ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Saturday, November 14, 2015

MY VIDEO


Pay attention

 prevalence of Antichrist forces, will become the Satanists when they dropped the "rain of fire",ie after the 3rd World War and the devastation that would occur from the powerful weapons, nuclear and otherwise. In fact, it will not prevail Antichrist but rather suspended bad for several years. Just this war will scare the world to lead a hasty solution to a global government, when it will start again later to make weapons of various states. We will then blackmail the world by Satan, so for the sake of peace threatened to be elected as a World leader the Antichrist. And it is noticed in our time that those who destroy peace are those who want the New World Order ...and "peace"!
προφητεύουν και φωνάζουν για μια ενωμένη οικονομία, μια συγκεντρωτική κυβέρνηση, ένα μοναδικό άτομο"... λέει ο Alan Greenspan Δηλαδή αλοιώς εμφανίζεται το προϊόν από το "εργοστάσιο" και αλοιώς μας το παρουσιάζουν τα 2α χέρια μεταπώλησης, οι πολιτικοί! Οι τελευταίοι υποκριτικά το ονομάζουν δημοκρατικό, ελεύθερο, ειρηνικό κλπ, αλλά οι ανώτεροί τους αποκαλύπτουν ότι κάτι πολύ χειρότερο έχουν σαν όραμα (προφητεύουν!) για μετά. Οι άνθρωποι πρέπει να μείνουν υποταγμένοι, και μάλιστα σε ένα μόνο άτομο! Το μόνο που δεν λένε είναι ότι πρέπει τα γράμματα του ονόματός του αθροιζόμενα να δίνουν σαν αποτέλεσμα το 666 !!!
Όπου δεν υπάρχει αληθινή ταπείνωση, εκεί δεν υπάρχουν γνήσιες πνευματικές εμπειρίες. Όπου υπάρχει υπεροψία, εκεί βασιλεύει το πνεύμα της πλάνης, όχι το πνεύμα της αληθείας (Ιακ. δ' 6. Α' Πέτρ. ε' 5). Το πνεύμα της πλάνης είναι υπερήφανο. Η ταπεινή ψυχή παρακαλεί τον Θεό να της δώσει κατάνυξη και συναίσθηση της αμαρτωλότητός της, ακόμη και εάν ο Κύριος την ανεβάζει καθημερινά και της δείχνει ποικιλοτρόπως την αγάπη Του.
The criminal global elite have decided there are too many of us, especially since they have realised that we are waking up to their criminal activities. The reduction of humanity is what sustainable development is really all about. Sustainable development is a cover for AGENDA 21. If you do not know what Agenda 21 is about I suggest for your family's safety you find out.
According to the prophecy of the Holy Elder Paisios from Greece, Turkey, in the near term, will be defeated in the war with Russia, and will disappear from the face of the earth as a state. Turkey has not been blessed by God, she did not repent for their atrocities and genocide of the Armenian people. City of Constantinople would go to Greece. The third part of the Turks accept the Orthodox faith, and the other Turks to leave their homeland forever.
Behind a crash echretai and a world war (1st CP / 2nd FP) and now we are at the threshold of a global economic meltdown

WELL SAID

Whoever trumpets his rebirth through Baptism, but still has the same way of life should listen to the word of God who says: “If anyone thinks himself to be something, when he is nothing, he deceives himself”and “As many as received him, to them he gave the right to become children of God”. If anyone asserts that he has received God, he must demonstrate it by his choice. “Manifest in yourself Him Who begot you”. And he asks very incisively: “Do you not know that a man becomes a son of God in no other way than by becoming holy?”. To become a child of God one must be holy.

St. Gregory reaches the point of making a bold statement, as he himself says. If in spite of Baptism the soul has not removed the stains – which means if our life after Baptism is the same as it was before – then the water of the sacrament is simply water, “because the grace of the Holy Spirit did not appear”. In other words, it is as if a man had not received the gift of the Holy Spirit.

