once in this monumental volume (over 1470 pages)? The reason is simple - it had not yet been identified (in 1877) as dient importantingre the toxic brew that Lucifer was preparing for unwary.If have any doubt about the Blavatsky faith in the rule of Lucifer, who migh tlike be noted that the name he gave theosophical journal was Lucifer and the publishing house founded by students to disseminate the works originally called Lucifer Publishing Company (later changed to Lucis Trust). her books Isis Unveiled and The Secret Doctrine is filled with Luciferian philosophy. Remove not the ancient landmark, which have set thy fathers. People foolishly believe they can draw nourishment from certain beliefs New Age, incombination with their Christian faith, but this is not possible. As the Bible says, "doth a source in the same place sweet water and bitter?" (James 3:11). If a move is Luciferian in any particular, it is Luciferian all the way through.

Wednesday, November 16, 2016

MY NOTES


Μετά την αιματοχυσία του κόσμου από τη Νέα Τάξη και την κατάρρευση του θεοποιημένου μοντέλο των χρημάτων, θα αυξηθεί μια νέα χριστιανική εποχή, όπου οι άνθρωποι θα δώσει προσοχή στις αξίες που σήμερα ποδοπατούνται, και, κατά συνέπεια, θα υπάρξει αρμονία και την ειρήνη μεταξύ τους για μια χρόνος. Στη συνέχεια, η Ορθοδοξία θα εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, στην αρχική παραδοσιακή μορφή
Η πραγματική μαγεία. Είναι, λέτε, μια τέχνη, καλώντας τους δαίμονες και την αγάπη και την απάντηση, άλλες φορές αποκαλύπτοντας κρυμμένους θησαυρούς, μερικές φορές το όνειρο ερμηνεία και μερικές φορές άλλα απόκρυφα. Όσοι ασκούν αυτή την «τέχνη» που ονομάζεται μάγοι, και ισχυρίζονται ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες των δαιμόνων: αέρα, βλέπουν φιλικό, επίγεια, βλέπουν τόσο καλό και κακό, και το κολασμένο, δηλαδή κάτω από τη γη, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ως εγκληματίες. Στην πραγματικότητα, βέβαια, όλοι οι δαίμονες είναι κακό και κακοποιοί, ποτέ φιλικό.Αυτός είναι ο λόγος θρησκεία μου είναι ορθοδοξία.....Η Αγία Γραφή προειδοποιεί αυτός που θα καθίσει στον ναό του Θεού που διεκδικούν την εξουσία του
Θεού. Αυτό είναι ακριβώς ό, τι κάνει ο Πάπας με την κλήση ο ίδιος ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας.
Καθολική εκκλησία σημαίνει καθολική church.224 Θεό, δεν τον Πάπα, είναι ο επικεφαλής της καθολικής εκκλησίας.όταν ο δαίμονας θέλει να ρίξει στο γκρεμό,
ποτέ δεν σπρώχνει,
σε έλκη.Οι κρίσεις σας πάντα να βάλει ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί.Στον ουρανό κανείς δεν πηγαίνει στην κοσμική αναρρίχηση,
αλλά και με τις πνευματικές αλλαγές.
Μόνο τότε, βαδίζοντας "χαμηλά", ταιριάζει με την στενή πύλη του παραδείσου    Ο άνθρωπος δεν πρέπει να εμπιστεύονται τις εμπειρίες εμπειρία στην αεροπορία κόσμο {υπο-κεραία ουράνιο κόσμο που κατοικείται από τα νεκρά πνεύματα, ή το «αστρικό επίπεδο» στη γλώσσα της Θεοσοφίας ή "επίπεδο Bardo" στη θιβετιανή γλώσσα Viivlou το Dead or "πνευματικό κόσμο" στη γλώσσα του πνευματισμού} και δεν πρέπει να πιστεύουν ότι είναι αυτό που φαίνεται. Ακόμη και εκείνοι που έχουν μια σταθερή βάση στην Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία μπορούν εύκολα να εξαπατηθεί από τα νεκρά πνεύματα του αέρα σε «οράματα» ή « οράματα »που είναι πιθανό να συμβούν ... Τα πλάσματα με τα οποία οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με τον κόσμο του αέρα είναι πάντα ή σχεδόν πάντα, δαίμονες ..... Αυτά τα όντα δεν είναι άγγελοι, επειδή οι άγγελοι ζουν στον ουρανό και περνά μόνο μέσα από το κόσμο αέρα μόνο ως αγγελιοφόροι του Θεού. Δεν υπάρχουν ψυχές των νεκρών, δεδομένου ότι οι ψυχές των νεκρών βρίσκονται σε μια προσωρινή κατάσταση στην οποία πρόγευση μόνο από τον ουρανό ή την κόλαση .....Ο Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια, ο τρόπος και η διάρκεια ζωής της. Ο Θεός είναι αγάπη, ελεήμων, το είδος, συγχωρώντας, και απλά. Κάθε που έρχονται σε αυτόν που σε καμία περίπτωση δεν θα πετάξει έξω, και μέσα από τη θυσία Του είναι η εξόφληση όλων εκείνων που σώζονται από την χάρη του Θεού. Όλοι όσοι αναζητούν τον Θεό θα Τον βρει. Είμαστε δημιουργήθηκε κατ 'εικόνα του Θεού. Για να γίνει κατ 'εικόνα Του σημαίνει να έχεις το πνεύμα, να έχουν την ελεύθερη βούληση να επιλέξει, για να έχουν διάνοια, να έχουν την ικανότητα να αγαπούν, να μισούν, να αισθάνονται θλίψη, να αισθάνονται χαρά, και να βιώσουν την παρουσία του Θεού.

The Orthodox Tradition

As is known, the Orthodox Tradition, whose testimony is relevant here, accept the actual existence of the devil. It acknowledges that there are "legions" of demons and Satan after the fall of man dominated world (see also what is mentioned in the previous issue of our form). The man in the state is metaptotiki sector exposed to a host of demonic influences (as with the temptations of the senses, through vulgar, vain and evil thoughts, through war, through sin in general, t hrough fraudulent acts through remarkable performances the devil, Mr. LP). Obviously, the most characteristic of them possessed. It has is the phenomenon in which the devil (the number one demon) ekpeirazei not people just (external or internal), but occupies the center of the human personality, the mind, so daimonizomenos have events similar to those of the patient, suffers from a grave mental disease. The demonic possession is usually not permanent: the man comes back to the gym again occupied by the demonic spirit. Orthodox Tradition, therefore, accepts the existence and possessed daimonizomenon, both past and present. And this is natural, because there is a clear testimony of the Bible.

THE DEMONS bonds ... During a Conjurations

THE DEMON


I am not afraid and do not pull out your parrot. I fear and dread the prayer that comes from the heart filled with tears. Otherwise I laugh and mock you. The weapon dread is prayer with tears.

