ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Thursday, May 11, 2017

Seraphim Rose-Extracts

Everything in this life passes away — only God remains, only He is worth struggling towards. We have a choice: to follow the way of this world, of the society that surrounds us, and thereby find ourselves outside of God; or to choose the way of life, to choose God Who calls us and for Whom our heart is searching.”
― Seraphim Rose
When conversion takes place, the process of revelation occurs in a very simple way — a person is in need, he suffers, and then somehow the other world opens up. The more you are in suffering and difficulties and are 'desperate' for God, the more He is going to come to your aid, reveal Who He is and show you the way out...”
― Seraphim Rose
We who are given the fullness of true Christianity are obliged to be working on ourselves, to be watching the signs of the times, and to be extremely joyful, as St. Paul is constantly saying: 'Rejoice in the Lord always, and again I say: Rejoice!' (Phil. 4:4). We rejoice because we have something which all the death and corruption of this world cannot take away, that is, the eternal Kingdom of Jesus Christ.”
― Seraphim RoseI would urge us to be not too certain of our accustomed ways of looking at Genesis, and to open ourselves to the wisdom of the God-bearing men of the past who have devoted so much intellectual effort to understanding the text of Genesis as it was meant to be understood. These Holy Fathers are our key to understanding Genesis.Only with the idea (which has become rare today) that there is a revealed truth that is above all experience, can this occult realm be enlightened, its true nature recognized and a discernment made between this lower realm and the higher realm of heaven.The physical world is morally neutral and may be known relatively well by an objective observer; but the invisible spiritual realm comprises beings both good and evil, and the “objective” observer has no means of distinguishing one from the other unless he accepts the revelation which the invisible God has made of them to man.doctrine, the normal Christian safeguards which protect one against the attacks of fallen spirits are removed or neutralized, and the passiveness and “openness” which characterize the new cults literally open one up to be used by demons. Studies of the experiences of many of the “consciousness cults” show that there is a regular progression in them from experiences which at first are “good” or “neutral” to experiences which become strange and frightening and in the end clearly demonic.