ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Friday, June 2, 2017

ORTHODOX FAITH ABOUT CHARISMATIC PEOPLE NOWADAYS

Ας προσεύχομαστε στο Κύριο και όλοι οι Έλληνες του κόσμου να γνωρίσουν αληθινά την Ορθόδοξη πίστη, και όσοι από αυτούς έχουν παρασυρθεί από ψευτοαναγεννημένους ψευτοπροφήτες και ψευτοποιμένες να επιστρέψουν στο αιώνιο Σώμα του Χριστού, αφήνοντας τον Θεό να τους οδηγήσει μακριά από τις αιρέσεις απωλείας. Is a spiritual gift,someone to speak in unknown way of speaking believing at the same time,that this is a gift of holy spirit? is speaking in tongues nowadays a gift of the holy spirit?The apostles went to the nations that period of time,to spread the true gospel of Christ to all.Is nothing but phenomena of demonic fallacy,IT'S NOT THE HOLY SPIRIT.BUT SOME OTHER KIND OF SPIRIT.The Lord pointed out that there are charismatic ones, who, in the end, will not enter the kingdom of the heavens.IF SOMEONE HAS THE GIFT OF THE HOLY SPIRIT,LIKE SOME RECENT SAINT OF ORTHODOX, PAISIOS,=,PORPHYRIOS,THIS HOLY MEN OF ORTHODOXY,COULD UNDERSTAND SOMEONE WHO WAS SPEAKING ANOTHER LANGUAGE,BECAUSE THE HOLY SPIRIT WAS IN THEM=The fruit of the Spirit is self control=finito
Who can know what the Pentecostal linguists say when using the various languages, known and unknown? = It is a curse in Jesus Christ=ONE VERY POSSIBLE REASON
Η ομιλία σε γλώσσες σήμερα είναι σχεδόν πάντα μια ψεύτικη, απομίμηση του γνήσιου δώρου των γλωσσών από το Βιβλίο των Πράξεων. Η ομιλία σε γλώσσες προκαλεί στον εγκέφαλο να εισέλθει σε μια κατάσταση παθητικότητας που μοιάζει με έκσταση η οποία ανοίγει την πόρτα στους δαίμονες. Οι δαίμονες έχουν τη δυνατότητα να μας κάνουν να νιώθουμε καλά αν τους αφήσουμε. Η Γραφή μας λέει να «δοκιμάσουμε τα πνεύματα», τα οποία σχεδόν ποτέ δεν συμβαίνουν σήμερα. Η Βίβλος λέει ότι μπορούμε να "δώσουμε θέση στον διάβολο" στις ζωές μας. Οι περισσότεροι από αυτούς τους "ομιλητές της γλώσσας" έχουν πνεύματα ψευδών γλωσσών και ψευδο Ιησού που κατοικούν μέσα τους, διότι έχουν ζευγαρώσει τα πνεύματα χωρίς να έχουν πρώτα δοκιμάσει το πνεύμα. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι αυτοέλεγχος ... όχι έλλειψη ελέγχου.
St. Paul's Letter to the Corinthians To justify the use of the languages, refer above all to St. Paul's Letter to the Corinthians (CHS 12-14). But the Apostle Paul wrote this passage precisely because "tongues" had become a source of disorder in the Corinthian Church; And even when it does not prohibit them, which permanently minimizes their significance. This quote, instead of encouraging any modern revival of "languages", should instead discourage, especially when it is discovered (as Pentecosts themselves admit) that there are other sources speak in languages ​​other than the Holy Spirit! As Orthodox Christians we already know that tongues as a true gift of the Holy Spirit can not appear among those outside the Church of Christ