ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Wednesday, June 28, 2017

Freemason Council video =devils -worshipper

Lucifer, the Light-bearer! Strange and mysterious name to give to the Spirit of Darkness! Lucifer, the Son of the Morning! Is it he who bears the Light, and with its splendors intolerable, blinds feeble, sensual, or selfish souls? Doubt it not! Masons from the first initiation which is the first degree are urged to mightily "seek the Light!" The average Mason is continually saying that he is "seeking the Light," and will spend his entire life "moving toward the Light." People who haven't studied this subject would assume that this "Light" is the revelation of the God of the Bible. This statement is continuously held up to try to convince us that Masonry is Christian. , Albert Pike is saying that Lucifer is the One who bears the Light of Freemasonry. The sentence immediately preceding confirms not only that that Lucifer is the Light-bearer, but that Masons of previous degrees have been led to believe that the opposite was true.

The New World Order

The New World Order will be built ... a final blow to national independence, destroying track piece will achieve much more than the old tactical front-attack. "The Foreign Relations Council (CFR), Issue 1974, p. 558" Now we can see a new world coming, a world where there is a very real prospect for a New World Order. "11 Sep 1991 - George Bush the Elder. Behind Rockefeller's tremendous wealth, philanthropic and ecological concerns, there is a secret plan developed by the international developments of the 20th century, imposing methodically the New World Class "Rockfellers". The first step in destroying a nation is to erase it Its memory. Destroy the books One after another, writing a new book, building a new civilization, inventing a new story, and making this nation forget about what it is and what it was. You will forget even faster. "Milan Kundera" The story is written by those who have power and money. Neither slavery nor poor people have ever written history. They read like a story is what some people decided you should read. "Shimon Peres" Some governments are prepared to give pieces of their national independence to face the threat of climate change. "" ... National independence should be reestablish, if it wants to keep up with globalization. "" Globalization means therefore that national independence ... must be weakened. "" Member States should act wisely to weaken their national sovereignty to protect themselves ... " Richard N Haas "The world must build a new class or be left in chaos ..." Henry Kissinger "The only thing that needs to triumph evil is to do nothing for the good." Edmund Berk The form of control is when you think you are free while in reality "There are two forms of the dictatorship: one prisoner and when you see the bars in the cage, you are imprisoned, the other prisoner, but when you can not see the prison bars and you think you are free. A hypnotist on the planet Earth is this box that we have in our corner of the room, telling us constantly what we believe to be true. "" The greatest threat to globalization is a mind that thinks freely. "" The goal of globalization is to impose your beliefs, ideology, designs in such a way that they think like your own.

Tuesday, June 27, 2017

Man made discoveries

This is man made discoveries,Can you
 imagine nowadays?i will tell you...you will see it in war war 3,coming soon in your screens

Sunday, June 25, 2017

THE ORTHODOX=THE CHURCH OF CHRIST

 reads one questioning about the last acts and statements of ecumenical movement. At a finer level, Orthodox theologians representing the American Permanent Conference of Orthodox Bishops and other official Orthodox organizations perform "dialogues" with Roman Catholics and Protestants and theme "common statements" on issues such as Divine Eucharist, Spirituality, and the like - To inform the heterodox that the Orthodox Church is the Church of Christ to which all are invited, that only His own Sacraments grant grace, that Orthodox spirituality can be understood only One of those who know empirically in the Orthodox Church that all these "dialogues" are a conventional caricature of the genuine Christian conversation - a discussion that aims to save souls. Indeed, many of the Orthodox participating in these "dialogues" know or suspect that there is no room for Orthodox testimony, that the very atmosphere of ecumenical "liberalism" cancels any truth that can be said to them; but silent, because " Spirit of times "today is often louder than the voice of Orthodox consciousness.

Saturday, June 24, 2017

ALIENS are demonic beings because ...


