ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Tuesday, December 27, 2016

Mysterious disappearances UFO researchers        Many phenomena UFO researchers such as Dr. Laiin, Dr. Tzessap, Ph. Edwards died under mysterious circumstances, and many believe that their "taken out of the game" because their discoveries began to recognize supernatural and demonic energies behind the "showcase" of ypertechnologias alien. Also deaths of other researchers such as Professor J. meteorologist. McDonald and Professor R. Hardy attributed to suicides. Both were at the peak of their career and P. Hardy committed suicide two days before the announcement of an important discovery about the origin of extraterrestrial phenomena. Many researchers, such as Tz.Kiil, began plagued by strange accidents and illnesses, and their studies lead to a supernatural vision of the phenomenon.

        The most typical case is the A.K.Mpenter, which occurred in 1953. The Bender had organized a research office of the UFO and had gathered much relevant material. He had written a letter to a friend in which he said the true explanation of the phenomenon. A few days after three black-dressed strangers came to his house holding the letter. Such black-dressed strangers often disclosed as witnesses or UFO researchers to give their instructions or threats, ie. Act as "secret police." Usually they have demonic appearance, black skin, slit eyes radiating anger and hatred. The three strangers told Bender that may have discovered the mystery of UFOs, but they did not understand some important details, which have been subject to an "enlightenment" process, following from which ill for several days!

        In the report of the Bender spoke hesitantly and tried to obscure and hide many facts and finally retired from the UFO's research. From what little I told friends apparently had a very intense and painful experience, an experience analogous happens in occult circles, the so-called "initiation" or "enlightenment". It is a basic process used magic from the hierarchies of all secret societies. During the "enlightenment" final broadcast, internal mysteries of the organization, which are often diametrically opposed to the outward teaching. Many times it is awfully physically and morally, and this is logical because from demons. A remarkable fact of the visit of the three black-clad strangers in Bender, is that at some point transformed into "monsters" form of snakes! This speaks for itself: the devil many times has been reported to occur as a snake. After this contact the Bender began to suffer from strange physical complaints, such as continuous and severe headaches.UFO and Parapsychikoi

        Finally we will mention a few items to Uri Geller, the famous phenomenon of "parapsychikon forces" to confirm again the match between the "alien" and of supernatural spirits, but those with the alleged "energy forces" or "parapsychikes skills" some people.

           Let's see what he says in his autobiography:

        At the age of three or four years of happened the following: "It was last evening. Suddenly I heard a very loud ringing in my ears. All other sounds stopped. And it was strange, as if time suddenly immobilized ... Something made me I look up at the sky. I saw a silver light mass ... This light was the sun and I knew it. the light was very close to me. Then went down more low, remember that almost came over me ... I felt like I hit someone behind ap'to head. I felt a strong pain in the forehead ... I lost completely my senses and do not know how long I stayed like that ... "

        In other cases, Geller saw spaceships others who were with him did not see them. Indeed, in one case flying saucer photographed without knowing, but seemed in appearance of the film. From some time and then put new, completely unwritten cassettes to record an experiment in a laboratory and then heard metal, Outer Rim voices alleged alien who gave him several messages.

        In another case he says he saw "a blue-white, blinding light, like a volcanic glow. An inner strength made me get close ... It seemed as if there was a dark, bulky object beneath the light that still shines blindingly. As I approached, I felt I pass in a trance. Everything was vague, dull. I felt like I'm in something ... It seems to me that I saw some figures, but it was too dull to pick out. Then I perceived a dark form which was impossible even now on the shape of ...! I was in a state of shock for several days after that ... made me realize for the first time, that whatever was