-Your Promises He (God) Heaven and not follow Him. I promise I (the demon) Hell and all come with me.

-Do not be afraid. You're ours (the demon tells a novice magician). These are reading, we put them in the minds of those who print books. These constant magic, showing televisions, wizards and witches, we the pinpoint to possessed infants and those who see them.

-CYT Enter or leave me alone by humans, if not let me He (God). It is the plan and keeps me to pester you. With our own klotsokopimata come near Him. I prefer to suffer here some time, not to fiddle eternally with us. Only when satisfied that they will not part with him, then drives us.

-That If you say it is difficult to give you to understand how we suffer, when this fire (Holy Communion), meet with us, inside of (the patient). If they turn on all the oil of Arabia and all the oils in the world do not reach the fire that burns us when he communicates ... (ie the patient).

-Those (Mary), then cries and pleads for you all. And if for you She (Mary) crying again, for sorcerers cry twice, because he knows that they will go.

-I Am above you and watch. Watch your eyes, your language, your works. I have a great penara and record details of the day, the hour, the second, the people, the place. That record will reveal to you the, if not catch up to extinguish (the confession).

Saturday, November 12, 2016

δια την έλευσιν του Αντιχρίστου


Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (+
1779
 Ένα πράγμα θα σας φανερώσω, χριστιανοί μου, το ηξεύρω πως θα σας καύσωτην καρδιά, είναι φοβερόν και λυπηρόν, τρέμει η καρδιά μου να το ειπώ, αλλά τι να κάμω, οπού μου λέει ο Χριστός μας πως ανίσως και δεν το φανερώσω, με θανα-τώνει και με βάνει εις την κόλασιν; Μας φανερώνει η θεία Γραφή, το Άγιον και ιε-ρόν Ευαγγέλιον, πως
εις τον όγδοον αιώνα θα γίνη το τέλος του κόσμου
και μέλλει να χαλάση τούτος ο κόσμος.

'Αγιος Αμβρόσιοs της Όπτινα (+
1891
)
"Εάν στη Ρωσία, επίσης, λόγω της περιφρόνησης των εντολών του Θεού και τηςαποδυνάμωσης των κανόνων και προσταγμάτων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καιγια άλλους λόγους, η ευσέβεια ελλατωθεί, πρέπει
αμέσως κατόπιν ναακολουθήσει η τελική εκπλήρωση
αυτών που γράφονται στο τέλος της Βίβλου,
στην Αποκάλυψη
του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου"

Άγιος Θεοφάνης ο έγκλειστος (+
1894
)
«Αν και το όνομα του Χριστού θα ακούγεται παντού, και παντού θα είναι ορατέςΕκκλησίες και
εκκλησιαστικές ακολουθίες
 , όλα αυτά θα είναι
 μόνο εμφάνιση
 , ενώ μέσα
θα επικρατεί αληθινή αποστασία
. Σε αυτό το έδαφος θα γεννηθεί ο Αντίχριστος…».
Σημειωτέον οτι ο οικουμενισμός επισημοποιήθηκε το 1986 αλλά ανεπίσημα υπήρχε νωρίτερα. Αποστασία είναι η διαστροφή απο τα πνευματικά νάματα της Oρθοδοξίας.«
Όταν
η βασιλική εξουσία πέσει και
ο κόσμος
παντού
ιδρύει δημοκρατίες
 , τότε θαυπάρξει χώρος
για
τον
 Αντίχριστο
να δράσει
».

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας (+
373
)

Η Ορθόδοξος Εκκλησία θα κρυβεί από των οφθαλμών των ανθρώπων όπισθεν τουκονιορτού των πλανών των αιρέσεων, της ορθολογιστικής σκέψεως της θετικοκρατικήςαντιλήψεως και των ποικίλων άθεων και υλιστικών θεωριών, αι οποίαι θα διαφημίζονταιεν ονόματι της ανθρωπίνης επιστημονικής γνώσεως. Άγνοια θα καλύπτει την Ορθοδοξίανκαι ένεκα τούτου αύτη, ή θα εξισώνεται προς τας αιρέσεις και θα νοείται ως εν τμήμα τουκοσμικώς νοούμενου «Χριστιανισμού», ή θα θεωρείται ως γεγονός παρωχημένων εποχών.Θα λογίζεται ως υπάρξασα κάποτε, μη υπάρχουσα όμως σήμερον, ως βοηθήσασα άλλοτετην ανθρωπότητα, μη ούσα όμως χρήσιμος εις το

παρόν. Και η ιστορική ακόμη γνώσιςταύτης θα κρίνεται ανωφελής και επομένως στερουμένη ενδιαφέροντος. Τοιουτοτρόπως, δια την έλλειψινγνώσεως περί αυτής, ή την ύπαρξιν μόνον πεπλανημένων πληροφοριών, η
Ορθόδοξος Εκκλησία
θαπεριέλθει
εις λήθην

δια τους πολλούς
των ανθρώπων....
Εάν λησμονηθεί η Εκκλησία
εν τω κόσμω, τότε
αίρεται
και το
έτερον εμπόδιον
 ,
δια

την έλευσιν του Αντιχρίστου

Sunday, October 30, 2016

The Righteous JUDGE

And I saw A Great White Throne, And HIM {God}
Who Sat On It, From Whose Face the earth and
the heaven fled away; and there was found no
place for them.  And I saw the dead, small and great,

      stand before God (The Righteous JUDGE);

and the books were opened: and another
Book Was Opened, Which Is The Book Of Life:
and the dead were judged out of those things

which were written in the books, according to
their works.  And the sea gave up the dead
which were in it; and death and hell delivered
up the dead which were in them: and they

Were JUDGED every man according to their works.

Thursday, October 20, 2016

γιόγκα

"Ο πραγματικός σκοπός της γιόγκα δεν είναι η απόχτηση υγείας, ευεξίας κ.τ.λ., αλλά ο μηδενισμός της ύπαρξης. Η αληθινή γιόγκα –όπως εφαρμόζεται στον ινδουισμό, όπου γεννήθηκε– είναι «ένας τρόπος για να πεθάνεις» (βλ. Γιοχάννες Άαγκααρντ, καθηγητή Θρησκειολογίας στο Πανεπιστήμιο Άαρχους της Δανίας

http://eikonografies.gr/archives/10418#"