The extraterrestrials of our time match the demons and fallen angels mentioned in the Bible as regards their behavior.
As the Bible provides strangers, they never confirm the deity of Christ, nor claim that they come in his name.
Foreigners are changing their stories to deceive people into believing their lies. An example of this is that before the man was out or sending the satellites there, the aliens could claim to be the planets, like Jupiter in our solar system. As the time passed and man learned more about our planet, we realized that no one could live on a planet like Jupiter, so aliens changed their story. Now they claim to be from other solar systems and star clusters, such as Andromeda and Pleiades.
Although the aliens said to go, it seems that they must survive, just as the fallen angels need human beings to prey.
Alien abductions stopped by invoking the name of Jesus.
The strangers bring ideas to the earth to help the man join the world in a new era of consciousness. This combination opens the way for their leader (which is the Antichrist), makes mankind forget about their religion and belief in their countries.
Foreigners often call "neo-agers" and occultists, unlike Christians. This is not always the case, as people from all walks of life have come into contact with "aliens". However, I think these "space brothers" are not very interested. In communication with Christians This is because Christians will be able to see in disguise and strangers to know about what they are:. Demons
Strangers are not in contrast to worshiped by people can also deny their creator (God). Instead of claiming that the creators. This serves to draw man away from God.
Foreigners are giving human technology, but these "achievements" are usually devastating. There are secret plans many governments in their budget, which is usually about the creation of new weapons systems. Much of the technology for such weapons is said to come from aliens. Why do not foreigners ever give us the technology that saves lives?
Foreigners often emit horrible odors such as sulfur.as Christians believe not only in the immortality of the soul and the resurrection
of the body. According to the suggestion of God in our first creation, the human soul and the
Human body is intertwined and no one can be right without the other. Sa
As a consequence of a fall, body death, these two separate, but this separation is
Permanent and permanent. During the Second Coming of Christ we will be raised from the dead with our soul
And our body; And so, having the soul together with the body again, we will present ourselves in front
To our Lord for the final Judgment.

Wednesday, June 21, 2017

Vassula RYNTEN=Naive and ruled by the devil

 in a series of books entitled "True Life in God" and titled "Dialogues with Jesus", "reveals" herself. There are small, in our opinion, extracts

In dialogue with "Jesus": "(Vassula): I can bless you very much (Jesus): You can (Vassula) :. Then we have our blessings of Jesus Christ! "(Notebooks 116, 77)

And elsewhere: "(Vassula): I asked him again, and blessed him" (Book 116, 195). And below: "I love the Lord and bless (Jesus):. We have (Vassula): Yes, Lord "(in the same, p. 280.).

In another conversation: "(Jesus): Vassula, bless me and praise Me" (Tome 2940, p. 173.).

That is why Christ seems sometimes, from His joy "Smile with His Revelation His Cloaks" (4155, p. 191).

On January 8, 87 Vassula writes: "I decided to show the writings to a Catholic priest here. He condemned them by saying that they are works of the devil and that he should stop Jesus asking him if he wanted to raise the Cross. Peace and Love with me said he was out of the evil gave me three prayers: Michael, the Virgin Mary, and the Sacred Heart of Jesus told me to read them in the next few days and see what happens .. I did it Then I left From my hand free to write and for four days I wrote: "I, Yahweh will lead" four days in the queue "(Trial 116, p. 80) ...

"Jesus," in her question: "Does the measure heart more than the struggles?", Replies, "Yes, the heart is important." Thus, "Vassula" can "take" "out of His Ark" (Idiot, pp. 75 and 156) and finally, "Jesus," he says, "Come, let us rest in the other" Idiot, p. 147)
On the other hand, "Jesus" chose to become His altar "(Ibid., Σ. 187). "Jesus" also reveals the following about "Vassula": "Rest to me, to participate in me and let us do one together, together to restore My Church" (Tome 116, p. 224).

