ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Saturday, July 28, 2018

READ SOME TRUTHS HERE

This is pentecostal heresy when I hear people say, that they are saved just because ... they admit that they believe in Jesus? .The Devils believe too-Protestantism=
Protestantism began as a protest against the papal Cacodes and became a religion. It broke into thousands of sects contradictory to each other and spread across the earth in one form or another.Come and join orthodoxy the only truth-
Bible warns
The Holy Bible warns of one who will sit in God’s temple claiming the authority of God. That is just what the Pope is doing by calling himself the head of the Catholic church=Thats why one of the reasons of the Appearence of the Antichrist,when we will be in complete in deep shit-PROTESTANT TV shows are doing things like taking devils out of humans all the time while breaking the law of God. The Word tells us how anyone can cast out demons, but still not make it to heaven in Matthew 7:21-23, Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you: Μετά το διαχωρισμό, η ψυχή έχει τις αισθήσεις της και κατά συνέπεια αισθάνεται, αντιλαμβάνεται και γενικά ασκεί όλες τις ενέργειες της ψυχής (Αποκάλυψη 6: 9-10 · 7:15 · 1 Πέτρου 3:19 · Εβραίους 12:23 · Λουκάς 16: 27-28). Η λέξη «ύπνος», στην οποία ο θάνατος χαρακτηρίζεται, δεν αναφέρεται στην ψυχή αλλά στο σώμα. Στον Κατά Ματθαίον 27:52 διαβάζουμε ότι πολλοί άγιοι που είχαν πέσει κοιμισμένοι βρήκαν. Η τελευταία απόφαση θα λάβει χώρα κατά τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, μια ισχυρή πίστη της Εκκλησίας καταγράφεται στο σύμβολο πίστης ότι "Αυτός (ο Ιησούς Χριστός) θα έρθει και πάλι με δόξα για να κρίνει τους γρήγορους και τους νεκρούς". Η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού δεν είναι γνωστή και, σύμφωνα με την Αποκάλυψη, δεν μπορεί να μαντέψει με κανένα τρόπο.Mary is called Theotokos, meaning "God-bearer" or "the Mother of God," because she bore the Son of God in her womb and from her He took His humanity. Elizabeth, the mother of John the Baptist, recognized this reality when she called Mary, "the Mother of my Lord" (Luke 1:43). Mary said of herself, "All generations shall call me blessed" (Luke 1:48). So we, Orthodox, in our generation, call her blessed. Mary lived a chaste and holy life, and we honor her highly as the model of holiness, the first of the redeemed, the Mother of the new humanity in her Son

It is the work of the devil TODAY
And the Devil, taking advantage of the revival of the times, and the indifference of the Christian for his spiritual salvation, is laboriously working to obliterate the work of the Orthodox Church. To this end, he attempts again to apply his pretentious and abhorrent plan, the scourge of the falsehood of the Churches. But which of the churches? The Symbol of Faith and History teach that the Church is "One, Holy, Catholic, and Apostolic," this is the Secret Body of the Lord, which is found only in the Orthodox Church.
Satan never praise the trinity
Satan never praise the trinity and all the Heretics True Orthodox Christians is what= He believes in the Trinity. The Father, the Son and the Holy Spirit. Has accepted and has confessed that Christ is the Son of God, God-Man Jesus, Emmanuel, and that is the Savior and Redeemer of mankind. Is baptized in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit and it is anointed with chrism, symbolizing the gifts and gifts of the Holy Spirit. With his life and deeds he works every day prokoptei spiritually and remain living cell body of the Church. They honor the Virgin Mary and our saints and worships the venerable image of the belief that the veneration goes the original.