ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Monday, January 11, 2016

NOTES

Even as now it is clear that there is a very nefarious plan to control the World by a government of bankers politicians rich men and papists! Corperations, the scurge of the Earth are polluting air water and food. In the case of food they are deliberately engineering it in such a way as is poisoning mankind, very similar to the genetic pollution that the fallen introduced when they mated with the daughters of men. That action before the flood, was to try to destroy "the Seed of the woman" Christ the Son of God. The fallen angels introduced their own seed to corrupt all mankind....Now Corporations and those behind them are planning the same thing, no doubt a mass extermination....I believe in view of Romans 11 that God will stop them in their tracks and deal a seemingly fatal blow to the beast ! He will come like a flood, a consuming fire to bring light and truth to all nations and for a short time the whole Earth will rejoice in the glory of God. Alas the beast will rise again when he sees his kingdom nearly lost and will persecute many. "The beast that was, and is not, and is to come". The ' is not' is in between, and such will be the case when God arises to bring the Jews as a nation into the fold of the Great shepherd. Now we see the beast arising to conquer the whole Earth but Just as Babel was shattered before completion so the Lord will shatter babylon calling to His children 'Come out from her and do not partake of her sins' Rev 17. Many millions will heed this call. The result will be the downfall of the corporate system which makes itself rich of the backs of working people. They will no longer buy its products or services. The lord will direct them to live simple lives and as far as possible live of the land and be dependant on no man. For when the beast arises again some time later, he will permit no one to buy or sell without his mark. Those who have followed the lamb and changed their way of living to tend the garden as God originally intended ! To be dependant on government and corporation is a terrible thing. Formerly, before the industrial revolution, most people lived of the land directly. This beast with iron teeth is devouring the whole world polluting and destroying as it goes being stimulated directed and motivated by the spirits of the giants, demons! What most people experience today is slavery but their minds are so darkened that they actually think they are free.  'The time has come to destroy those who are destroying the Earth'

"And the nations were enraged, and Your wrath came, and the time came for the dead to be judged, and the time to reward Your bond-servants the prophets and the saints and those who fear Your name, the small and the great, and to destroy those who destroy the earth."

Corporatism is against the very council of God. Men joining together to such a degree, centralising everything, is the very thing that the tower of babel was about. God is apposed to such because it diverts reliance upon God for rain and fruitfulness of the land to government and corporations. Men trust in government saying they will look after us no matter what happens. What we see now is the establishment of the kingdom of babylon, the kingdom of man under demonic direction.

Mass production has brought mass pollution and mass corruption only.

It is also interesting that darwinism arose at the time of the industrial revolution. A two pronged attack. Darwinism is the 'faith' side of baylon driving the forces of industrialism and corporatism to one goal....A one world order and government ! I believe God will shatter this beast of clay and iron internally by such a great outpouring of grace that a very large percentage of the Earth will turn from the beast and his sytem! This will cause its collapse. Israel will be converted as a nation resulting in a world wide awakening for some years (romans 11). The beast will rise again after some years with a terrible vengeance.....knowing that his time is near....!