ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Thursday, June 30, 2016

Vatican Council and the Novus Ordo Communists & Zionists Popes

Careful all of you. The Vatican Church is NO LONGER the Catholic Church but is run by a LIBERAL, MASONIC and ILLUMINATI JEWISH SECT practicing witchcraft , black masses behind closed doors and worshipping LUCIFER ! Through the NEW IDEOLOGY of RELIGIOUS LIBERTY promoted by the Vatican Council and the Novus Ordo Communists & Zionists Popes, THEY ARE GETTING ALL READY FOR THE ONE WORLD RELIGION OF THE ANTICHRIST, the so called messiah awaited by those Jews who still reject Jesus-Christ as The True Messiah.the only true and real religion accepted by the real god of the christians-IS THE ORTHODOX CHURCH.COME AND BE A PART OF THE ONLY TRUTH.GOD HAS SHOWN TO US MANY TIMES,AS WE CAN SEE IT...=BY THE HOLY LIGHT......IN JERUSALEM