ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Wednesday, June 28, 2017

Freemason Council video =devils -worshipper

Lucifer, the Light-bearer! Strange and mysterious name to give to the Spirit of Darkness! Lucifer, the Son of the Morning! Is it he who bears the Light, and with its splendors intolerable, blinds feeble, sensual, or selfish souls? Doubt it not! Masons from the first initiation which is the first degree are urged to mightily "seek the Light!" The average Mason is continually saying that he is "seeking the Light," and will spend his entire life "moving toward the Light." People who haven't studied this subject would assume that this "Light" is the revelation of the God of the Bible. This statement is continuously held up to try to convince us that Masonry is Christian. , Albert Pike is saying that Lucifer is the One who bears the Light of Freemasonry. The sentence immediately preceding confirms not only that that Lucifer is the Light-bearer, but that Masons of previous degrees have been led to believe that the opposite was true.

The New World Order

The New World Order will be built ... a final blow to national independence, destroying track piece will achieve much more than the old tactical front-attack. "The Foreign Relations Council (CFR), Issue 1974, p. 558" Now we can see a new world coming, a world where there is a very real prospect for a New World Order. "11 Sep 1991 - George Bush the Elder. Behind Rockefeller's tremendous wealth, philanthropic and ecological concerns, there is a secret plan developed by the international developments of the 20th century, imposing methodically the New World Class "Rockfellers". The first step in destroying a nation is to erase it Its memory. Destroy the books One after another, writing a new book, building a new civilization, inventing a new story, and making this nation forget about what it is and what it was. You will forget even faster. "Milan Kundera" The story is written by those who have power and money. Neither slavery nor poor people have ever written history. They read like a story is what some people decided you should read. "Shimon Peres" Some governments are prepared to give pieces of their national independence to face the threat of climate change. "" ... National independence should be reestablish, if it wants to keep up with globalization. "" Globalization means therefore that national independence ... must be weakened. "" Member States should act wisely to weaken their national sovereignty to protect themselves ... " Richard N Haas "The world must build a new class or be left in chaos ..." Henry Kissinger "The only thing that needs to triumph evil is to do nothing for the good." Edmund Berk The form of control is when you think you are free while in reality "There are two forms of the dictatorship: one prisoner and when you see the bars in the cage, you are imprisoned, the other prisoner, but when you can not see the prison bars and you think you are free. A hypnotist on the planet Earth is this box that we have in our corner of the room, telling us constantly what we believe to be true. "" The greatest threat to globalization is a mind that thinks freely. "" The goal of globalization is to impose your beliefs, ideology, designs in such a way that they think like your own.