ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Tuesday, May 23, 2017

MONSANTO

For one thing you wonder when you hear on Genetically Modified Organisms: the man is so over, so knowing to recognize errors in nature and fix them with GMOs. This is exactly what we are told by Monsanto.

For example developed a corn genetically modified Bt protein. When insects eat from this plant is destroyed in the stomach. 

The Monsanto claims that by the time the food reaches our tables is safe. But an article published in the International Journal of Biological Sciences, 2009, reported studies showing that rats fagane GM corn suffered from the collapse of the institutions. 

GMOs were introduced in 1996. Since then they have chronic diseases explode from 7 to 13 percent. Food allergies, autism, reproductive disorders and digestive problems are on the rise. 

US President Obama in April 2013 signed a bill that people named Monsanto Protection Act, and is essentially an immunity to the company by the courts. This means that no one can stop them from growing GM products, even if considered to be a risk to health or the environment. 

Bayer has created a group called neonicotinoids insecticides. These and other harmful insecticide of Monsanto, have been analyzed by consumer protection organizations and have been linked to cancer and high levels of bee death. 

Monsanto has also created a partnership with a pharmaceutical company called Alnylam Pharmaceuticals Inc. To create biopesticides (biopesticides). The Alnylam also has advanced manufacture drugs for the treatment of liver cancers and tumors. The Monsanto produces the food that causes the disease and their partners come to heal. 

Here are some things you can do to keep yourself and your family what healthy. You take with you the list of GMOs when you go shopping. Stop if you support companies that put profits over consumer welfare. 

Buy organic foods
on certified organic food using GMOs is prohibited. Fruits and vegetables have code numbers and the organic this number always starts with the number nine. 

Plant if you organic seeds. 
Do not be fooled by deceptive phrases such as: whole wheat, natural product, from the tree to your plate. 

Avoid:
Soy lecithin considered GMOs and sweeteners such as aspartame 

Eat less meat and ensure that dairy products free from antibiotics. 

Never buy
Aunt Jemima 
Aurora Foods 
Balance Bar 
Banquet 
Best Foods 
Betty Crocker 
Birds Eye 
Bisquick 
Boca Burger 
Cadbury / Sweppes 
Calumet Baking Powder 
Campbells 
Capri Sun 
Carnation 
Celeste 
Cheetos 
Chef Boyardee 
Chunky 
Coca-Cola 
Colombo 
Con Agra 
Country Time 
Crisco 
Crystal Light 
Delicious 
Del Monte 
Dinty Moore 
Dole 
Doritos 
Duncan Hines 
Eggo Waffles 
Famous Amos 
Franco-American 
Frappuccino 
Frito Lay 
Fruitopia 
Gardenburger (excluding organic) 
gatorade 
General Mills 
Ghirardelli Chocolate 
Graham Crackers 
Green Giant 
Hansen Beverage Company About 
Hawaiian Punch 
Healthy Choice 
Healthy Request A Quote 
Heinz 
Hellman's 
Hershey's 
HI-C 
Holsum 
Honey Maid 
Hormel 
Hostess 
Jack Hungry 
Hunts 
Interstate Bakeries 
Jiffy 
Kc Masterpiece 
Keebler 
Kellogg's: 
Kids Cuisine 
Knorr 
Kraft: ALL condiments and sauces 
Kool-Aid 
Land O 'Lakes 
Lay's Ruffles 
Lean Cuisine 
Libby's 
Life Saver 
Lipton 
Loma Lindia 
Marie Callender's 
Mazola 
Minute Maid 
Morningsta r Farms (excluding organic) 
Ms. Butterworths 
Nabisco 
Nature Valley 
Near East 
Nestea 
Nestle 
Nilla Wafers 
Nutter Butter 
Ocean Spray 
Old El Paso 
Oreos 
Ore-Ida 
Orville Redenbacher 
Pace 
Pam 
Parmalat 
Pepperidge Farm 
Pepsi 
Peter Pan 
Phillip Morris 
Pillsbury 
Pinnacle Foods 
Pop Secret 
Post 
Power Bar 
Preformed 
Prego 
Pringles 
Procter and Gamble 
Progresso Soups 
Quaker 
Ragu 
Rice-Roni 
Ritz 
Rosetto Frozen Pasta 
Simply Home 
Skippy 
Smart Ones 
Smucker's: unless they are marked "100% Fruit» 
Snack Wells 
SoBe 
Sorrento 
Stagg 
Stouffer's 
Sunny Delight 
Swanson 
Tang 
Teddy Grahams 
the Country's Best Yoghurt 
Toblerone 
Tombstone Pizza 
Tostitos 
Totino's 
Triscuit 
Tropicana 
Uncle 's Ben 
Unilever 
V8 
Voila 
Wheat Thins 
Baby foods: Beech-nut, Enfamil, Good start, Nestle, Similac, Isomil