It is a sign of the spiritual crisis of today that modern humans, with all the proud "enlightenment" and "wisdom" them, are once again aware of such experiences - but no longer have the Christian infrastructure to interpret them with it . Modern UFO researchers, searching for an explanation for phenomena which have become very noticeable to the sight now, have been partners in today's psychic investigators in an effort to formulate a "unified field theory" that would include psychological as well as material phenomena . But such researchers still only approach the modern "enlightened" man and trust the scientific observations to give answers to a spiritual field that absolutely can not be accessed "objectively" but only by faith. The natural world is morally neutral and can become known relatively well in an objective observer; but the invisible spiritual realm includes good and evil beings, and "objective" observer has no means to distinguish from one another, except if it accepts the revelation that has done about these humans the invisible God. So, today's UFO researchers place the divine inspiration of the Bible on par with the satanic inspired automatic writing of spiritualism, and do not distinguish between the action of the angels and that of demons.

Many recent studies of UFO by evangelical Protestants, collect all these items and reach the conclusion that the UFO phenomena is simply just demonic origin. * It is difficult to reach a different conclusion Orthodox Christian researcher. Some or many of the experiences might be the result of fraud or hallucinations; but it is simply impossible to dismiss one all the many thousands of UFO reports in this way. A large number of modern mediums and their spiritualistic phenomena are also deceptively; but mentioumistikos spiritualism, when is genuine, undoubtedly produces truly "paranormal" phenomena under the action of demons. The phenomena UFO, having the same source, is no less real.

The future world and humanity are considered science fiction in terms of "projections" of current scientific discoveries; in fact, however, these "projections" agree remarkably with the daily objective world of the occult and clearly demonic experience throughout the course of centuries. Among the characteristics of "highly sophisticated" creature of the future are: communication by mental telepathy, ability to fly, implement and apoulopoioun, change the appearance of things or create imaginary scenes and creatures with "clear thinking" to travel speeds far beyond any modern technology, occupying the bodies of the earth; and to develop a "spiritual" philosophy which is "beyond all religions" and Promised a situation where the "advanced intelligences" will no longer depend on the matter. All these are given practices and claims of sorcerers and demons

May God preserve us from the Apostasy and from the coming of Antichrist, the preliminary signs of which are multiplying day by day. May I preserve us from the great affliction which even the elect would not be able to bear without the Grace of Him Who will cut short these days. And I wish to protect us by keeping us in the "little flock," the "remainder according to the election of grace" so that we like Abraham might rejoice at the Light of His Face, the embassy of the Virgin Mother of God and Ever-Virgin Mary , all the inhabitants of heaven cloud of witnesses, prophets, hierarchs, evangelists, and confessors who have been faithful unto death, who shed their blood for Christ, which we acquired with the gospel of Jesus Christ in the waters of Baptism. We are their sons - weak, sinful, and unworthy; but I will not stretch forth our hands toward a strange god! Amen.

Reads one to wonder about the latest acts and declarations of the ecumenical movement. In thinner level, Orthodox theologians representing the American Standing Conference of Orthodox Bishops and other official Orthodox Bodies perform "dialogues" with Roman Catholics and Protestants and issue "joint statements" with themes such as the Eucharist, spirituality, and the like - without even inform the heterodox that the Orthodox Church is the Church of Christ in which all are invited, that only its own Mysteries sponsors grace, that the Orthodox spirituality can be understood only by those who know empirically in the Orthodox Church, that all these "dialogues" is a conventional caricature of genuine Christian conversation - a conversation that aims to save souls. Indeed, many of the Orthodox participating in these "dialogues" know or suspect that there is no place for Orthodox witness, that the atmosphere itself of ecumenical "liberalism" cancels any truth can be said unto them: but silent, because the "spirit of the times" today is often louder than the voice of the Orthodox consciousness.

Roman Catholicism has so far had a very distinct piety itself, a piety limited to the "sacred heart", the paposyni, purgatory and indulgences, revelations various "mystics", and the like; and an observant Orthodox observer can detect in such aspects of modern Latin spirituality the practical effects of Rome's theological errors. The fundamentalist (themeliokratikos) Protestantism also has its own approach to prayer, typical of hymns, his approach to religious "revival": all these can identify the application, the religious life of fundamentalist errors in Christian doctrine.