Ο πραγματικός σκοπός της γιόγκα δεν είναι η απόχτηση υγείας, ευεξίας κ.τ.λ., αλλά ο μηδενισμός της ύπαρξης. Η αληθινή γιόγκα –όπως εφαρμόζεται στον ινδουισμό, όπου γεννήθηκε– είναι «ένας τρόπος για να πεθάνεις» (βλ. Γιοχάννες Άαγκααρντ, καθηγητή Θρησκειολογίας στο Πανεπιστήμιο Άαρχους της Δανίας...όταν κάποιος από αυτούς, όταν προσεύχονται, δεν ζητούν βοήθεια από εναν εξωτερικό θεό,και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πιστεύουν στη μετενσάρκωση, τα τεχνάσματα των δαιμόνων=Μπορείτε να ακούσετε αυτά από αυτούς, οπισθοδρόμηση προηγούμενες ζωές, όταν κάποιος είναι κάτω από την ύπνωση, δεν έχετε τον έλεγχο των αισθήσεών σας, αλλά οι διάβολοι , και μπορούν να σας δείξουν....ό, τι επιθυμούν, προκειμένου να πείσουν.οι διάβολοι χρησιμοποιούν μερικές φορές, μικρά Παιδιά .... παίζουν σκηνές κατά τη διάρκεια της νύχτας, και όταν το μικρό μωρό ξυπνάει, πει στους γονείς του  ,πριν είχα άλλο πατέρα, και τα ανόητοι γονείς, πέφτουν στην παγίδα

Saturday, October 15, 2016

satisfying
When you forgive you do not change the past, but certainly changes the future. The satisfaction that comes from revenge, not lasting than a minute, while or satisfaction that comes from forgiveness is eternal.

DO AFISIS nothing hidden
In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully xomologisou and leave nothing hidden mes "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.

Propaganda FILANTHROPIKES ORGANISATIONS
most societies are charity organizations. That, and the propaganda that organizations like the Freemasons are Christian, is the reason most people join. These organizations are instead extremely esoteric with secret initiations points, where each member has sworn loyalty foremost to the Brotherhood.

 CONTROL
The way to control the masses is through mind control and occult, satanic power, used with the intent to manipulate. This also means that the occult idea of ​​reality will be planted in the society through the media, music, Hollywood and otherwise (currently happening on a daily basis

The United Nations
The United Nations is nothing else but the police world for Illuminati, founded to be able to intervene and take military control of a country or a region which has to tackle the agenda. I do not think it is coincidence that the temple of the Memorandum is located at UN headquarters.

NOTES
The faithfulness of God is our greatest security! He who cares only for this life and ignores the other is the smart of the moment, but the fool of eternity. Peace is a precious commodity that is transmitted. It should not be looking to others, but to start with sou.Eftychismenos behavior is not the man who enjoys a lot of material things, but he who is satisfied with what he has.

The good deed
The good deed is always rewarded, but better rewarded when not intended to reward. A smile is almost always inspired by another smile.


Never judge a slow walker for walking, though not try and you to walk even a little with narrow shoes.

Thursday, October 13, 2016

heaven or in hell, eternal life or eternal death.

Second, as Christians not only believe in the immortality of the soul and the resurrection
body. According to the suggestion of God in our first creation, the human soul and
human body are interdependent and neither can exist without the other right. Sa
consequence of the fall, the bodily death, these two separated, but this separation is not
final and permanent. The Second Coming of Christ will be raised from the dead with our soul
and body; so, having again united the soul with the body, you will be presented with
to our Lord for the Final Crisis.
The Crisis as emphasizes the Gospel of St.. Ioannou, continued throughout the time in
throughout the course of our earthly life. Whenever, consciously or unconsciously choose the good, already
advance enter into eternal life; whenever we choose evil a foretaste of
hell. The Final Crisis is best understood as the moment of truth, when everything comes
to light when all acts of choice are revealed with all their consequences, when
understand with absolute clarity who we are and what was the deep meaning and purpose of
our lives. So, according to this final clarification, we will enter -by soul and body
xanaenomena- in heaven or in hell, eternal life or eternal death.
Christ is the judge; yet, from another point of view, we express a judgment about the
ourselves. If anyone is in hell, it is because God has imprisoned there, but because there
is the place he chose is. The losers in the hell is aftokatadikasmenoi,
aftosklavomenoi; has correctly said that the gates of Hell are locked from the inside

The language determines the role of race in history

The Greek original texts, Old and New Testament, promotes
high values ​​of Christianity throughout the world, not random, because according to
Christ, the turnout of Greek students signaled the start of
glory of the Son of God to the nations
, By which the Divine Providence had to arrange
exellinisthoun from proigeitheisa Campaign Max. Alexander. the Greek
mythology and pagan daimonolatriki.
No need for this one language "higher level", as
now called Ancient Greek. The Christian Religion, however, has one
collapsed expression in normally called books, which when analyzed
According to the rules of the Greek language, meaning will emerge so,
So we think words- And the beloved disciple of Christ, "which, if
grafitai during this, nor of him oimai the world chorisai Allen books. "
(Ev. Jn. Chap. U. 25). So for example. Basil the Great interpreting Genesis, IN
"Six Days" devotes entire pages in the comprehensive analysis of some very
in meaning of words and phrases, as for "in the beginning" to "in the beginning He created His
God the heavens and the earth "by showing that the meanings that emerge are
All utilities for a detailed understanding of listed!
So is unsure most writings of the Church Fathers. if
even prosthesome and allegorical interpretations of Scripture passages that make
Some fathers like St. Maximus the Confessor, then the development of concepts
becomes even wider and the resulting meanings infinity without losing
paramount importance from this extension!
The Greeks do not need the language for the Greek mythology,
because everything was for this material, even the gods will not break the bad
and daily habits of mortals. Unambiguously, one language above
requires a high level sense to show its value, and on the other
Top side is impossible to express meanings in languages ​​with strings
the positions of the letters. It is therefore perfectly understandable why the Chinese -
Japanese etc.. Spiritually in such infancy, despite the efforts of
Christianity in their countries, to be full of superstitions
until our days.
The language determines the role of race in human history.
So folks with lower-level language, and if they manage to produce material
technological progress, (and this will be imported as far from investments

Wednesday, September 21, 2016

People believe in reincarnation of his tricks, devils

Let us remember that Job's friends told him that he sinned and punished, while misery has been a test of his faith to God. Moreover, if Christ accepted the reincarnation will not cure the blind, but that would leave him now to pay off the debt of the sins of his past life and the next to be born in the best condition! Those from the Bible, can not be called a Christian' and to believe in Hindu beliefs ... Right of reincarnation fans to believe whatever they want. They may not, however, misrepresent the Bible to support their theory. The Bible in every part of negates reincarnation. If that were the reincarnation, the tangible growth of Elijah is not justified in the sky, after the body has no value nor the appearance of the transformation, as perfect as had to be lost in theio.o Moses, how he appeared; He had reincarnated over the 1,250 years since ap'to death ostin time of Christ; People believe in reincarnation of his tricks, devils.

Tuesday, September 20, 2016

PREACHERS EXPOSED Satanism Pentecostalism New Age Tongues Demonic

Mone of the main falsehoods Pentecostal error and the predominantly external criterion by which the various Pentecostal groups believe someone as you saved it is the gift of speaking in tongues, which they perceive as personal fulfillment of each one with the Holy Spirit, to repeat the event of Pentecost, as happened to the holy Apostles. [www.Pentecost.gr/Greece/history keim.htm. H. D.Reimer. Pfingstbewegung, Munehen 1995, σελ. 961-962].

