ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Saturday, October 15, 2016

satisfying
When you forgive you do not change the past, but certainly changes the future. The satisfaction that comes from revenge, not lasting than a minute, while or satisfaction that comes from forgiveness is eternal.

DO AFISIS nothing hidden
In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully xomologisou and leave nothing hidden mes "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.

Propaganda FILANTHROPIKES ORGANISATIONS
most societies are charity organizations. That, and the propaganda that organizations like the Freemasons are Christian, is the reason most people join. These organizations are instead extremely esoteric with secret initiations points, where each member has sworn loyalty foremost to the Brotherhood.

 CONTROL
The way to control the masses is through mind control and occult, satanic power, used with the intent to manipulate. This also means that the occult idea of ​​reality will be planted in the society through the media, music, Hollywood and otherwise (currently happening on a daily basis

The United Nations
The United Nations is nothing else but the police world for Illuminati, founded to be able to intervene and take military control of a country or a region which has to tackle the agenda. I do not think it is coincidence that the temple of the Memorandum is located at UN headquarters.

NOTES
The faithfulness of God is our greatest security! He who cares only for this life and ignores the other is the smart of the moment, but the fool of eternity. Peace is a precious commodity that is transmitted. It should not be looking to others, but to start with sou.Eftychismenos behavior is not the man who enjoys a lot of material things, but he who is satisfied with what he has.

The good deed
The good deed is always rewarded, but better rewarded when not intended to reward. A smile is almost always inspired by another smile.


Never judge a slow walker for walking, though not try and you to walk even a little with narrow shoes.

No comments:

Post a Comment