ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Tuesday, December 22, 2015

Words of wisdom


"He knew that without temptations away from the path of God and do not walk in the footsteps of the saints," Isaac the Syrian .- "It is necessary to pray always one and endlessly, and one who is in grief, and he who lives in comfort" Saint John Chrysostom .- "The pleasures and sinful pleasures and the innumerable evils born of the big money," St. John Chrysostom .- "Seeing God that what you do you manage with the power t 'credit it to God, and He in turn gives you His own, the spiritual, the divine, "Saint Makarios the Egyptian .-" If a man has in his heart the belief that he is a sinner, God listens to him, "Gerontikon (Abba Moses, 16) .- "You asked us not to account for any reason and our practice, but for every year, even every minute and minute," Gregory Theologos- "If there were no opponents, there would be no competition. And if not there were fights, there were no wreaths, "Saint Theofylaktos .-" When God gives, no power envy when they do not give, no power toil, "Gregory Theologos.-And the cunning mind and troubling the soul as he wants but as long as God allows, "Saint Ephrem the Syrian .-" Respect God with modest projects Him praise Me in word and honor Him by thinking, "St John Damaskinos.-Let win souls with the handouts let us give of our belongings to the poor, to become rich in heavenly goods, "Gregory Theologos.-Resist the Devil solid in the faith. And God after suffering a little, I will keep you, will sustain you "(I Pet. E 9-10) .- The confession is a way to bring man to God. It is God's offer of love in man, "Elder Porphyry Bairaktaris.-The boldness toward God acquired by conscience and deeds of virtue," St. Isaac the Syros.-The spiritual person you are, the fewer rights has in this life, "Elder Paisius Agioreitis.-one and nothing not to frighten. Even if it countless enemies, demons and wicked people, our own defender is stronger, "St. John Chrysostomos.-No one can know his weakness, if not fallen into physical temptations. Then pray and crushed and humiliated" Isaac Syros.-The particular feature is shamelessly evil and contemptible man and the shame of the famous "Great Fotios.-People as they approach God, they approach one another. And again as they approach each other, so close and God "Abba Dorotheus .-" God, who knows people's capabilities, allows the power of the devil to act differently in each person, "Saint Makarios Aigyptios.-careful not to do your alms before men of seeing you "(Matt. f 1-6, 16-18) .- The mysteries of God are revealed to humble" St. Isaac the Syros. Find-we manage with the grace of God, you must announce to others to glorify God, "Great Vasileios. Though our mind occupied vanity and arrogance and blinded by conceit inevitably fall into the same sin with the devil" Great Vasileios.-Nothing displeases so most listeners as praising one himself ", St John Chrysostom .-" Injustice is a great sin. All sins are extenuating circumstances, the injustice is not "gather God's wrath. Awesome! "Elder Paisius Agioreitis.-Much good is being a mercy the poor. But nothing is so large as to relieve someone from error," St. John-Chrysostomos. not offer to hear the words of katalalou, or talk to the person by empathy accuses everyone, "Maximus the Confessor .-" Prayer does not need attitudinal, certain places and times, but brave and sober mind, "St. John Chrysostomos-" Tears for the dead evaporate, withered flowers, but the prayer ascends to the throne of God, "Holy Augustine.