ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Thursday, May 25, 2017

The Orthodox Church

The Orthodox Church has mercy on all,
also on the roman-catholic, on protestant, on masons.
That's why if a mason wants to come back to orthodoxy,
he must deny masonery publicly inside the church,
and then he is anointed again with the big and holy oil, because he lost the grace of the Holy Spirit.
That's how he is reinstated in The Church.
The same for the yoghin and the catholic.
The catholic is restored by the sacrament of baptism, if he is not orthodox, if he was not baptized,
Because there is not any valid baptism outside The Church of Christ (The Orthodox Church).

I strengthen your claim that all these statements, about masonery, the roman catholic church, are made
out of man's love who wants to see the other people saved.
Of course!
But please, think of only one thing:
If the apostles had said:
Aaaa, the pagan anyway is saved, why should I go to him and preach Christ?,
do you realise that today christian orthodoxy wouldn't have existed?
and God would have incarnated in vain, and mankind would have been lost?
So the same thing works now as it worked then, we did not modernize, we are not smarter,
or i don't know how, say "that old thinking does not apply to us anymore.
We are talking about Christ's thinking, God's thinking,that is forever, it is the same today and tomorrow,
and in 1000 years, doesn't change,
because it is from God towards man, not from man towards God, it is not a human invention,
and this can be seen through miracles, through prophecies and through what means The Church today

Tuesday, May 23, 2017

MONSANTO

For one thing you wonder when you hear on Genetically Modified Organisms: the man is so over, so knowing to recognize errors in nature and fix them with GMOs. This is exactly what we are told by Monsanto.

For example developed a corn genetically modified Bt protein. When insects eat from this plant is destroyed in the stomach. 

The Monsanto claims that by the time the food reaches our tables is safe. But an article published in the International Journal of Biological Sciences, 2009, reported studies showing that rats fagane GM corn suffered from the collapse of the institutions. 

GMOs were introduced in 1996. Since then they have chronic diseases explode from 7 to 13 percent. Food allergies, autism, reproductive disorders and digestive problems are on the rise. 

US President Obama in April 2013 signed a bill that people named Monsanto Protection Act, and is essentially an immunity to the company by the courts. This means that no one can stop them from growing GM products, even if considered to be a risk to health or the environment. 

Bayer has created a group called neonicotinoids insecticides. These and other harmful insecticide of Monsanto, have been analyzed by consumer protection organizations and have been linked to cancer and high levels of bee death. 

Monsanto has also created a partnership with a pharmaceutical company called Alnylam Pharmaceuticals Inc. To create biopesticides (biopesticides). The Alnylam also has advanced manufacture drugs for the treatment of liver cancers and tumors. The Monsanto produces the food that causes the disease and their partners come to heal. 

Here are some things you can do to keep yourself and your family what healthy. You take with you the list of GMOs when you go shopping. Stop if you support companies that put profits over consumer welfare. 

Buy organic foods
on certified organic food using GMOs is prohibited. Fruits and vegetables have code numbers and the organic this number always starts with the number nine. 

Plant if you organic seeds. 
Do not be fooled by deceptive phrases such as: whole wheat, natural product, from the tree to your plate. 

Avoid:
Soy lecithin considered GMOs and sweeteners such as aspartame 

Eat less meat and ensure that dairy products free from antibiotics. 

Never buy
Aunt Jemima 
Aurora Foods 
Balance Bar 
Banquet 
Best Foods 
Betty Crocker 
Birds Eye 
Bisquick 
Boca Burger 
Cadbury / Sweppes 
Calumet Baking Powder 
Campbells 
Capri Sun 
Carnation 
Celeste 
Cheetos 
Chef Boyardee 
Chunky 
Coca-Cola 
Colombo 
Con Agra 
Country Time 
Crisco 
Crystal Light 
Delicious 
Del Monte 
Dinty Moore 
Dole 
Doritos 
Duncan Hines 
Eggo Waffles 
Famous Amos 
Franco-American 
Frappuccino 
Frito Lay 
Fruitopia 
Gardenburger (excluding organic) 
gatorade 
General Mills 
Ghirardelli Chocolate 
Graham Crackers 
Green Giant 
Hansen Beverage Company About 
Hawaiian Punch 
Healthy Choice 
Healthy Request A Quote 
Heinz 
Hellman's 
Hershey's 
HI-C 
Holsum 
Honey Maid 
Hormel 
Hostess 
Jack Hungry 
Hunts 
Interstate Bakeries 
Jiffy 
Kc Masterpiece 
Keebler 
Kellogg's: 
Kids Cuisine 
Knorr 
Kraft: ALL condiments and sauces 
Kool-Aid 
Land O 'Lakes 
Lay's Ruffles 
Lean Cuisine 
Libby's 
Life Saver 
Lipton 
Loma Lindia 
Marie Callender's 
Mazola 
Minute Maid 
Morningsta r Farms (excluding organic) 
Ms. Butterworths 
Nabisco 
Nature Valley 
Near East 
Nestea 
Nestle 
Nilla Wafers 
Nutter Butter 
Ocean Spray 
Old El Paso 
Oreos 
Ore-Ida 
Orville Redenbacher 
Pace 
Pam 
Parmalat 
Pepperidge Farm 
Pepsi 
Peter Pan 
Phillip Morris 
Pillsbury 
Pinnacle Foods 
Pop Secret 
Post 
Power Bar 
Preformed 
Prego 
Pringles 
Procter and Gamble 
Progresso Soups 
Quaker 
Ragu 
Rice-Roni 
Ritz 
Rosetto Frozen Pasta 
Simply Home 
Skippy 
Smart Ones 
Smucker's: unless they are marked "100% Fruit» 
Snack Wells 
SoBe 
Sorrento 
Stagg 
Stouffer's 
Sunny Delight 
Swanson 
Tang 
Teddy Grahams 
the Country's Best Yoghurt 
Toblerone 
Tombstone Pizza 
Tostitos 
Totino's 
Triscuit 
Tropicana 
Uncle 's Ben 
Unilever 
V8 
Voila 
Wheat Thins 
Baby foods: Beech-nut, Enfamil, Good start, Nestle, Similac, Isomil

