ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Tuesday, January 5, 2016

BELEIVE IT OR NOT

Elders of Zion are exercised through universal misfortunes by foretells the certain and already near future of mankind or by raising the curtain for the last act of the world tragedy. Only the light of Christ and the Holy Universal Church can not fathom the abyss of Satan and disclose the extent of malice. I feel in my heart that the hour has already struck when there should urgently convene an eighth ecumenical council that will unite the pastor and representatives of all Christendom. Secular quarrels and schisms will all be forgotten in the imminent need to prepare against the coming of Antichrist. The provision of Sergios Nile is even more remarkable when one considers that appeared in the Epilogue version of the Protocols of 1905.]BUT BEFORE ALL THIS,WE WILL HAVE THE PREVAIL OF ORTHODOXY,FOR SEVERAL YEARS,AND THE DISAPPEARANCE OF TURKEY FROM THE MAP.Σας προσκαλούμε όλους να έρθουν και να συμμετάσχουν, στη μόνη αλήθεια. Ο Χριστός είναι ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ-We invite you all to come and join,into the only truth. CHRIST IS ORTHODOX