ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Wednesday, September 14, 2016

Jesus is the way that leads to the Father


 "Do not be troubled your heart; You have to trust in God, You have faith in me.  In my Father's house there are many stopping places; if it were not, you will be telling. I go to prepare a place.  And if I go and prepare a place, will come How to come again and will take you close to me, so that where I am to you too.  You know, of course, and where they go and the road leading there. "
 "Lord" by Thomas says, "I do not know where you are going; how can we know the road leading there?"  Jesus answered, "I am the way, the truth and the life; no one goes to father except through me.  If you had known, you would have known my Father also. But even now you know him and have seen him. "
 "Sir," says Philip, "show us the Father, and it suffices us."  Jesus says: "Both time I am with you, Philip, and don 't you know? He who has seen Me has seen the Father. How can you say to "show us the Father"? 1 Do you not believe that I am in the Father, and the Father in me? The words that I tell you I do not say of myself: and the Father is one with me, he or she works. 1 Believe me that I am in the Father, and the Father of me; if you still do not believe in my word, believe because of the works themselves.
"I tell you that he who believes in me will do the same and he works that I do indeed even greater than these, because I go to the Father.  And whatever you ask in my name, I will do, that the glory of the Father revealed by the Son.  If you ask anything in my name, I will realize. "
Jesus promises to send the Spirit
 "If you love me, keep my commandments.  And I will ask the Father to give you another Comforter, the Spirit of Truth, to be with you forever.  The Spirit can not accept the world, because neither distinguish nor knows it; you know it, because it remains with you and will be in you.  I will not leave you orphans; I will return to you.  Soon the world will not see me anymore, but you will see me, because I still live; the same and you will live.  When that day comes, you will understand that I am in the Father, and you in me, and I from you.  He who keeps my commands and executes them, he loves me; and he who loves me will be loved