Saturday, May 20, 2017

SATAN PLANS

Satan has been plotting since the beginning of civilization evidenced by the city and tower of Babel, to achieve world government and lead humanity into a global rebellion against God. This is why homosexuality, the lies of Evolution, and all manner of wickedness are being unleashed upon American society and the world today—to demoralize our youth in an effort to alienate them from Christianity. By destroying the traditional family it weakens our society. Those in the World , Satan, Prince Of This World, told us long ago that they intended to destroy faith in God, individualism, national patriotism, family tradition and religious dogmas. The reason is obvious, that is, for the world to follow the Antichrist everyone needs to be on the same page, so-to-speak.

Benny Hinn

Benny HinnMaster Freemason Kenneth Copeland. A False teacher we've warned about for years for numerous false doctrines he's taught including salvation by works which makes him a non-Christian or a pretender Christian from the outset. He and fellow mason Oral Roberts (Richard Roberts, too? we're not sure) share their Masonic membership well together.
Rodney Howard Browne... The guy from South Africa who started the "Holy Laughter" movement which really caught attention at the "Toronto Blessing" phenomenon after it first began in the spring of 1989 in a small town in New York. He has enjoyed a close association with the likes of Benny Hinn, Oral and Richard Roberts, TBN's Paul and Jan Crouch, Marilyn Hickey, John Wimber and many others similarly involved in the Word of Faith movement.

Saturday, May 13, 2017

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ


Με τη βοήθεια της Εκκλησίας

Κάποιες ψυχές κατέβηκαν από τον Άδη στον Παράδεισο με τη βοήθεια της Εκκλησίας, όχι μόνο και σίγουρα όχι όλοι ... τώρα ποιος και σε ποιο βαθμό; Ας μοιραστούμε τον Άδη με έναν ωκεανό. Στο φως της θάλασσας από την επιφάνεια της θάλασσας σε βάθος Δεκαπέντε, είκοσι, είκοσι πέντε, τριάντα σπάνια Τριάντα μέτρα υπάρχει η λεγόμενη δέσμη φωτός, όπου οι ακτίνες του ήλιου διεισδύουν και μάλιστα λίγο φως υπάρχει. Από εκεί και πέρα ​​κάτω από τον Ερεμπούς, το πραγματικό αιώνιο σκοτάδι. Έτσι, αυτή τη στιγμή (μέση κόλαση της μη σωζόμενης) υπάρχουν τόσες ψυχές στον Άδη για να διεισδύσουν στη Θεία Λειτουργία και η μικρή -siga μπορεί να αυξήσει όλο και περισσότερο. Έτσι, όταν η σειρά μετακινηθεί στον Παράδεισο

Κάποια από την Κόλαση θα πάνε στον Ουρανό

Και δεν αποκάλυψαν πλήρως τον Χριστό μας και σωθήκαμε επειδή κάποια από την Κόλαση θα πάνε στον Ουρανό! Εδώ είναι η εμπειρία και η σημασία των μνημείων που έκανα ... Για να μην σωθείς

Κόλαση-δαίμονες-άνθρωποι

Η κόλαση είναι ο χώρος στον οποίο οι τιμώμενοι δαίμονες και οι άνθρωποι με ψυχή και σώμα μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Τώρα ο δαίμονας Αν και τιμωρείται, αλλά αισθάνεται ωραία γιατί οι αγώνες μας. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία θα τιμωρηθούν χωρίς να μπορούν να πολεμήσουν κανέναν. Βιώνοντας την κόλαση ενώ τώρα, αλλά παρηγορητική γιατί αγωνίζομαι και νικά κάποιος που κερδίζει και τον παίρνει στην κόλαση. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία θα αρχίσει η ζωή αιώνια

Στη Βασιλεία των Ουρανών

Στη Βασιλεία των Ουρανών βρίσκεται αυτή τη στιγμή μόνο ο Χριστός και η Παναγία, με ψυχή και σώμα. Οι Άγιοι είναι στον Παράδεισο αλλά χωρίς σώμα

Δεν υπάρχει κανένας στην κόλαση

Η κόλαση είναι εντελώς άδεια! Περιέχει απολύτως κανέναν. Γιατί δεν ήταν καν η Δευτέρα Παρουσία ... Στην κόλαση θα βρεθούν μετά τους δεύτερους έρχονται δαίμονες και αμαρτωλοί με ψυχή και σώμα.

