ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Wednesday, January 13, 2016

Project Blue Beam Space Based Holographic Projection for NWO UFOs Cosmic...

Secondly, it promotes the decay of the present democratic forms of
political systems, and leads societies to search for alternative methods of political ideology. Of course, the alternative has already been planned. It is called the new world order and it will not have your safety or interests at heart. As George Bush said: "Read my lips." Fear has always been used by powerful elite to control and subjugate the masses. The old maxim, divide and conquer is being played out to the limit worldwide to ensure that everyone is frightened for their personal safety, and to be suspicious of everyone else. This, too, is mind control.

To go further in regard to the new technology which is at the base of the NASA Blue Beam Project, we have to consider this statement by psychologist James V. McConnell which was published in a 1970s issue of Psychology Today. He said, "The day has come when we can combine sensory deprivation with drug hypnosis and astute manipulation of reward and punishment to gain almost absolute control over an individual's behavior. It should then be possible to achieve a very rapid and highly effective type of positive brainwashing that would allow us to make dramatic changes in a person's behavior and personality.