Sunday, December 25, 2016

απέτυχε να ομολογήσει την αμαρτία της αλλά σώθηκε από Μητέρα του Θεού

 There was once a God-fearing and virtuous lady,
who was married and had children. She was never absent from Church, gave generously to the poor, fasted and possessed many other virtues as well. Even so, this unfortunate woman had committed one sin that she never confessed. Oftentimes she would go to her spiritual father intending to reveal it; however, after confessing all her other transgressions, she would feel embarrassed and fail to reveal this one as well.
This lady would frequently stand and cry inconsolably before the icon of the Mother of God, beseeching Her compassion to forgive the crime. Finally, she died without confessing her sin to anyone, When she reposed, her family members were waiting for one of her daughters from a distant region to arrive for the funeral, and for this reason they did not bury her until the third day.
As they were chanting the funeral service in the Church  – great are Thy wonders O Lord! – this decreased woman came back to life. She sat up in the coffin and proclaimed the following: “Great is they power Ever-Virgin Mary!”. Then she requested that someone call her spiritual father. When he arrived, she confessed her hidden sin to him, and then said the following for all to hear:
“I the wretch, on account of shame did not confess one sin I had committed. I wept every day for this mistake with much contrition, begging the Ever-Virgin Theotokos to show Her mercy on me, and not permit me to be condemned for this particular sin.
As soon as my wretched soul came out of my body, however, many demons grabbed it like wild wolves, jeering at me for my hidden sin. They were rejoicing for this sin, and assumed that they would retain me on account of it. After they dragged me down to Hell, where there was a deep darkness and inconsolable suffering, unexpectedly, the intercessor of sinners and Queen of the Angels appeared. She was shining brighter than the sun and emitted the limitless light of God into that entire gloomy area. Censuring the demons for taking me without the Lord having given them authority to do so, She rescued me from their hands and said to them, “Let us take her to the righteous Judge, and may whatever His compassion decides be done”. Then she turned to me and said, “Fear not my daughter, I will help you”.
When She took me to Christ the Lord, I saw Him sitting on a magnificent throne. I could tell that He was upset and displeased with me, ready to sentence me to eternal death. But our Lady Theotokos stood before Him with humility and said, “I pray and beg Thy goodness, My most-compassionate Son and loving God. Please forgive this poor soul through Thy great mercy and through Thine immaculate and precious Blood, which Thou didst spill for sinners. Thou knowest the great reverence which she had for me and how many tears she shed before my icon, weeping for her sin.”
The Lord, however, responded, “You know, my dear Mother, that no one can be saved without the mystery of life-saving confession, which this soul foolishly disregarded. She did not confess her sin, and now it is not possible for Me to forgive her; for in Hades there is no repentance.”
The Theotokos replied, “Truly my sweetest Son. No one can be saved without confession; however, You are the Ruler of life and death, and You are capable of all things. Please, I ask You to remember this unfortunate soul’s numerous good deeds, and above all her fervent adoration and her tremendous love and faith towards Me, and show to her Your infinite compassion, which exceeds all the sins of the world”
Then Christ responded, “So that I do not sadden you, dear Mother, I command this soul to return to her body. Mat she confession her sin according tot he law, and then may she be forgiven”.
“When the Master Christ has finished saying this, my guardian angel returned my soul to my body and brought me back to life, as you have witnessed. And now I am about to die again momentarily. For this reason, I beg all of you, my family and friends, and my beloved daughter: cease from your tears because you do not help me by crying. Instead, commemorate me during the Divine Liturgies, and give as many alms as you can on my behalf. Live carefully, for the love of God, so that you do not sadden Him with anything, and confession all your sins sincerely, without concealing any of them.” And having said these things, she fell asleep once 