Thursday, May 11, 2017

Seraphim Rose-Extracts

Everything in this life passes away — only God remains, only He is worth struggling towards. We have a choice: to follow the way of this world, of the society that surrounds us, and thereby find ourselves outside of God; or to choose the way of life, to choose God Who calls us and for Whom our heart is searching.”
― Seraphim Rose
When conversion takes place, the process of revelation occurs in a very simple way — a person is in need, he suffers, and then somehow the other world opens up. The more you are in suffering and difficulties and are 'desperate' for God, the more He is going to come to your aid, reveal Who He is and show you the way out...”
― Seraphim Rose
We who are given the fullness of true Christianity are obliged to be working on ourselves, to be watching the signs of the times, and to be extremely joyful, as St. Paul is constantly saying: 'Rejoice in the Lord always, and again I say: Rejoice!' (Phil. 4:4). We rejoice because we have something which all the death and corruption of this world cannot take away, that is, the eternal Kingdom of Jesus Christ.”
― Seraphim RoseI would urge us to be not too certain of our accustomed ways of looking at Genesis, and to open ourselves to the wisdom of the God-bearing men of the past who have devoted so much intellectual effort to understanding the text of Genesis as it was meant to be understood. These Holy Fathers are our key to understanding Genesis.Only with the idea (which has become rare today) that there is a revealed truth that is above all experience, can this occult realm be enlightened, its true nature recognized and a discernment made between this lower realm and the higher realm of heaven.The physical world is morally neutral and may be known relatively well by an objective observer; but the invisible spiritual realm comprises beings both good and evil, and the “objective” observer has no means of distinguishing one from the other unless he accepts the revelation which the invisible God has made of them to man.doctrine, the normal Christian safeguards which protect one against the attacks of fallen spirits are removed or neutralized, and the passiveness and “openness” which characterize the new cults literally open one up to be used by demons. Studies of the experiences of many of the “consciousness cults” show that there is a regular progression in them from experiences which at first are “good” or “neutral” to experiences which become strange and frightening and in the end clearly demonic.

Tuesday, May 2, 2017

PAY ATTENTION HERE

May God save us from the apostasy and from the coming of Antichrist, whose preliminary points are multiplied by day by day. I would like to keep from the great sorrow that even the elect will not be able to carry without His Grace Who will shorten these days. And I would like to protect us by keeping us in the "little flock", "the remainder according to the election of grace," so that Abraham might rejoice with the light of His face, the embassy of the Virgin Mary of God Never-Virgin Mary, all the inhabitants of the sky cluster of witnesses, prophets, hierarchs, evangelists, and confessors who have been faithful to death, who have poured out their blood for Christ, which they acquired with the gospel of Jesus Christ in the waters of Baptism . We are their children - certainly weak, sinful and unworthy; But we will not tend our hands to a strange god! Amen.
He reads one questioning about the latest acts and statements of ecumenical movement. At a finer level, Orthodox theologians representing the American Permanent Conference of Orthodox Bishops and other official Orthodox organizations perform "dialogues" with Roman Catholics and Protestants and "common statements" on issues such as Divine Eucharist, Spirituality, and the like - To inform the heterodox that the Orthodox Church is the Church of Christ to which all are invited, that only His own Sacraments grant grace, that Orthodox spirituality can only be understood One of those who know empirically in the Orthodox Church, that all these "dialogues" are a conventional caricature of the genuine Christian conversation - a discussion that aims to save souls. Indeed, many of the Orthodox participating in these "dialogues" know or suspect that there is no room for Orthodox testimony, that the very atmosphere of ecumenical "liberalism" cancels any truth that can be said to them, but silent, because " Spirit of times "today is often stronger than the voice of Orthodox consciousness.
Roman Catholicism has so far had itself a very special piety, piety is limited to "sacred heart", paposyni, purgatory and forgiveness, revelations of various "mystics", and the like; And a careful Orthodox observer can detect in these aspects of modern Latin spirituality the practical consequences of theological errors of Rome. The fundamentalist (icheliokratikos) Protestantism also has its own approach to prayer, characteristic of hymns, its approach to religious "revival": all this can determine the application, the religious life of fundamentalist mistakes in Christian doctrine.
When Fr. Serafim wrote in the mid-1970s about the dangers of neo-pagan "cults", there were other observers of the "cults" (although they did not sound as much as in 1979 when "worship terrorism" struck America in post-slaughter Of Jonestown). Without the patristic principles of spiritual life, however, as observers were unable to capture the underlying unity behind the phenomena of UFOs, Eastern religions and "charismatic revival" - apparently by using mentioumistikes techniques to come into contact With dead spirits under different disguises.