ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Tuesday, May 8, 2018

ONLY IN ORTHODOXY

According to written sources, on Holy Saturday that year, a group of Turkish soldiers, after mediation Armenians, prohibited the transit of the Orthodox Church of the Resurrection. The crowd of the faithful remained in the courtyard of the church throughout the day, but even after sundown. Patriarch Sophronius D, which diinye the first year of his tenure, took over for the first time to carry out the most important ceremony of the year, however, the Turks denied him the legal right. The patriarch stood praying in the left part of the gate of the temple, near a column. And suddenly, having already fallen the night, the column ruptured and Holy Fire sprang from the inside. The patriarch immediately lit the candle and conveying the Holy Fire to the believers. Within minutes, the sacred flame spread to all attendees and the churchyard was illuminated. The astonished Turkish guards then opened the gates of the church and the patriarch, with the number of Orthodox, went solemnly to the Holy Sepulchre.

Christ is Orthodox

Christ came to earth to "build" a church. And the orthodox church began. The Orthodox is the answer to all religions. Stop looking for false gods and try orthodoxy. As we can see this from the holy light,who is provided=only to the orthodox.Jesus Christ is Orthodox