The called speaking in tongues is proof pursuant Pentecostals of their "baptism with the Holy Spirit" [A.-S. McPherson, symbol of Pisteos.The four Square Gospel. Sel.19-21. Lymperis Siologkas, Steps leading to the blessings of God. P.17] and guaranteed receipt of the Christ at the rapture of the church, before the advent of the Antichrist, according to another their falsehoods.

Taftochronos supposedly is certification criterion that someone belongs to the church and are living members, since according to the misled allegedly true church in the end times is true feature of speaking in tongues.

As proof of their claims rely crowd hagiographical passages related to the presence of the gift of tongues in the years of the Apostles. What relationship but are the villages mentioned in the gift of speaking in tongues, as it existed in the ancient Church, the phenomenon of speaking in tongues Pentecostals? Undoubtedly no. Moreover, not only are not related, because misinterpret and why the submissions and the tongues of Pentecostal experiences are radically opposed to the Bible.

As examples will highlight the following:

They cite the prophecy Joel 3.1-2considering as pouring of the Spirit in the last days the phenomena of the area. Last days But in this passage is considered the first advent of Christ why the Apostle. Peter in Acts. 2.16 states that the prophecy has already been fulfilled on the day of Pentecost. On the day of Pentecost the Apostles speak foreign languages ​​existent, familiar, understandable (Πράξ. 2,4).

This is confirmed by dozens of people from different origins, who listened and understood the greatness of God everyone in the language of (Πράξ. 2, 6-8,11).

In contrast, in gatherings of Pentecostals who tongues gibber, say incomprehensible words, unknown, incomprehensible, asyntachtes sentences sometimes resemble delirium accompanied where appropriate and with spasms of the body.

When the apostle Paul may not have all the gift of speaking in tongues (I Kor.12,4-11, 30).

The opposite claim Pentecostals , Seen as the sine qua non proof filling of the believer with the Holy Spirit. When the apostle Paul, also the gift of speaking in tongues is placed last series of gifts (I Cor. 12.8 to 10, 28). Pentecostals here reverse the order and consider first, main and basic.

The Bible says that speaking in tongues was then given as a supernatural sign not for believers but for unbelievers, to motivate and to believe(I Cor. 14, 22).

The opposite teach Pentecostals, And consider it as the first point of salvation is certain.

Tha complete our observations with another label key referred to the character of the experience of speaking in tongues Pentecostals. While the gifts granted by God to the Church given freely and effortlessly to increase in Christ and unity of His Body (AKor.12), speaking in tongues Pentecostals is the fruit of various techniques, exhilarating events, emotional, and psychological submission pressures.


Nomizoume that is understood, as far as we mentioned, that the tongues of modern Pentecostal has nothing to do with the gift of speaking in tongues of the ancient Church. Are energies of the spirit of error, which being transformed into an angel of light presents them as somehow off - experience the filling with the Holy Spirit. This is confirmed by the fact that there are Pentecostal groups speaking in tongues but unitarian. In this case it is clear what spirit epidemic and there.

We will complete our reference to the issue of speaking in tongues Pentecostals quoting the views of two Greek Protestants. The importance and their importance is obvious, as is endoprotestantiki criticism, that criticism Protestant Protestant Pentecostals in the matter of speaking in tongues, sole guide the Bible.

According therefore to a Greek Protestant called "baptism with the Holy Spirit"Pentecostals whose fruit is speaking in tongues, is perception, false,"absolutely no support in the Bible (···) Look carefully the New Testament and nowhere will meet the baptism of the Holy Spirit as something separate from regeneration.» [G.A.Chatziantoniou. The Holy Spirit. The two phases of the project, the Voice of the gospel, 57 Febr. 1997. sel.62]

And another "speaking in tongues and miracles are two of the eminently effectively means the devil, imitating God, treats today for dark purposes» [Ger. Zervopoulos, Copyright. Greek Free Churches abroad sel.97] . Furthermore, believes that "speaking in tongues today is not only a gift unnecessary but also dangerous "And mentions the misinterpretation of Pentecostals. «which support the incomprehensible tongues to the event of Pentecost, from which they took their name, despite the fact that the Pentecost the disciples did not speak unintelligible languages, but spoke earthy, human languages, which were immediately and fully understood by listening» . [Ger. Zervopoulos, op.cit, sel.105]

And in the matter of speaking in tongues then Pentecostals, Orthodox Christian should have in mind the words of the Apostle Paul "agreements is left to the learned and epistothis, eidos despite what you learned"(II Tim. 3, 14). (Mark OODE: For an Orthodox analysis of the baptism of the Holy Spirit, see our digital book: " The baptism of the Holy Spirit in the New Testament ").

Wednesday, September 14, 2016

Jesus is the way that leads to the Father


 "Do not be troubled your heart; You have to trust in God, You have faith in me.  In my Father's house there are many stopping places; if it were not, you will be telling. I go to prepare a place.  And if I go and prepare a place, will come How to come again and will take you close to me, so that where I am to you too.  You know, of course, and where they go and the road leading there. "
 "Lord" by Thomas says, "I do not know where you are going; how can we know the road leading there?"  Jesus answered, "I am the way, the truth and the life; no one goes to father except through me.  If you had known, you would have known my Father also. But even now you know him and have seen him. "
 "Sir," says Philip, "show us the Father, and it suffices us."  Jesus says: "Both time I am with you, Philip, and don 't you know? He who has seen Me has seen the Father. How can you say to "show us the Father"? 1 Do you not believe that I am in the Father, and the Father in me? The words that I tell you I do not say of myself: and the Father is one with me, he or she works. 1 Believe me that I am in the Father, and the Father of me; if you still do not believe in my word, believe because of the works themselves.
"I tell you that he who believes in me will do the same and he works that I do indeed even greater than these, because I go to the Father.  And whatever you ask in my name, I will do, that the glory of the Father revealed by the Son.  If you ask anything in my name, I will realize. "
Jesus promises to send the Spirit
 "If you love me, keep my commandments.  And I will ask the Father to give you another Comforter, the Spirit of Truth, to be with you forever.  The Spirit can not accept the world, because neither distinguish nor knows it; you know it, because it remains with you and will be in you.  I will not leave you orphans; I will return to you.  Soon the world will not see me anymore, but you will see me, because I still live; the same and you will live.  When that day comes, you will understand that I am in the Father, and you in me, and I from you.  He who keeps my commands and executes them, he loves me; and he who loves me will be loved

Thursday, September 8, 2016

σημειώματα

Don't judge yourself based on what people say about you, rumors are often quite easy to understand, but the truth always has a tough way of getting hold of. Be yourself. Be original.Lies are powerful, fearless and daring when the Truth is absent. But the Truth at the end, always arrives to clean up the mess.Forget the past. Accept your mistakes. Dare to speak the truth. Be honest to your commitment, and now life is ready to take off to the horizon .Once you think for yourself, the truth will come to you from living life, as long as you live in line with the connection you have with all.People smile in your face, and pretend to be your friend with the intention to hurt you. The truth always comes to light. Time to make some changes.Sometimes when the truth is hard to accept, we only see what we want to see.The word theatre comes from the Greeks. It means the seeing place. It is the place people come to see the truth about life and the social situation.The time has come to tell the truth about the corruption of the government employee unions in each country.The truth is hard to swallow when you're choking on your pride!The truth is hard to accept but a lie hurts more than the truth.The definition of being stupid: seeing the truth, knowing the truth, and choosing to still believe the lies.Good things will always come to you if you focus on the positives and forget all the negatives.

