ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Tuesday, August 23, 2016

The soul after death-Father Seraphim Rose


Many patients in hospitals reported seeing beautiful fields and "havens", and is either unconscious or "clinically dead" before recovery. These visions are often accompanied by experiences of beautiful light and a creature approaching them with "love". In contrast, some reports in this "other world" is dark, which may indicate a foretaste of hell. Other visions include people "floats" over their body while unconscious and seeing doctors and loved ones around them. Some even experience to speak of "angelic beings" of various kinds and adjacencies familiar with themselves while they were still alive. Despite all the speculation about this mysterious realm, Fr. Seraphim confirms that it is a sphere of existence between the physical earth and heaven and hell inhabited by demons / fallen angels. He notes that mystical occult adepts are able to travel in this sphere, as seen in the writings of Emmanuel Swedenbourg (seventeenth century Swede) and 19th century theosophists and spiritualists. These visions caused by demons trying to deceive souls is disembodied, before moving onto the 'houses of the toll. "The toll houses were peculiar to more" after death "experiences recorded in human and occult literature, but it is known if Orthodox Christian sources, such as the lives of the saints and various patristic texts.
The demons accuse the soul of evil deeds, but angels sent from God to try to offset the demons from bringing righteous deeds and faith of the soul to Christ. If the soul of the individual has more demonic weight then throws in hell waiting for the Last Judgment, while those passing through the demons ascend into heaven to be with God. Orthodox literature confirms the existence of the toll houses of the teaching of the Apostle Paul in a "fighting not against flesh, but against authorities, etc." The air sphere is where the demons doomed to tempt human souls before the turn sent to hell, the final judgment. The demons are of course invisible to the human senses, but the fruits of their actions appear to human misery, chaos and sin around the world. Even though both demons and angels is beyond the perception human sense, still belong to the realm of creation and so "to this world." In addition, these sprits have clear forms and are finite in their moves (any quality of infinity that belongs only to God), so therefore can be said to have "bodies" in a way similar to the way people do, if not those natural. Fr. Seraphim pays special emphasis, citing too many prominent Orthodox Fathers and spiritual writers, to pray for the dead after because your prayers help some souls reach heaven, calling God's mercy with fervor.