ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Monday, February 13, 2017

Satanic death is what you will get at the end=Illuminati-Freemason

One thing that Satanists (Laveyithans) use to attract members who may feel a bit uncomfortable with the word "satanist" is to say they are not satanists at all, and dont even believe in satan. Its called Atheistic Satanism aka "the church of satan." We must remember that demons and satan speak in riddles and say the opposite of what the truth is, even backwards speaking as in playing recordings backwards and hearing what the demons message really is. Their unholy hour is 3am the opposite of the death of Christ which was 3pm as an insult to Jesus. They also perform rituals saying the Lords Prayer backwards. So the BS about not believing in Satan is exactly opposite of what they really do, and atheistic is a total contradiction because they 1) have a church with weekly (or more) services (rituals) 2) They have unholy rituals to hail Satan and other demons, and a dogma to follow. So its all a front to hide what they really do which is everything that would selfish, ultramaterialistic and an abomination to Christ/God. Orgies, paedophilia, blood drinking, black magic, homosexuality is a requirement at least bi-sexuality, and promoting all the hedonistic desires as a good thing while denying God who they feel is a big meanie for not allowing it, so suddenly he doesnt exist, oh but his failed creation satan does. It makes no sense but these type of sociopaths dont care about logistics, its just about embracing their sins any way they can, and materialism. Dont buy into the deception, these things will ruin your life eventually because the satanic church owns you once you join. Once you are owned you have lost your soul, and yes spirit/souls are real. The whole set up is a farce to lure ignorant people to join, and rogue atheists as well. Sex addicts particularly enjoy that lifestyle and psychopathic narcissists love it. Suddenly they can be "gods!" What a joke. They totally fell for it. Yeah, its all fun and games to them until the moment of their death, and many have been very afraid at that time, even asking forgiveness from God. Its too late then sadly but wasn't the money, drugs, and sex worth the trade off? Satanic death is forever, we are on Earth but a short time to be tested and learn. Satanists are like spoiled children who refuse proper meals and just want candy and cookies for every meal. There is always a huge price to pay for that short time of pleasure though eventually isn't there? This insanity leads one to understand Satanism itself is completely illogical and self destructive, any selfish fool could be atheist or satanist thats easy, evil is easy. However being righteous and holy is not an easy road but a challenge, its very hard in these times with stresses and temptations at every turn, but the rewards are immense if you can hang in there, and you can get help if you ask. To be immortal is a promise from God, satan being only an angel cannot give immortality, so those who choose the left hand path are sent to be with satan at death, who hates traitors and all humans, so they recieve the most exquisite torture of all for his pleasure, because satanists ARE still humans, and it behooves satan to prove to God humans are not worthy, then their soul is destroyed. There is no party, no promotion, no reincarnation, you are just gone in a poof of fire.

No comments:

Post a Comment