ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Tuesday, February 28, 2017

The TalmudThe Talmud in black and white letters promotes criminal behavior toward non-Jews and punishment of the Jews, if they do the same thing to other Jews. Theft, pedophilia, rape, murder etc are all ok, if it is against the so-called "goyim."
Talmud info =
Sanhedrin 54b. A Jew may have sex with a child, if the child is less than nine years.

Sanhedrin 55b. A Jew may marry a three year old gi rl (specifically, three years "and a day" old).

Baba Kamma 113a. Jews may use lies ( "subterfuges") to circumvent a Gentile.

Sanhedrin 58b. If a heathen (genus) hits a Jew, the Gentile must be killed.

Baba Mezia 24a. If a Jew finds a lost object by Gentile ( "heathen") should not be returned. (Which is also confirmed in Baba Kamma 113b). Sanhedrin 76a. God will not spare a Jew who "marries his daughter to an old man or takes a wife for his infant son or returns a lost article to a Cuthean ..."

Sanhedrin 57a. When a Jew murders a Gentile ( "Cuthean»), there will be no death penalty. What a Jew steals from a Gentile can hold.

Baba Kamma 37b. The nations outside the protection of the law and God has "exposed their money to Israel."

Yebamoth 98a. All Gentile children are animals.

Abodah Zarah 36b. Gentile girls are in niddah condition (filth) from birth.

Abodah Zarah 22a-22b. Gentiles prefer sex with cows.

Kethuboth 11b. "When an adult man has intercourse with a little girl it is nothing."

Gittin 69a. To heal his flesh a Jew should take dust that lies in the shadow of an outdoor toilet, mix with honey and eat it.

Shabbath 41a. The law regulating the rule for how to urinate in a holy way is given.

Monday, February 20, 2017

THE ONLY MASTER IS JESUS CHRIST AND NO ONE ELSE IS TO BE WORSHIPPED!

Grand” in definition includes “to swell up, pride, most important”
"Master" is defined as "one who rules others, has control, authority"
These men act in direct disobedience to Jesus who said:
"No one can serve two Masters; for he Will hate the one and love the other.. (Matt. 6:24)
"Neither be ye called Masters; for ONE is your Master, even Christ.” (Matt. 23:10)
THE ONLY MASTER IS JESUS CHRIST AND NO ONE ELSE IS TO BE WORSHIPPED!
ιλλουμινάτι sign=666

Wednesday, February 15, 2017

Jewish Kabbalah:Kabbalah contains such power and demonic teaching is more than enough to give the ideology and the driving force needed to mislead the world and to keep such an evil conspiracy alive through the centuries ... The Kabbalah is a source of Freemasons teaching as well as other groups. Kabbalah: The sacred books of black magic Judaism which constitute a large part of the base of the western secret societies, from Rosicrucians to Freemasonry and the OTO. Kabbalah is the same from the magic of ancient Babylon and Egypt ... Pharaonic. Kabbalah is a system of Jewish mysticism and magic and is the fundamental element of modern magic. Almost all great witches and magicians of this century was Kabbalists. - William J. Schnoebelen, The Dark Side of Freemasonry Jewish Kabbalah is a series of apocryphal writings that are so demonic and every spell ever in magic. Webster dictionary the Kabbalah tells us is "an occult religious philosophy developed by some Jewish scholars

Jesus christ is the only one who can forgive your sins-he is the son of god,the other that will come is the antichrist of the jews

The Bible never records Jesus saying the precise words, “I am God.” That does not mean, however, that He did not proclaim that He is God. Take for example Jesus’ words in John 10:30, “I and the Father are one.” We need only to look at the Jews’ reaction to His statement to know He was claiming to be God. They tried to stone Him for this very reason: “You, a mere man, claim to be God” (John 10:33). The Jews understood exactly what Jesus was claiming—deity. When Jesus declared, “I and the Father are one,” He was saying that He and the Father are of one nature and essence. John 8:58 is another example. Jesus declared, “I tell you the truth … before Abraham was born, I am!” Jews who heard this statement responded by taking up stones to kill Him for blasphemy, as the Mosaic Law commanded (Leviticus 24:16).

