ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Friday, July 5, 2019

The time that Orthodoxy will prevail is near


We know that it is not only the natural laws, but also spiritual. Therefore, the wrath of God can not be addressed by cooperative sinners (why double rage will become), but by repentance and adherence to orders Lord. Elder Sophronius of Mount Athos (1993) telling the Essex, England like Saint Paisius: "The Union of Churches is difficult if not impossible for them. speak for the Union Churches do not know the mentality of the heterodox or level Orthodoxy. Saint Paisius the above knowledge was, advises everyone to be more restrained, because there will be the time when the Lord will present the Marcus Polite and fast palms to gather all kataskandalismena our brethren, to confess the Orthodox faith, to clinch tradition and give great joy to our Mother. Essentially the elder prophesying a truly Orthodox Synod Perhaps the 8th. Ecumenical Council for which prophesied to become the Holy Nile Myrovlytis: Then he made at the eighth meeting, and wants to choose good from evil, ie Orthodoxy, as the farmer selects the wheat from the chaff. and Then make peace little people again will change the agreement in their evil .... Peace in the world can not come without a peacemaker, living and unadulterated teaching Orthodoxy. Dissemination However, although continued after the fall of City, to a degree, it should be maximized and will officially spread dynamically after the 3rd World War general war as onomazei Agios Kosmas of Aetolia. This will be the period glimpse of Orthodoxy, for a short time, because then start again people are lured into evil.

The Heavenly Kingdom

The Heavenly Kingdom and hell will become, after His Second Coming, a time when man will acquire bodily sensations. for man, once again the body and the soul will become. They will be able to feel the gifts of paradise and sadness of hell, of course. The only way for a Christian to pass the demons after his death is to confess his sins to the priest, that is the only way. There is no reincarnation, that's the devil's tricks to distract you from TRUTH. Now there is no hell or paradise, there is an intermediate phase for the souls waiting for the second coming of Jesus. This issue here is not close to the death experience, but when someone is really NEED. Father Seraphim Rose = The existence of light or what people see close to the experience of death should not be considered as a fact of life after. The devil wants to see you distract you, nothing is certain, we have cases of people who were in hell and after intense prayer from the holy people, people managed to escape from hell again, to say, final settlement The second advent of Jesus The third after death, the soul passes through the legions of evil spirits who block her path and blame her for various sins, to which they have hurt herself. According to various revelations there are twenty such obstacles, the so-called buses, in each of which one or the other form of sin is tested. - PLEASE PANAGIA, at the moment of breaking my death from the hands of the demons and the decision, And the class and the terrible test and the bitterness and the fierce prince and the eternal condemnation of amen, please help-When my soul will be released from the bond with the flesh, I, Supreme Virgin Mary, the Mother of God Many sins can be eliminated with good deeds - if you forget to confess. Satan uses key places to cheat, priests, politicians and all kinds of deceived celebrities to do the same for youthe soul has its senses and, consequently, feels The latter decision is not an act of overthrow, the decision of the soul to separate it from the body, but rather to realize a union with the transformed, resurrected body with which the spirit will continue to live forever. After separation, the soul has its senses and, consequently, feels, perceives and generally exercises all the energies of the soul (Revelation 6: 9-10, 7:15; 1 Peter 3:19; Hebrews 12:23; Luke 16: 27-28). The word "sleep," which describes killing, does not refer to the soul, but to the body. In Matthew 27:52, we read that many saints who have been seduced, are laid. The last decision will take place on the second admission of Jesus Christ, a strong Faith of the Church is recorded in the Faith Symbol that "He (Jesus Christ) will come again with glory to judge the quick and the dead." The hour of the Second Coming of Jesus Christ is not known and, according to the Apocalypse, can not be convinced by any....