Even "Vassula" because of its particular relationship with "Jesus" can bless the world as well. On March 23, 1989, on Thursday, he "blessed" the city of Garabandal, having been inaugurated with the Roman Catholic temple and found miraculously in her room the statue of the Virgin Mary Fatima, who "accompanies her in all her gatherings." The hands of the statue a "rosary" had from Medjugorge and then it was "woke up" in 8 BC. From Agia Theresa (2940, p. 96).

With the love of "Vassula" in "Jesus", even souls will be saved in the "purgatory", which "waited to grow up" the "Vassula": ... "My love with fervor She grabbed them from the purgatory fire .... How much they depend on you! Ah, Vassula, can you help them? "(Tome 116, p. 227).

Vassula has a high destination: "My God, I personally am a Greek Orthodox priest Who do you speak to the Lord Catholics or Protestants, heresies, or other religions If I dare and ask you, it is because there are (...) Jesus. . Ah, Vassula, Vassula, I am one, I am God, I am one of my children created by my hand; Why are all my children scattered I desire Unity, I want all my children to unite I am God and have to understand that the Holy Trinity is a Unit! The Holy Spirit, the Holy Father and Jesus Christ the Son, the three together are one. (Trial 116, p. 146).

The union will, of course, be done through the "Peter", that is, the Pope of Rome: "(Jesus): .... In My Message I ask that My Churches be united; I chose Peter to be your guardian to keep you in the Truth until my Return, but the people have overwhelmed me. They were separated by the proclamation of their own rules. I honestly say to you, do not listen to those who oppose Peter, Peter to my lamb, who is today John Paul II, why is he chosen and my beloved Souls? Do not listen to those who condemn him, have been misled Turn all to Peter and become one, as the Father and I are a "(...... Tome 2940, p.45).

The space does not allow us to expand further. But we believe it worthwhile to pass on some extracts: "4 August, 1989: ..... Yesterday, I woke up in the middle of the night and realized that the Holy Spirit was praying for me, I believe I realized that the Voice of the Holy Spirit prayed Prayer to Archangel Michael "(Tome 2940, p. 162).

At a meeting, the following dialogue is recorded: "Jesus, I think we have to rush (Jesus). Where (Vassula): On the ground floor, to see the oven (Jesus) Come on, let's go on May 16th .... 1987 "(Tov 116, p. 174) on October 1, 1987, Vassula writes about Jesus:" It was as if he had a sudden idea and stopped showing me our ankles tied together "(p. ).

Tuesday, June 20, 2017

THE POPE IS HERETIC

For us Orthodox, The Pope is A Heretic, The Outside of Church, and, hence, Not Even A bishop "." He [The Pope] HAS Been Outside of The Church for ten centuries now, he is Not A Canonical bishop, he has no relation whatsoever to the reality of the One, Holy, Catholic, and Apostolic Church of Christ. It is one thing to receive him as a canonical bishop and quite another to speak to him as [being] a heterodox in order to reveal to him the truth of the Orthodox Faith and Tradition.

Saturday, June 3, 2017

BE CAREFULbe careful, watch out for you intentions as to why you want to open chakras. We create our own reality and if your heart doesnt have pure intentions you can throw your chakras out of whack, and it can create bad karma. People practice yoga, tantra, want to open third eyes without doing the spiritual work. You should seek wisdom and love, not power or control. It all takes time, dedication, and self awareness.