When Fr. Seraphim wrote in mid-1970 about the dangers of neo-pagans "cults", there were other observers of "cults" (although they are not heard as much as in 1979, when the "terror of the cult" hit America, in the wake of the massacre of Jonestown). Without the patristic principles of spiritual life, however, such observers were not able to capture the underlying unity behind the phenomena of UFO, the Eastern religions and the "charismatic revival" - apparently using mentioumistikes techniques to come into contact with fallen spirits under different disguises.

If you are ORTHODOX Christian

A If you are Lutheran, your religion was Founded by Martin Luther, An ex-Monk of the Catholic Church, in the year 1517. If you belong to the Church of England, your religion was founded by King Henry VIII in the year 1534 because the Pope would not grant him a divorce with the right to re-marry. If you are a Presbyterian, your religion was founded by John Knox in Scotland in the year 1560. If you are a Congregationalist, your religion was originated by Robert Brown in Holland in 1582. If you are Protestant Episcopalian, your religion was an offshoot of the Church of England, founded by Samuel Senbury in the American colonies in the 17th century. If you are a Baptist, you owe the tenets of your religion to John Smyth, who launched it in Amsterdam in 1606. If you are of the Dutch Reformed Church, you recognize Michelis Jones as founder because he originated your religion in New York in 1628. If you are a Methodist, your religion was founded by John and Charles Wesley in England in 1774. If you are a Mormon (Latter Day Saints), Joseph Smith started your religion in Palmyra, New York, in 1829. If you worship with the Salvation Army, your sect began with William Booth in London in 1865. IF you are Christian Scientist, you Look to 1879 as the year in Which your religion was born and to Mary Baker Eddy as ITS founder. 

If you Belong to One of the Religious Organizations Known as "Church of the Nazarene, Pentecostal Gospel," " Holiness Church, "Or" Jehovah's Witnesses, "your religion is One of the Hundreds of new sects Founded by Men Within the past hundred years. 

If you are Roman Catholic, your church Shared the Same Rich Apostolic and doctrinal Heritage as the Orthodox Church for the first thousand years of its history, since during the first millennium they were one and the same Church. Lamentably, in 1054, the Pope of Rome broke away from the other four Apostolic Patriarchates (which include Constantinople, Alexandria, Antioch and Jerusalem), by tampering with the Original Creed of the Church, and considering himself to be infallible. THUS your church is 1,000 years old. If you are ORTHODOX Christian, your religion was Founded in the year 33 by Jesus Christ, the Son of God. It has not changed since that time. Our church is now almost 2,000 years old. And it is for this reason, that Orthodoxy, the Church of the Apostles and the Fathers is considered the true "one Holy Catholic and Apostolic Church." This is the greatest legacy that we can pass on to the young people of the new millennium.

ΙC XC NI KA


"Heretical man after the first and a second admonition" (St. Paul Tit. C10). The Orthodox, however, insist partake constantly gatherings heretics And of course there are the Apostolic rules stipulate that it should not we have spiritual intercourse with them, for anyone who did not understand any previous passages of Scripture

Pentecostals "freedom", falsely teach that the rapture of Christians will be done before the advent of the Antichrist, and thus leaves people unprepared so hard those days to find a surprise, even to lead them to accept the Antichrist instead of the Lord Jesus Christ, as we await the Lord, and not the lawless.

There is no evidence to show that homosexuality is inherited but rather important role played by the family education and early child relationships with people who care. Homosexuality as a sexual practice is a serious sin for Christian ethics and disapproved of the gospel and the church.

At 5 centuries gone by Luther until now, the Orthodox Church was vindicated. Protestantism splintered into thousands of different, and often opposite (doctrinal) between the groups. Yet each group insists that escapes from the doctrine of the Holy Scripture, and that it accepts only what the Bible says, nothing less, and nothing more.

μόνο ο ταπεινός μπορεί να λάβει τη χάρη του θεού-only the humble can receive the grace of god

ONE WAY = "I am the way, the Truth and the Life" (John 14:6) Remember ... our Savior Jesus Christ and His Apostles and has warned that even if an angel were to come and preach "another gospel "to reject it, and let and teaching is" anathema "(damned eternally). Elsewhere we have warned about false prophets, false apostles, false brethren and false Christ's and 40,000 + ... today, sects / ideologies" Christian "does exactly that, to teach a false doctrine that promotes a false Christ and other" way "