ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Monday, November 28, 2016

THE TIME HAS COME

its not just America that causes the entire war in the world, are the bankers who control the Federal government and military that create all the wars in the world. The American people want peace, just like everyone else.With debt G.D.P. to 105% of the Federal Reserve holds this country and everything in it.Follow money, these wars are for gas pipelines, petrochemical dollars, gold economy is supported, and the main non-banking institutions Federal Reserve has nothing to do with the federal government. It is a completely private bank owned by a small group of very greedy, power-hungry. Elder Paisius said. These around 10 people rule this world.They decide which country gets invaded next. Thanks to these assholes, the rest of the world looks at the United States as a kind of evil Death Star. They will only support until this economy, as our military continues to pursue the spotlight.but the real ruler of the world is Jesus,and the final out coming event passes from him,so boys and girls get ready....war war three is coming soon,..COSTANTINOPLE, AND CYPRUS WILL BE FREE LIKE BEFORE.