ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Wednesday, February 15, 2017

Jewish Kabbalah:Kabbalah contains such power and demonic teaching is more than enough to give the ideology and the driving force needed to mislead the world and to keep such an evil conspiracy alive through the centuries ... The Kabbalah is a source of Freemasons teaching as well as other groups. Kabbalah: The sacred books of black magic Judaism which constitute a large part of the base of the western secret societies, from Rosicrucians to Freemasonry and the OTO. Kabbalah is the same from the magic of ancient Babylon and Egypt ... Pharaonic. Kabbalah is a system of Jewish mysticism and magic and is the fundamental element of modern magic. Almost all great witches and magicians of this century was Kabbalists. - William J. Schnoebelen, The Dark Side of Freemasonry Jewish Kabbalah is a series of apocryphal writings that are so demonic and every spell ever in magic. Webster dictionary the Kabbalah tells us is "an occult religious philosophy developed by some Jewish scholars

No comments:

Post a Comment