ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Sunday, October 30, 2016

The Righteous JUDGE

And I saw A Great White Throne, And HIM {God}
Who Sat On It, From Whose Face the earth and
the heaven fled away; and there was found no
place for them.  And I saw the dead, small and great,

      stand before God (The Righteous JUDGE);

and the books were opened: and another
Book Was Opened, Which Is The Book Of Life:
and the dead were judged out of those things

which were written in the books, according to
their works.  And the sea gave up the dead
which were in it; and death and hell delivered
up the dead which were in them: and they

Were JUDGED every man according to their works.

Thursday, October 20, 2016

γιόγκα

"Ο πραγματικός σκοπός της γιόγκα δεν είναι η απόχτηση υγείας, ευεξίας κ.τ.λ., αλλά ο μηδενισμός της ύπαρξης. Η αληθινή γιόγκα –όπως εφαρμόζεται στον ινδουισμό, όπου γεννήθηκε– είναι «ένας τρόπος για να πεθάνεις» (βλ. Γιοχάννες Άαγκααρντ, καθηγητή Θρησκειολογίας στο Πανεπιστήμιο Άαρχους της Δανίας

http://eikonografies.gr/archives/10418#"

Ο πραγματικός σκοπός της γιόγκα δεν είναι η απόχτηση υγείας, ευεξίας κ.τ.λ., αλλά ο μηδενισμός της ύπαρξης. Η αληθινή γιόγκα –όπως εφαρμόζεται στον ινδουισμό, όπου γεννήθηκε– είναι «ένας τρόπος για να πεθάνεις» (βλ. Γιοχάννες Άαγκααρντ, καθηγητή Θρησκειολογίας στο Πανεπιστήμιο Άαρχους της Δανίας...όταν κάποιος από αυτούς, όταν προσεύχονται, δεν ζητούν βοήθεια από εναν εξωτερικό θεό,και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πιστεύουν στη μετενσάρκωση, τα τεχνάσματα των δαιμόνων=Μπορείτε να ακούσετε αυτά από αυτούς, οπισθοδρόμηση προηγούμενες ζωές, όταν κάποιος είναι κάτω από την ύπνωση, δεν έχετε τον έλεγχο των αισθήσεών σας, αλλά οι διάβολοι , και μπορούν να σας δείξουν....ό, τι επιθυμούν, προκειμένου να πείσουν.οι διάβολοι χρησιμοποιούν μερικές φορές, μικρά Παιδιά .... παίζουν σκηνές κατά τη διάρκεια της νύχτας, και όταν το μικρό μωρό ξυπνάει, πει στους γονείς του  ,πριν είχα άλλο πατέρα, και τα ανόητοι γονείς, πέφτουν στην παγίδα

Saturday, October 15, 2016

satisfying
When you forgive you do not change the past, but certainly changes the future. The satisfaction that comes from revenge, not lasting than a minute, while or satisfaction that comes from forgiveness is eternal.

DO AFISIS nothing hidden
In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully xomologisou and leave nothing hidden mes "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.

Propaganda FILANTHROPIKES ORGANISATIONS
most societies are charity organizations. That, and the propaganda that organizations like the Freemasons are Christian, is the reason most people join. These organizations are instead extremely esoteric with secret initiations points, where each member has sworn loyalty foremost to the Brotherhood.

 CONTROL
The way to control the masses is through mind control and occult, satanic power, used with the intent to manipulate. This also means that the occult idea of ​​reality will be planted in the society through the media, music, Hollywood and otherwise (currently happening on a daily basis

The United Nations
The United Nations is nothing else but the police world for Illuminati, founded to be able to intervene and take military control of a country or a region which has to tackle the agenda. I do not think it is coincidence that the temple of the Memorandum is located at UN headquarters.

NOTES
The faithfulness of God is our greatest security! He who cares only for this life and ignores the other is the smart of the moment, but the fool of eternity. Peace is a precious commodity that is transmitted. It should not be looking to others, but to start with sou.Eftychismenos behavior is not the man who enjoys a lot of material things, but he who is satisfied with what he has.

The good deed
The good deed is always rewarded, but better rewarded when not intended to reward. A smile is almost always inspired by another smile.


Never judge a slow walker for walking, though not try and you to walk even a little with narrow shoes.

Thursday, October 13, 2016

heaven or in hell, eternal life or eternal death.

Second, as Christians not only believe in the immortality of the soul and the resurrection
body. According to the suggestion of God in our first creation, the human soul and
human body are interdependent and neither can exist without the other right. Sa
consequence of the fall, the bodily death, these two separated, but this separation is not
final and permanent. The Second Coming of Christ will be raised from the dead with our soul
and body; so, having again united the soul with the body, you will be presented with
to our Lord for the Final Crisis.
The Crisis as emphasizes the Gospel of St.. Ioannou, continued throughout the time in
throughout the course of our earthly life. Whenever, consciously or unconsciously choose the good, already
advance enter into eternal life; whenever we choose evil a foretaste of
hell. The Final Crisis is best understood as the moment of truth, when everything comes
to light when all acts of choice are revealed with all their consequences, when
understand with absolute clarity who we are and what was the deep meaning and purpose of
our lives. So, according to this final clarification, we will enter -by soul and body
xanaenomena- in heaven or in hell, eternal life or eternal death.
Christ is the judge; yet, from another point of view, we express a judgment about the
ourselves. If anyone is in hell, it is because God has imprisoned there, but because there
is the place he chose is. The losers in the hell is aftokatadikasmenoi,
aftosklavomenoi; has correctly said that the gates of Hell are locked from the inside

The language determines the role of race in history

The Greek original texts, Old and New Testament, promotes
high values ​​of Christianity throughout the world, not random, because according to
Christ, the turnout of Greek students signaled the start of
glory of the Son of God to the nations
, By which the Divine Providence had to arrange
exellinisthoun from proigeitheisa Campaign Max. Alexander. the Greek
mythology and pagan daimonolatriki.
No need for this one language "higher level", as
now called Ancient Greek. The Christian Religion, however, has one
collapsed expression in normally called books, which when analyzed
According to the rules of the Greek language, meaning will emerge so,
So we think words- And the beloved disciple of Christ, "which, if
grafitai during this, nor of him oimai the world chorisai Allen books. "
(Ev. Jn. Chap. U. 25). So for example. Basil the Great interpreting Genesis, IN
"Six Days" devotes entire pages in the comprehensive analysis of some very
in meaning of words and phrases, as for "in the beginning" to "in the beginning He created His
God the heavens and the earth "by showing that the meanings that emerge are
All utilities for a detailed understanding of listed!
So is unsure most writings of the Church Fathers. if
even prosthesome and allegorical interpretations of Scripture passages that make
Some fathers like St. Maximus the Confessor, then the development of concepts
becomes even wider and the resulting meanings infinity without losing
paramount importance from this extension!
The Greeks do not need the language for the Greek mythology,
because everything was for this material, even the gods will not break the bad
and daily habits of mortals. Unambiguously, one language above
requires a high level sense to show its value, and on the other
Top side is impossible to express meanings in languages ​​with strings
the positions of the letters. It is therefore perfectly understandable why the Chinese -
Japanese etc.. Spiritually in such infancy, despite the efforts of
Christianity in their countries, to be full of superstitions
until our days.
The language determines the role of race in human history.
So folks with lower-level language, and if they manage to produce material
technological progress, (and this will be imported as far from investments