Monday, December 19, 2016

Homosexual confession,time we to realise the truth


Constantine, who always used to sit in the last rows of the church, got up - with obvious hesitation at first - and walked up to old Anastasy. As he walked to the pulpit, he noticed that everyone was looking at him in a strange manner. He could see a vague look of wonder in the eyes of the churchgoers, while he was wondering why old Anastasy invited only him to stand by him, during the reading of the letter.
Something unusual was however prompting him, so, after a quick glance at his beloved Katerina, he asked old Anastasy to say a few words in memory of Crazy John. Old Anastasy intended that the letter be read first, then Constantine would have been asked to speak. But father Vassily intervened, saying:
"Let the boy speak first, Anastasy".
With his head lowered, Constantine approached the microphone.
"I regard and perceive myself as the worst miasma that has ever existed in mankind. I furthermore know that you all confront me as a miasma of society, on account of my prior sinful activity. You are absolutely right to do so. That is how I deserve to be confronted by you, because with the life I led, I not only harmed myself, but also those near me - that means you all - but also all those that I caught in the meshes of iniquity. So, I am taking the opportunity that mister Anastasy is giving me, to ask each one of you personally to forgive me. I don't even deserve your forgiveness, because I have harmed you more than you could ever imagine. I harmed our town, our district, our neighborhood. I harmed friends and acquaintances of mine, and parents and relatives, because with my lifestyle, I had brought the mire of debauchery into your everyday lives.
This downhill slide that I had taken was ended once and for all by Crazy John. The prayers of that fool released me from the clutches, not only of one demon, but of an entire legion that had lodged inside me.
I was a transvestite for almost ten years. I believed at the time that happiness could be found in the ephemeral pleasure that bodily contact can arouse. I dressed provocatively; I used to be furious with people. I confronted life as though it were a vessel for pleasures, which I had to make sure I filled, on a daily basis. I experienced the mire of Hell, more than a human mind could ever imagine. That is why I used to regularly change my place of residence, since society had rightly perceived me as an outcast. And that was essentially what I was.  I believed that quarrels, insults and disappointments were the best kind of defence, in my literally vehement obsession to pursue something that deviated from what was socially correct - from the ideals and the values of the Gospel. At the time, I had looked upon my illness as a human right, and was under the illusion that it was an outright normal thing - a thing that nowadays, even top-level leaders tend to advertise as a mere supposed "otherness".
So, there wasn't a single police station in Athens that didn't know me. There wasn't a single courtroom where I hadn't been a "customer" - either as an accused, for having offended virtuous behaviour, or as a witness for the defence or for the prosecution, in various, related cases. I was under the illusion that with my overall immoral activity, I was serving a silent revolution in favour of the acceptance of homosexuality. Hunted as I was, I arrived at your neighborhood too, and presented myself to the kindly, poor old lady Chrysoula, to ask her to let her one-room apartment to me.  That is where I saw Crazy John for the very first time; he had brought over some bread to the almost destitute old woman.
Unlike most other tenants, I wasn't asked too many things by old Chrysoula. She just mentioned that the 30.000 drachmas she was asking for was the only income she would have, to make ends meet; so she asked me to not delay my payments because she had to pay for the bills, the building maintenance, as well as to buy her other basic needs.
"Oh, my dear child Constantine, God must have sent you! The apartment hasn't been rented out for three months and I am living off the help I get from misterApostolis the baker and mister Pantelis the grocer here, who send me bread and provisions with this fool here", she said, pointing to Crazy John.
"But I never sent you any bread Chrysoula, as I wasn't aware of your situation" Apostolis spontaneously remarked.
"Nor have I ever sent you any provisions", Pantelis added.
"But that's what Crazy John told me!!" old Chrysoula replied, totally at a loss...
After this small and "endearing" intervention, Constantine continued:
"Crazy John always used to conceal his good deeds... He may have brought you food, my dear Chrysoula, but to me, he brought God".
Constantine's eyes became misty, and tears began to fall. Everyone was now becoming tearful, along with him. He took a deep breath and continued:
"Three days later, I moved into the apartment. Crazy John had helped me carry all my things. And when the transporter purposely dropped an innuendo because of my behaviour and the manner that I spoke, Crazy John stunned him, by pointing out to him that, as a person who systematically lived adulterously and behaved brutally towards his own two children, he had no right to make such remarks about me. The transporter was shocked by these revealing words, and he immediately stopped his sarcasm. I of course was under the impression that the two of them were acquainted, but was taken aback when the transporter turned towards Crazy John as he was leaving, and said:
"What are you anyway? Some kind of charmed one?"
"Yes George, I have been 'charmed' - by our Christ's love", the fool replied.
He even asked the transporter to stop sorrowing Christ, because, in spite of his overall behaviour, Christ had healed his daughter Theodora from a very serious ailment. George then departed, with his head lowered..... He is the gentleman who is sitting over there with his wife, and he can confirm the incident I just described.  I was impressed by that dialogue, but at the time I had dismissed it as the ravings of a fool.
So, on the evening of that same day, I dressed up in women's clothes as I normally did, and I went to a familiar transvestite haunt, on the main highway. You can imagine my surprise, when I spotted Crazy John watching me from the opposite corner of the block. The thought crossed my mind that he was seeking erotic companionship. But then, how did he find me?... The fool must have followed me (I thought to myself), and now he would go and tell what he saw to old Chrysoula... Oh well, I guess I will be searching for accommodation again... As all these thoughts were running through my mind, a prospective "customer" stopped in front of me. Just then, like a coiled spring, the fool jumped up and started to yell from across the road:
"He's got AIDS!!  He's sick and he will pass it on to you!!  Go away!! Go away!!"
I was taken by surprise by the erratic behaviour of a man whom I hardly knew. Naturally the prospective customer left. Then I started to curse Crazy John... I became hysterical...This went on for almost a month. Until this day, I will never know how he managed to discover those illicit haunts. One evening I actually beat him, and in fact quite severely.
But just imagine my surprise, when, every night after I got home, I would find an envelope containing almost double the money that I used to earn from my filthy activities, and on it would be written: "A blessing, for the servant of God, Constantine".  I didn't know what to make of all those weird things I was witnessing. In the afternoons, I would go for a walk and whenever I'd see Crazy John, I would get angry. But he would say
"My dear Constantine, stop sorrowing Christ and our Holy Mother, Who are mourning incessantly for you".
I had even contemplated leaving the apartment, but something was holding me there. The other transvestites would ask me:
"Hey, could he by chance be in love with you, which is why he's acting so weird?"
"No", I'd reply, "he doesn't have any such intentions."
To make a long story short, I decided to invite Crazy John to my place, to put an end to all these things. I was hoping that someone had been putting him up to it purposely, just to drive me insane. Crazy John responded to my invitation affirmatively, despite having been humiliated by me so many times. I don't know what came over me that evening, but I cleaned the house, cooked something light, and sat down to do some reading. I was leafing through a magazine with assorted material, and an article caught my attention, about a certain Elder Porphyry who served in the chapel of a hospital in central Omonia square of Athens.
I hadn't finished reading the article, when I heard Crazy John knocking on my door. As soon as I opened the door, he said:
"Be blessed, my Constantine, in the present aeon and in the one to come".
It was the first time that I had ever heard such a greeting, but it was also the first time that I had ever heard a demonic voice speaking from inside me:
"Have you come to my house here as well, you crazy old man, to drive me out?  I'm not alone here - I have 365 other friends!  I don't intend to go away! You'd better be the one to leave, otherwise I'll kill you!" Crazy John then  pulled out a Crucifix from his coat and raised it in front of me, and began to say:
"In the name of the Holy and Homoousion Trinity...." but I didn't hear anything after that, because I lost consciousness...
When I recovered, I saw the old fool standing there, smiling at me. I felt really happy that he was there, but didn't know the reason I felt that way.
"I brought you a gift, my Constantine. It is the Book of Psalms - a book that was written by the king and Prophet, David."
"What's going on? What happened?" I asked.