Saturday, August 27, 2016

Freemasonry is

Freemasonry is one of the schemes of the enemy, his Trojan horse, and it is a good one. However, the enemy is not the Mason himself; it is Satan (Lucifer), "the angel of light", and his demonic host who assist him. Christians are to love all men, but we are to expose the works of darkness (Ephesians 5:11), defend the faith (Jude 2), and call all men to repentance and faith in the Lord Jesus Christ (Acts 20:21). Those are my objectives!

Tuesday, August 23, 2016

The soul after death-Father Seraphim Rose


Many patients in hospitals reported seeing beautiful fields and "havens", and is either unconscious or "clinically dead" before recovery. These visions are often accompanied by experiences of beautiful light and a creature approaching them with "love". In contrast, some reports in this "other world" is dark, which may indicate a foretaste of hell. Other visions include people "floats" over their body while unconscious and seeing doctors and loved ones around them. Some even experience to speak of "angelic beings" of various kinds and adjacencies familiar with themselves while they were still alive. Despite all the speculation about this mysterious realm, Fr. Seraphim confirms that it is a sphere of existence between the physical earth and heaven and hell inhabited by demons / fallen angels. He notes that mystical occult adepts are able to travel in this sphere, as seen in the writings of Emmanuel Swedenbourg (seventeenth century Swede) and 19th century theosophists and spiritualists. These visions caused by demons trying to deceive souls is disembodied, before moving onto the 'houses of the toll. "The toll houses were peculiar to more" after death "experiences recorded in human and occult literature, but it is known if Orthodox Christian sources, such as the lives of the saints and various patristic texts.
The demons accuse the soul of evil deeds, but angels sent from God to try to offset the demons from bringing righteous deeds and faith of the soul to Christ. If the soul of the individual has more demonic weight then throws in hell waiting for the Last Judgment, while those passing through the demons ascend into heaven to be with God. Orthodox literature confirms the existence of the toll houses of the teaching of the Apostle Paul in a "fighting not against flesh, but against authorities, etc." The air sphere is where the demons doomed to tempt human souls before the turn sent to hell, the final judgment. The demons are of course invisible to the human senses, but the fruits of their actions appear to human misery, chaos and sin around the world. Even though both demons and angels is beyond the perception human sense, still belong to the realm of creation and so "to this world." In addition, these sprits have clear forms and are finite in their moves (any quality of infinity that belongs only to God), so therefore can be said to have "bodies" in a way similar to the way people do, if not those natural. Fr. Seraphim pays special emphasis, citing too many prominent Orthodox Fathers and spiritual writers, to pray for the dead after because your prayers help some souls reach heaven, calling God's mercy with fervor.

Monday, August 22, 2016

People foolishly beleive in reincarnation

Fundamentals in Buddhism-Karma in Buddhism.and the orthodox perspective-of the this nonsense of karma come and come again
Only the quality, that is the social surrounding, the physical appearance and the mental abilities of a person are fixed by the deeds of his previous existences, but in noway his actions.

If you see that other people are suffering, and you're in a position to help, you focus not on their karmic past but your karmic opportunity in the present: Some day you may find yourself in the same predicament that they're in now, so here's your opportunity to act in the way you'd like them to act toward you when that day comes.
It's not about fatalism
In Buddhism, rebirth is part of the continuous process of change. In fact, we are not only reborn at the time of death, we are born and reborn at every moment.

However, the Bible was not speaking about karma but about the judgement of God The full Biblical verse is: Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever aman soweth, that shall he also reap. -- Galations 6:7.)The concept of karma is nothing more than a cunning attempt to entangle Soul in the laws of physics and thus make followers believe they are dependent on the guru for their release. New Agers like to cite karma as the law of personal responsibility, when in reality it is the opposite, a mechanism which allows someone to behave as he pleases, in the full knowledge that at some future date everything will balance out and no fundamentalharm has been done.Since New Agers believe the law of karma could not operate to full effect over the course of a single lifetime, they propose a long series of lives over which Soul'matures' and works off its bad karma. The end result, supposedly, of this long evolutionary process is God-Realization, the great illumination in which Soul finally becomes a god. Reincarnation is therefore marketed as a flawless mechanism of self- perfection, whereby the immaturities and defects in an individual are gradually refined and eliminated. This beguiling philosophy is designed to ensure that no one makes a serious effort toward their personal salvation since, as New Agers argue,everyone is saved from the outset, so who needs a Saviour? Again, Lucifer isachieving a major objective when he gets someone to accept this sinister philosophy.The New Age movement has tried various ways to market reincarnation among Christians. Chief among these is hypnotic regression, where the subject is placed in atrance-like state and induced to remember episodes from his 'past lives.' This is anextremely clever trick since hypnosis, by its nature, exposes the subject to demonicinfluences. The implantation of 'memories' is thus easy to achieve. New Agers also like to cite cases of children who recall their past lives. This is highlydisingenuous since children are very suggestible and liable to accept all kinds of myths and stories as part of their personal reality. If they are members of a family with a leaning toward the occult, the child may also be exposed to unclean spirits andimplanted with 'memories' based on verifiable fact.It is worth noting that the great architect behind most New Age philosophies, Madame Blavatsky, did not herself assert the principle of reincarnation in her first major work,
 Isis Unveiled
. If the fact of reincarnation is such a central tenet of New Age thinking,then why was it not mentioned even once in that monumental tome (over 1470 pages)? The reason is simple -- it had not yet been identified (in 1877) as an importantingre dient in the toxic brew which Lucifer was preparing for the unwary.If you have any doubt about Blavatsky's allegiance to the rule of Lucifer, you migh like to note that the name she gave to her theosophical magazine was
 Lucifer
and that the publishing house established by her disciples to propagate her works was initially called Lucifer Publishing Company (later changed to Lucis Trust). Her books,
 Isis Unveiled
and
The Secret Doctrine
are riddled with Luciferian philosophy.
Remove not the ancient landmark, which thy fathers have set.


People foolishly think they can draw nourishment from certain New Age beliefs, incombination with their Christian faith, but this is not possible. As the Bible says,"Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter?" (James 3:11). If a movement is Luciferian in any particular, it is Luciferian all the way through.

