ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Tuesday, December 1, 2015

THE ELITE 666-HAVE DECIDED

The criminal global elite have decided there are too many of us, especially since they have realised that we are waking up to their criminal activities. The reduction of humanity is what sustainable development is really all about. Sustainable development is a cover for AGENDA 21. If you do not know what Agenda 21 is about I suggest for your family's safety you find out.Behind a crash echretai and a world war (1st CP / 2nd FP) and now we are at the threshold of a global economic meltdown

ONLY IN ORTHODOXY

Orthodoxy is the one that keeps unadulterated gospel of God and it must embrace and follow if you really want me and love me.
Antichrist evil spirit nowadays, knowing that the final time for the Antichrist and his devils are close, he is doing everything possible to deceive man, by many manifestations, Aiming Virgin Mary and Saints of God.
CHRIST OUR warned of "signs and wonders" BEFORE Age of the Antichrist .. ALL THESE PSEFDOPROFITES prepares JUST THE CHRISTIANS FOR THE FALSE CHRIST ..