Friday, June 2, 2017

ORTHODOX FAITH ABOUT CHARISMATIC PEOPLE NOWADAYS

Ας προσεύχομαστε στο Κύριο και όλοι οι Έλληνες του κόσμου να γνωρίσουν αληθινά την Ορθόδοξη πίστη, και όσοι από αυτούς έχουν παρασυρθεί από ψευτοαναγεννημένους ψευτοπροφήτες και ψευτοποιμένες να επιστρέψουν στο αιώνιο Σώμα του Χριστού, αφήνοντας τον Θεό να τους οδηγήσει μακριά από τις αιρέσεις απωλείας. Is a spiritual gift,someone to speak in unknown way of speaking believing at the same time,that this is a gift of holy spirit? is speaking in tongues nowadays a gift of the holy spirit?The apostles went to the nations that period of time,to spread the true gospel of Christ to all.Is nothing but phenomena of demonic fallacy,IT'S NOT THE HOLY SPIRIT.BUT SOME OTHER KIND OF SPIRIT.The Lord pointed out that there are charismatic ones, who, in the end, will not enter the kingdom of the heavens.IF SOMEONE HAS THE GIFT OF THE HOLY SPIRIT,LIKE SOME RECENT SAINT OF ORTHODOX, PAISIOS,=,PORPHYRIOS,THIS HOLY MEN OF ORTHODOXY,COULD UNDERSTAND SOMEONE WHO WAS SPEAKING ANOTHER LANGUAGE,BECAUSE THE HOLY SPIRIT WAS IN THEM=The fruit of the Spirit is self control=finito
Who can know what the Pentecostal linguists say when using the various languages, known and unknown? = It is a curse in Jesus Christ=ONE VERY POSSIBLE REASON
Η ομιλία σε γλώσσες σήμερα είναι σχεδόν πάντα μια ψεύτικη, απομίμηση του γνήσιου δώρου των γλωσσών από το Βιβλίο των Πράξεων. Η ομιλία σε γλώσσες προκαλεί στον εγκέφαλο να εισέλθει σε μια κατάσταση παθητικότητας που μοιάζει με έκσταση η οποία ανοίγει την πόρτα στους δαίμονες. Οι δαίμονες έχουν τη δυνατότητα να μας κάνουν να νιώθουμε καλά αν τους αφήσουμε. Η Γραφή μας λέει να «δοκιμάσουμε τα πνεύματα», τα οποία σχεδόν ποτέ δεν συμβαίνουν σήμερα. Η Βίβλος λέει ότι μπορούμε να "δώσουμε θέση στον διάβολο" στις ζωές μας. Οι περισσότεροι από αυτούς τους "ομιλητές της γλώσσας" έχουν πνεύματα ψευδών γλωσσών και ψευδο Ιησού που κατοικούν μέσα τους, διότι έχουν ζευγαρώσει τα πνεύματα χωρίς να έχουν πρώτα δοκιμάσει το πνεύμα. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι αυτοέλεγχος ... όχι έλλειψη ελέγχου.
St. Paul's Letter to the Corinthians To justify the use of the languages, refer above all to St. Paul's Letter to the Corinthians (CHS 12-14). But the Apostle Paul wrote this passage precisely because "tongues" had become a source of disorder in the Corinthian Church; And even when it does not prohibit them, which permanently minimizes their significance. This quote, instead of encouraging any modern revival of "languages", should instead discourage, especially when it is discovered (as Pentecosts themselves admit) that there are other sources speak in languages ​​other than the Holy Spirit! As Orthodox Christians we already know that tongues as a true gift of the Holy Spirit can not appear among those outside the Church of Christ

Thursday, June 1, 2017

η ομοφυλοφιλία

η ομοφυλοφιλία

κληρονομήσιμο δεν σημαίνει κληρονομικό.


η γενετική έρευνα που είναι πραγματικά σοβαρή εντοπίζει και εστιάζεται σε χαρακτηριστικά που είναι άμεσα κληρονομικά.

Κληρονομικό χαρακτηριστικό σημαίνει ότι είναι «άμεσα καθορισμένο από τα γονίδια» και δεν μπορεί να επηρεαστεί από το περιβάλλον. Τέτοια είναι σωματικά χαρακτηριστικά όπως το σχήμα των νυχιών ή το χρώμα των ματιών. Αντιθέτως, ελάχιστα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του ανθρώπου είναι άμεσα κληρονομικά.

Η πλειοψηφία των έγκριτων επιστημόνων τώρα πιστεύουν ότι η ομοφυλοφιλία οφείλεται σε ένα συνδυασμό ψυχολογικών, κοινωνικών και βιολογικών παραγόντων.