Friday, August 12, 2016

Is islam

Islam presented the race "Gkouragis» (Quraysh = was the dominant tribe in Mecca region, which belonged to Muhammad and through which Islam spread in the Arabian Peninsula), as "fine race" to dominate all human races. Mohammed gave no single political responsibility to an individual who was not from the tribe of. Islam has legitimized slavery, reinforced the gap between social classes and allowed the robbery of infidels, captivity (Sabaya) women during wars and sexual abuse of slave women (Ima'a). It has seriously destroy the marital relationship with the laws of dowry (Mahr) and divorce, thus transforming the institution of marriage in a common transaction.
Is Islam a religion of social justice?
Some of the most outrageous principles Islam has, are looting and robberies, and the exploitation of people oppressed by the tax "Al Tzizgia" system (Al-Jizya). Acknowledged the social inequality, imposing "theZakat;» (Zakat = charity; obligation that gives a wealthy Muslim, a percentage of his income to the poor Muslims, contributing to purifying the rest of the property), in accordance with the following saying: "A grateful rich are better than a patient poor. "
Islam law for women?
A woman in Islam has less reason and faith. Stops prayer, such as donkeys and black dogs and considered impure during menstruation. They are only entitled to half of the inheritance, unlike a man, and her testimony in court, also counts, half a man. Islam put her under the guardianship of her husband and the "approval" of God obey him. A man has the right to "restore the order" his wife, beating her, and / or abandoning the marital bed, if she refuses to satisfy the sexual appetites whenever he wishes, regardless of their own desires and feelings. I am a feminist and I'm not one of those who defend women passionately against the countless forms of injustice suffered for centuries because of religion, but I have a mother, a sister and a girlfriend and do not tolerate humiliated and stigmatized with such intense way, because the love you too much to the treat with this wrong and creepy way that debunks undoubtedly the claim that Islam is a religion of equality and freedom!
Islam and human creativity
All forms of artistic expression is prohibited in Islam: Music, song, dance, painting, sculpture, acting, but also literature, poetry, philosophy, and even the use of reason! If you have difficulty to believe they will refer you to reliable Islamic sources, as well as sayings of Muhammad to make sure that we do not exaggerate and just set the strict truth.
Islam and science
Islam is rich in metaphors. Starting with the legend of the Oracle (the word of God communicated to Muhammad through the angel Gabriel), and the route through the so-called Night Journey and Ascension (Al-Isra'a & Al-Me'eraj), when Muhammad allegedly ascended to heaven on the back of an imaginary animal named "Buraq» (Burâaq) flying with the speed of light, to finish with dazzling stories of miracles that nobody has seen and no civilization has not recorded in historical archives or reported incidents that could support some of these claims. Islam, therefore, is based on blind faith that grows and takes control of the minds of men, where there is irrationality and ignorance. If this ideology had the merit of persuasion by appeal to reason and has experienced every aspect of human life, as we are former Muslims have said since I can remember, he would have resorted to incredible wacky stories to prove the accuracy of and to support the ideas? It is not that worthy of liars and crooks? Do not forget the blatant contradictions between the sacred texts and basic scientific truths as the fact that the earth is fixed and that the sky high above the ground and held without pillars, and that the meteorites were made for the purpose of stoning demons who conquered people from above.
The scientific miracles in the Qur'an
All of us former Muslims, know the absurdity, forgery and fraud of sheikhs who claim the existence of scientific miracles in the Qur'an and I think it is legitimate to ask why these people to construct a colossal lie after another around religion . The answer is simple: only a tissue of lies is able to perpetuate another lie. Islam could not be kept for long in front of the science that reveals the myths and undeniable weaknesses, one after another, such as the claim that the earth is flat and that two people who have nursed from the same woman made biological siblings. These people protect Islam and prevent stripping and death, trying desperately to reconcile with science using deception and distortion. If Islam were a divine religion and a message was sent by the creator of the universe, would be the laughingstock of the scientific sphere and target of endless criticism?
The Islamic God
It is a primitive, Bedouin and anthropomorphic God who draws the characters of the human world and experiencing feelings of anger, revenge, resentment of excellence, etc. The image of God that has been depicted in Islamic sacred texts pretty much reflect the human civilizations, like the majestic throne carried by the angels, which collapsed when finished the process of creation, which brings to mind the ritual of Hong Bong ( Honga-Bonga) carried out by the heads of their race. Even worse, some human actions, such as homosexual sex (in which even the Hong Bong does not interfere), can make this wonderful throne be shaken. Here is a transcendental «hadith» (hadith = tradition surrounding the behavior and the wisdom of Muhammad) that caught my attention: "Any work done by his son Adam just about himself, except fasting which is mine and reward. " The question that torments me is this: What pleasure can find the Almighty God to all those poor people who worship him? What good have done?
The prophet of Islam and the Koran
Muhammad was no different from the barbaric thugs who slaughtered, robbed and raped women; there is ample evidence in the "Sunna» (Sunnah = delivery of what they said and did Muhammad and the members of the first Islamic community). I invite you to do a job prior to blame that lie solely in order to hurt the image of the prophet of Islam. He was an amatory and diesyre all laws adopted to appease the voracious desire. Divided humanity and imprisoned the nation with backward and outdated laws Bedouin. He did not record any miracle that could prove his prophecy. All what had been a book that presents strong similarities with the poetry of his contemporaries, full of scientific errors and philosophical dilemmas.

Tuesday, August 9, 2016

Each sect has its own spirituality

Each sect has its own spirituality, its own distinctive approach to religious life practice. So Roman Catholicism had hitherto purely distinct piety itself, a piety limited to the "sacred heart", the paposyni, purgatory and indulgences, the various mystic revelations, and the like • and an observant Orthodox observer can detect in such aspects of modern Latin spirituality practical results of Rome's theological errors.

Saturday, July 30, 2016

Documentary Masonry Behind Closed Doors John Ankerberg Show

Οι άνθρωποι σπηλιές αλλοδαπών και ελεγχόμενη φαντασία μας


Οι άνθρωποι σπηλιές αλλοδαπών και ελεγχόμενη φαντασία μας
Τι γίνεται με τη δική μας φαντασία; Παρατήρησα ότι συχνά λαμβάνουν αυτές τις εικόνες τόσο ακριβής, σαν να ήταν φωτογραφίες. Αλλά αν κοιτάξουμε πώς ικανότητά μας να συντάξει έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου ... Πώς ξέρουμε ότι αυτό που βλέπουμε είναι το ίδιο πράγμα που είδα, και πώς ξέρουμε ότι δεν βλέπουμε κάτι σε αυτές τις εικόνες μόνο και μόνο επειδή εμείς πορτρέτο αυτό ως κάτι που τυπώθηκε στο μυαλό μας όλα αυτά τα χρόνια από τα μέσα ενημέρωσης, ταινίες, βιβλία, κλπ;