John reiterates the concept of Jesus’ deity: “The Word [Jesus] was God” and “the Word became flesh” (John 1:1, 14). These verses clearly indicate that Jesus is God in the flesh. Acts 20:28 tells us, “Be shepherds of the church of God, which he bought with his own blood.” Who bought the church with His own blood? Jesus Christ. And this same verse declares that God purchased His church with His own blood. Therefore, Jesus is God!

Thomas the disciple declared concerning Jesus, “My Lord and my God” (John 20:28). Jesus does not correct him. Titus 2:13 encourages us to wait for the coming of our God and Savior, Jesus Christ (see also 2 Peter 1:1). In Hebrews 1:8, the Father declares of Jesus, “But about the Son he says, ‘Your throne, O God, will last forever and ever, and righteousness will be the scepter of your kingdom.’” The Father refers to Jesus as “O God,” indicating that Jesus is indeed God.

In Revelation, an angel instructed the apostle John to only worship God (Revelation 19:10). Several times in Scripture Jesus receives worship (Matthew 2:11; 14:33; 28:9, 17; Luke 24:52; John 9:38). He never rebukes people for worshiping Him. If Jesus were not God, He would have told people to not worship Him, just as the angel in Revelation did. There are many other passages of Scripture that argue for Jesus’ deity.

The most important reason that Jesus has to be God is that, if He is not God, His death would not have been sufficient to pay the penalty for the sins of the world (1 John 2:2). A created being, which Jesus would be if He were not God, could not pay the infinite penalty required for sin against an infinite God. Only God could pay such an infinite penalty. Only God could take on the sins of the world (2 Corinthians 5:21), die, and be resurrected, proving His victory over sin and death.

Monday, February 13, 2017

Satanic death is what you will get at the end=Illuminati-Freemason

One thing that Satanists (Laveyithans) use to attract members who may feel a bit uncomfortable with the word "satanist" is to say they are not satanists at all, and dont even believe in satan. Its called Atheistic Satanism aka "the church of satan." We must remember that demons and satan speak in riddles and say the opposite of what the truth is, even backwards speaking as in playing recordings backwards and hearing what the demons message really is. Their unholy hour is 3am the opposite of the death of Christ which was 3pm as an insult to Jesus. They also perform rituals saying the Lords Prayer backwards. So the BS about not believing in Satan is exactly opposite of what they really do, and atheistic is a total contradiction because they 1) have a church with weekly (or more) services (rituals) 2) They have unholy rituals to hail Satan and other demons, and a dogma to follow. So its all a front to hide what they really do which is everything that would selfish, ultramaterialistic and an abomination to Christ/God. Orgies, paedophilia, blood drinking, black magic, homosexuality is a requirement at least bi-sexuality, and promoting all the hedonistic desires as a good thing while denying God who they feel is a big meanie for not allowing it, so suddenly he doesnt exist, oh but his failed creation satan does. It makes no sense but these type of sociopaths dont care about logistics, its just about embracing their sins any way they can, and materialism. Dont buy into the deception, these things will ruin your life eventually because the satanic church owns you once you join. Once you are owned you have lost your soul, and yes spirit/souls are real. The whole set up is a farce to lure ignorant people to join, and rogue atheists as well. Sex addicts particularly enjoy that lifestyle and psychopathic narcissists love it. Suddenly they can be "gods!" What a joke. They totally fell for it. Yeah, its all fun and games to them until the moment of their death, and many have been very afraid at that time, even asking forgiveness from God. Its too late then sadly but wasn't the money, drugs, and sex worth the trade off? Satanic death is forever, we are on Earth but a short time to be tested and learn. Satanists are like spoiled children who refuse proper meals and just want candy and cookies for every meal. There is always a huge price to pay for that short time of pleasure though eventually isn't there? This insanity leads one to understand Satanism itself is completely illogical and self destructive, any selfish fool could be atheist or satanist thats easy, evil is easy. However being righteous and holy is not an easy road but a challenge, its very hard in these times with stresses and temptations at every turn, but the rewards are immense if you can hang in there, and you can get help if you ask. To be immortal is a promise from God, satan being only an angel cannot give immortality, so those who choose the left hand path are sent to be with satan at death, who hates traitors and all humans, so they recieve the most exquisite torture of all for his pleasure, because satanists ARE still humans, and it behooves satan to prove to God humans are not worthy, then their soul is destroyed. There is no party, no promotion, no reincarnation, you are just gone in a poof of fire.