ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Wednesday, February 15, 2017

Jewish Kabbalah:Kabbalah contains such power and demonic teaching is more than enough to give the ideology and the driving force needed to mislead the world and to keep such an evil conspiracy alive through the centuries ... The Kabbalah is a source of Freemasons teaching as well as other groups. Kabbalah: The sacred books of black magic Judaism which constitute a large part of the base of the western secret societies, from Rosicrucians to Freemasonry and the OTO. Kabbalah is the same from the magic of ancient Babylon and Egypt ... Pharaonic. Kabbalah is a system of Jewish mysticism and magic and is the fundamental element of modern magic. Almost all great witches and magicians of this century was Kabbalists. - William J. Schnoebelen, The Dark Side of Freemasonry Jewish Kabbalah is a series of apocryphal writings that are so demonic and every spell ever in magic. Webster dictionary the Kabbalah tells us is "an occult religious philosophy developed by some Jewish scholars

Jesus christ is the only one who can forgive your sins-he is the son of god,the other that will come is the antichrist of the jews

The Bible never records Jesus saying the precise words, “I am God.” That does not mean, however, that He did not proclaim that He is God. Take for example Jesus’ words in John 10:30, “I and the Father are one.” We need only to look at the Jews’ reaction to His statement to know He was claiming to be God. They tried to stone Him for this very reason: “You, a mere man, claim to be God” (John 10:33). The Jews understood exactly what Jesus was claiming—deity. When Jesus declared, “I and the Father are one,” He was saying that He and the Father are of one nature and essence. John 8:58 is another example. Jesus declared, “I tell you the truth … before Abraham was born, I am!” Jews who heard this statement responded by taking up stones to kill Him for blasphemy, as the Mosaic Law commanded (Leviticus 24:16).

John reiterates the concept of Jesus’ deity: “The Word [Jesus] was God” and “the Word became flesh” (John 1:1, 14). These verses clearly indicate that Jesus is God in the flesh. Acts 20:28 tells us, “Be shepherds of the church of God, which he bought with his own blood.” Who bought the church with His own blood? Jesus Christ. And this same verse declares that God purchased His church with His own blood. Therefore, Jesus is God!

Thomas the disciple declared concerning Jesus, “My Lord and my God” (John 20:28). Jesus does not correct him. Titus 2:13 encourages us to wait for the coming of our God and Savior, Jesus Christ (see also 2 Peter 1:1). In Hebrews 1:8, the Father declares of Jesus, “But about the Son he says, ‘Your throne, O God, will last forever and ever, and righteousness will be the scepter of your kingdom.’” The Father refers to Jesus as “O God,” indicating that Jesus is indeed God.

In Revelation, an angel instructed the apostle John to only worship God (Revelation 19:10). Several times in Scripture Jesus receives worship (Matthew 2:11; 14:33; 28:9, 17; Luke 24:52; John 9:38). He never rebukes people for worshiping Him. If Jesus were not God, He would have told people to not worship Him, just as the angel in Revelation did. There are many other passages of Scripture that argue for Jesus’ deity.

The most important reason that Jesus has to be God is that, if He is not God, His death would not have been sufficient to pay the penalty for the sins of the world (1 John 2:2). A created being, which Jesus would be if He were not God, could not pay the infinite penalty required for sin against an infinite God. Only God could pay such an infinite penalty. Only God could take on the sins of the world (2 Corinthians 5:21), die, and be resurrected, proving His victory over sin and death.