Saturday, July 23, 2016

THE TRUTH ALWAYS COMES TO LIGHT

Ένα Εάν είστε Λουθηρανός, η θρησκεία σου ιδρύθηκε από τον Μάρτιν Λούθερ, ένας πρώην μοναχό της Καθολικής Εκκλησίας, κατά το έτος 1517. Αν ανήκετε στην Εκκλησία της Αγγλίας, η θρησκεία σου ιδρύθηκε από τον βασιλιά Henry VIII κατά το έτος 1534, επειδή ο Πάπας δεν θα του χορηγήσει το διαζύγιο με το δικαίωμα να ξανά παντρευτεί. Αν είστε ένας Πρεσβυτεριανός, η θρησκεία σου ιδρύθηκε από τον John Knox στη Σκωτία το έτος 1560. Αν είστε Congregationalist, η θρησκεία σας προήλθε από τον Robert Brown στην Ολλανδία το 1582. Αν είστε προτεσταντική επισκοπική, η θρησκεία σας ήταν μια παραφυάδα της η Εκκλησία της Αγγλίας, που ιδρύθηκε από τον Samuel Senbury στις αμερικανικές αποικίες κατά τον 17ο αιώνα. Αν είστε ένας Βαπτιστής, χρωστάς τα δόγματα της θρησκείας σας για John Smyth, ο οποίος ξεκίνησε στο Άμστερνταμ το 1606. Αν είστε από την Ολλανδική ανασχηματισμένη εκκλησία, σας αναγνωρίζουμε Μιχελής Jones ως ιδρυτής γιατί προέρχεται από τη θρησκεία σας στη Νέα Υόρκη το 1628 . Αν είστε ένας μεθοδιστής, η θρησκεία σου ιδρύθηκε από τον John και τον Charles Wesley στην Αγγλία το 1774. Αν είστε ένας Μορμόνος (τελευταίων Αγίων ημέρας), ο Τζόζεφ Σμιθ άρχισε η θρησκεία σας στην Παλμύρα, Νέα Υόρκη, το 1829. Αν λατρεύουν με ο Στρατός Σωτηρίας, αίρεση σας ξεκίνησε με τον William Booth στο Λονδίνο το 1865. Αν είστε Χριστιανός επιστήμονας, θα δούμε από το 1879 ως το έτος κατά το οποίο η θρησκεία σας γεννήθηκε και Mary Baker Eddy ως ιδρυτή της.  

Αν ανήκετε σε μία από τις θρησκευτικές οργανώσεις που είναι γνωστές ως «Εκκλησία του Ναζωραίου, Πεντηκοστής Ευαγγέλιο», «Αγιότητα Εκκλησία» ή «Μάρτυρες του Ιεχωβά», η θρησκεία σας είναι μια από τις εκατοντάδες των νέων αιρέσεων Ιδρύθηκε από άνδρες Μέσα στα τελευταία εκατό χρόνια.  

Εάν είστε Ρωμαιοκαθολική, εκκλησία σας μοιράζονταν το ίδιο πλούσια αποστολική και δογματική κληρονομιά όπως η Ορθόδοξη εκκλησία για τα πρώτα χίλια χρόνια της ιστορίας της, αφού κατά την πρώτη χιλιετία ήταν ένα και το αυτό Εκκλησίας. Δυστυχώς, το 1054, ο Πάπας της Ρώμης έσπασε μακριά από τους άλλους τέσσερις Αποστολική Πατριαρχεία (τα οποία περιλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια και την Ιερουσαλήμ), παραβιάζοντας με τον Αρχικό Πιστεύω της Εκκλησίας, και θεωρώντας τον εαυτό του να είναι αλάθητος. ΕΤΣΙ εκκλησία σας είναι 1.000 ετών.  Αν είσαι Χριστιανός Ορθόδοξος, η θρησκεία σου ιδρύθηκε το έτος 33 από τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Αυτό δεν έχει αλλάξει από την εποχή εκείνη. Η εκκλησία μας είναι τώρα περίπου 2.000 ετών. Και είναι γι 'αυτό το λόγο, ότι η Ορθοδοξία, η Εκκλησία των Αποστόλων και των Πατέρων θεωρείται η αλήθεια "μία Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας." Αυτή είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά που μπορούμε να το δώσετε σε νέους της νέας χιλιετίας.

Does saved, only those punished prayers?
When in Law. Cloister, once a brother fell into an improbable calculus saying:

--- "We pray, awake ..., good and beautiful is all about. But in so doing help and others or only ourselves? ".

While preparing to confess this software on Elder gets the other monks and with persons seemed deeply moved, says his brother.

- Tonight my child, God showed me the following spectacle: while praying for my one moment it seemed that they were in a very large bank.

I was standing in front of a door that looked like the Beautiful gate of the church. In there in this space, countless crowds waiting in line. I looked like I was archisitopoios. Within this space and I saw you to be near me. Kovac something big an offering, and you bring them. The other people are passed in two rows in one living, the other the dead. I separated them all a reasonable portion and leaves everyone happy. Discerned through too many of my acquaintances, who had written, alive - dead in mnimonocharti.

Listening to all this, he told him his brother:
- Elder, this was for me. You solved my questions. Now I understand, what they offer prayers and mentioned in proskomidi for the whole world.

--- After my child interests, and I tell you something komboskini more awesome around the life of my old Elder.

I therefore my Elder, had the world a cousin. Although he was not the life so good, but the old man loved her very much. They used to notify them that their cousin died and not well.

He made several grimaces, histrionics spoke badly; etc. And over in these carpets so died ...

Once he learns the elder, began weeping. I was surprised; such sensitivity; both crying too. But I understand my own calculus and anticipates: "I do not cry my child who died; but weep because Kolastike".

But from that day Elder Give then fast and pray for his cousin. After several days, see Elder very happy.

--- "What Elder?" Occurs.

--- "Get yourself tell my child. After all these days not rest praying and N 'vigil, with fasting and tears for my xadelfoula, today I saw the following Thanksgiving and admirers vision. Whilst praying I see alive xadelfoula front of me and moufonazei with many rejoicing:

- "Today is the day of my salvation. Today escaped from hell. Today I go to heaven. "

Suddenly the same time I see her late Father George in front of me. This is a modern saint. When I had time in the world. He puts it in his mind, if ever possible, send all sinners from hell. Every day working and commemorate thousands of names.

Then turn around memory and all day reading thrice Holy and memorials to the dead. Since we saw him in front of me in a vision, I listened with great admiration me says:

"VRE-VRE ... until now I thought that the dead survive only a functional memorial. But now I saw I realized that with the Prayer Ropes saved the damned ... '. And again with admiration: "And with Prayer Ropes saved the world ...!".

With this vision informed that xadelfoula saved, but I 'showed the God and the power of Prayer that even from hell sent to souls. "

Saying brother excited Elder them, he gave him his blessing and wished him: "go to my wish now looked to rush as you can in obedience and prayer, and if you like yourself and others to help ... '.

