ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Thursday, September 8, 2016

σημειώματα

Don't judge yourself based on what people say about you, rumors are often quite easy to understand, but the truth always has a tough way of getting hold of. Be yourself. Be original.Lies are powerful, fearless and daring when the Truth is absent. But the Truth at the end, always arrives to clean up the mess.Forget the past. Accept your mistakes. Dare to speak the truth. Be honest to your commitment, and now life is ready to take off to the horizon .Once you think for yourself, the truth will come to you from living life, as long as you live in line with the connection you have with all.People smile in your face, and pretend to be your friend with the intention to hurt you. The truth always comes to light. Time to make some changes.Sometimes when the truth is hard to accept, we only see what we want to see.The word theatre comes from the Greeks. It means the seeing place. It is the place people come to see the truth about life and the social situation.The time has come to tell the truth about the corruption of the government employee unions in each country.The truth is hard to swallow when you're choking on your pride!The truth is hard to accept but a lie hurts more than the truth.The definition of being stupid: seeing the truth, knowing the truth, and choosing to still believe the lies.Good things will always come to you if you focus on the positives and forget all the negatives.