ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Wednesday, July 5, 2017

catastrophic.

 President John F. Kennedy was the last American president to attempt to put American interests first - and it cost him his life. Since then, our country has been the servant of the Jewish state and her Israeli-in-exile citizens with American passports. After that fateful day, the country plunged headlong into Vietnam, the sexual revolution eroded American family life, and, most importantly, Israel became the tail that wagged the American dog. The country was never the same after November 22, 1963 - morally, socially or spiritually. And this was by design.

In recent years, the media has delighted in airing the sordid details of President Kennedy’s sexual peccadillos in an attempt to sully his reputation so that the American people no longer care who assassinated him. But it is no coincidence that Israel suddenly achieved complete hegemony over her neighbors, and total control over every organ of American government after JFK’s death. And it is no accident that the malevolent forces of Jewish leftism were unleashed on our society, resulting in the loss of our innocence, our families, 40 million babies through abortion, and our national reputation and sovereignty.

This was all made possible by a sort of double, simultaneous coup: the coup d’eglise of the Catholic Church at Vatican II (1962-1965) and the coup d’etat of America with the assassination of President Kennedy. The last two bulwarks against total world hegemony by the Zionists were felled at the same time - and by the same people. The cost in human lives and suffering as a result of these two events has been nothing short of catastrophic.