From: monk Charalambos Dionysiatis, edition Joseph MD

Saturday, July 9, 2016

MASONRY


You CANNOT keep a secret without telling a lie! If a Mason should tell the truth, he has broken his oath, and if they should keep the terms of their oath, he is subject to death! The Mason, when confronted with direct questions about the Lodge, must say nothing, or lie to protect the secrets of his idol and in doing so, places his soul in danger of hell! More often than not, their pride gets in
the way, and they will respond and lie. One Mason whom I confronted, helped me to correctly pronounce their Blasphemous replacement name of God, "Jahbulon" , and then, 15 minutes later he denied that he ever heard of the word.
Who is your "Worshipful Master?" And who is your "Worshipful Grand Master”?
In each Lodge, every initiate bows his knee to another Mason whom he addresses as "Worshipful Master" as he swears his death oath of secrecy. In their ritual in which Hiram Abiff is glorified (shown later on this page to be Lucifer), they identify him as their "Worshipful Grand Master".
“Worshipful” is defined in the Webster's Dictionary as “worthy of being worshiped”
“Grand” in definition includes “to swell up, pride, most important”
"Master" is defined as "one who rules others, has control, authority"
These men act in direct disobedience to Jesus who said:
"No one can serve two Masters; for he Will hate the one and love the other.. (Matt. 6:24)
"Neither be ye called Masters; for ONE is your Master, even Christ.” (Matt. 23:10)
THE ONLY MASTER IS JESUS CHRIST AND NO ONE ELSE IS TO BE WORSHIPPED! (Rev. 19:10)

Monday, July 4, 2016

The illusion of freedom of choice

In Orthodox theology salvation is the result of synergy of divine grace and human will. Synergy does not mean that The human actions are equivalent to actions of God but that salvation brings together the human and the Divine will.

But what is the nature, the properties and the strength of the human will. It is so strong and unfettered human will to determine the life and salvation?
 I do not think that somewhere in the head or heart lies a free and unfettered, leading consciousness which has the potential to overcome the need. I do not think that there is a dynamic, observant center, a powerful perceptual, volitional point freely regulate and direct the thinking, action and emotion. The studies, experiences and my reflections not tolerate such a conclusion. I can not see autonomous and detached from Grace's freedom. I think that freedom of choice is not unconditional but rather experiential epiphenomenon of the interaction of many factors. belief systems, experiences, emotions, needs, desires, knowledge, environmental conditions, interpersonal relations, personal struggle and Grace interact continuously on a conscious and subconscious level, cultivating inside our existential fermentations which orient our giving empirical illusion of freedom of choice .

π. Πορφύριος

Για τον ειδικό ψυχικής υγείας το μέγεθος της ανθρώπινης αδυναμίας δεν είναι θεωρητική υπόθεση αλλά στατιστικά, επαληθεύσιμη, κλινική εμπειρία. Η ψυχοθεραπευτική πορεία είναι μια συνεχής αναμέτρηση με την αδυναμία βίωσης και άσκησης της ελευθερίας. Οι ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες συνιστούν μια συστηματική πάλη με στόχο την ψυχική ωρίμανση και την αύξηση της δυνατότητας αυτοπροσδιορισμού.
 Πολλοί συνάνθρωποί μας είναι δέσμιοι υποσυνείδητων (και συνειδητών) φόβων, κινήτρων και αναγκών που ριζώνουν στα βαθύτερα στρώματα του ψυχισμού. Βασανίζονται από επίμονα, αρνητικά συναισθήματα, και διαχειρίζονται με μεγάλη δυσκολία τις αντιξοότητες που αναδύονται στην καθημερινή τους ζωή. Πάσχουν από διαταραχές άγχους, έμμονων ιδεών ή κατάθλιψης ή είναι εξαρτημένοι από ακατάλληλες, συντροφικές σχέσεις, υπερβολική κατανάλωση ποτού, φαγητού ή ναρκωτικών ουσιών. Σκέπτονται, αισθάνονται και συμπεριφέρονται με τρόπους που οι ίδιοι δεν αποδέχονται ούτε ανέχονται. Ισχυροί ψυχοδυναμικοί παράγοντες και πιεστικές, διαπροσωπικές σχέσεις προσδιορίζουν σε τέτοιο βαθμό την συμπεριφορά και τα συναισθήματά τους ώστε να μένει ελάχιστος, υπαρξιακός χώρος για την βίωση και την έκφραση της ελευθερίας.
 Τα όρια ανάμεσα στο ψυχικά υγιές και το παθολογικό δεν είναι με σαφήνεια διαχωρισμένα. Όλοι οι "υγιείς" βασανίζονται από νευρωσικές αδυναμίες και όλοι οι "ασθενείς" παρουσιάζουν υγιή συναισθήματα και συμπεριφορές. Συνεπώς το πρόβλημα της ελευθερίας των επιλογών δεν αφορά μόνο στους ψυχικά ασθενείς αλλά στην ίδια την ανθρώπινη φύση.
 Οι βιολογικές-γονιδιακές προδιαθέσεις, τα δομημένα αρνητικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και η ένταση των πιέσεων του περιβάλλοντος προσδίορίζουν σε τέτοιο βαθμό τη συμπεριφορά ώστε να διαψεύδουν το μύθο της ελευθερίας των επιλογών. Αν υπάρχει ελευθερία δεν αφορά στις επιλογές αλλά στην διάθεση και την κατάσταση της καρδιάς.
 Μέσα από το πρίσμα της επίμονης οδύνης όλα όσα υπάρχουν και γίνονται βιώνονται ως πρόβλημα. O Ευαγγελικός λόγος δεν εκλαμβάνεται ως ευλογία αλλά ως επιπρόσθετη εξωτερική πίεση. Ο πνευματικός αγώνας, η νηπτική-σωτηριολογική προοπτική, το αυτεξούσιο, η ελευθερία των επιλογών και η προσωπική ευθύνη φαίνονται απόμακρες, ξένες και απειλητικές έννοιες. Όταν η επιβίωση καταντήσει παράλογο μαρτύριο, η πρόσκληση για απαράκλητη, στεγνή υπακοή στο θέλημα του Θεού μοιάζει με τραγική ειρωνεία.
 Η ανθρώπινη, μεταπτωτική φύση είναι πολύ αδύναμη. Η προσέγγιση του Θεού δεν πρέπει να να γίνεται με βίαιο, ψυχαναγκαστικό, ασφυκτικό τρόπο αλλά με ήρεμη και χαρούμενη διάθεση. " Τις αδυναμίες αφήστε τις όλες ... Να μην κάνετε καμιά προσπάθεια να απαλλαγείτε απ' αυτές. Ν' αγωνίζεσθε με απαλότητα και απλότητα, χωρίς σφίξιμο και άγχος. ... Όλα να γίνονται με απαλό τρόπο, αβίαστα κι ελεύθερα".