ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Tuesday, February 28, 2017

The TalmudThe Talmud in black and white letters promotes criminal behavior toward non-Jews and punishment of the Jews, if they do the same thing to other Jews. Theft, pedophilia, rape, murder etc are all ok, if it is against the so-called "goyim."
Talmud info =
Sanhedrin 54b. A Jew may have sex with a child, if the child is less than nine years.

Sanhedrin 55b. A Jew may marry a three year old gi rl (specifically, three years "and a day" old).

Baba Kamma 113a. Jews may use lies ( "subterfuges") to circumvent a Gentile.

Sanhedrin 58b. If a heathen (genus) hits a Jew, the Gentile must be killed.

Baba Mezia 24a. If a Jew finds a lost object by Gentile ( "heathen") should not be returned. (Which is also confirmed in Baba Kamma 113b). Sanhedrin 76a. God will not spare a Jew who "marries his daughter to an old man or takes a wife for his infant son or returns a lost article to a Cuthean ..."

Sanhedrin 57a. When a Jew murders a Gentile ( "Cuthean»), there will be no death penalty. What a Jew steals from a Gentile can hold.

Baba Kamma 37b. The nations outside the protection of the law and God has "exposed their money to Israel."

Yebamoth 98a. All Gentile children are animals.

Abodah Zarah 36b. Gentile girls are in niddah condition (filth) from birth.

Abodah Zarah 22a-22b. Gentiles prefer sex with cows.

Kethuboth 11b. "When an adult man has intercourse with a little girl it is nothing."

Gittin 69a. To heal his flesh a Jew should take dust that lies in the shadow of an outdoor toilet, mix with honey and eat it.

Shabbath 41a. The law regulating the rule for how to urinate in a holy way is given.