"My Constantine, you have received an enormous blessing. Christ has chosen you. He is preparing you for very important feats. However, you must be prepared to put up a serious fight, because what you have inside you is not about to leave very easily."
If you could only have seen the way that Crazy John's face glowed, you would have understood why I was so terrified. I had always thought that all the talk about demons was sheer fiction. I believed that they were just an invention thought up by priests and religion, intended to scare people and to extract easy money from them, so that they would enjoy their own lives, get rich, etc..  And yet, there I was, a living witness of their insidious activity against humans. Crazy John became a brother and a friend from that day on. That very same night, I gathered all the women's clothes and shoes and cosmetics that I had, and threw them into the garbage can. The next day, I changed my phone number. With the help of that fool, I even secured a job in the Accounts department of a large company. The owner of the company was a friend of Crazy John; he actually hired me with a satisfactory salary. At the same time, I would go with Crazy John - on an almost daily basis - to a church high up on Hymettus Mountain, where the priest would read the benedictions of Saint Basil (exorcisms) over me, while Crazy John would read Psalms. I cannot describe what I went through. What I can now shout out, thanks to this experience, is that homosexuality (and prostitution in general) is not an "otherness" or an illness; it is a formidable demon, which infuriates the Almighty. What I also want to tell you, is that our holy Church possesses the weapons that are able to exterminate all those things that our modern society nowadays believes (as I used to believe) to be "nonsense".
The prayers of our neighborhood fool saved me. My acquaintance with him changed my entire life. What I experienced over these last few years in this blessed neighborhood constitute a true miracle of the Triadic and only true God. I escaped from the clutches of a true Hell, and I am now living in a world that I had never lived - not even in my wildest dreams.
With the constant support of this saintly man - who was anything but a fool - I came to understand my mistake; I realized various things and situations that comprise the foundations of our society; I became familiar with the love of Christ. I had been functioning like one who is addicted to a toxic substance; I couldn't be told apart from a drug addict; I was living in a nightmare, which that wonderful saint of God - Crazy John - put an end to.
But I don't want to tire you any further with my story. After all, I am only recording my entire story in detail, as old Anastasy asked me to.  I also apologize to you all, and to the innumerable victims that I had lured into the meshes of the iniquity that I was trapped in. I apologize to my beloved Katerina, who has opened her embrace to the most sinful person in the universe; who shut her ears to all the unfavorable comments and the justified criticism, and has accepted my marriage proposal to her.  She has accepted to live with a zero, with an outcast, a moron.  This holy man, Crazy John, had invested in this marriage with his prayers and his tears.
Constantine's last words were lost in his sobs. Also crying with him was Father Vassily, who had run up to hug him, as did all the other churchgoers.
"Father Vassily, I'm thinking of moving out of the neighborhood - not for me, but for Katerina", Constantine murmured falteringly, with difficulty.
Father Vassily then spoke up, and said:
"Dear brethren, Constantine has just expressed the desire to leave our neighborhood. What do you say? Are we going to leave the living testimony of a miracle by our departed brother John - Constantine - but also our own Katerina, to leave?"
"No! No!" they all shouted.....

Sunday, December 18, 2016

Jewish control

It is here, taken over the whole world, and control
all media and entertainment and telecommunications to
you can not find other Human nations and organize it
 could. ATT, Verizon, T Mobile, Comcast, Dish
TV, TV, all TV networks, movie studios all, oles of Tainies
 As Google, Yahoo and all the Internet belongs
 Jews. All Telecom is owned and controlled by the Jews, so
You will never understand the truth. And since banks elenchonte by the Jews and the Jewish Banking Laws allow them
Jews to make money by lending money or money is their debt
It also has the highest educational system and all banks
lend money for higher education and the fact that the debt is money in
banking world $ 1 trillion in student loan debt is
actually 100 trillion in new money for the Hebrew Jewish banks. But stupid people, you try to find out who is the richest man every time. After a few years, they will possess your soul, with the Coming fucking Antichrist, and will not have any fucking idea what is happening. with love ANNINOS