ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Friday, January 6, 2017

ego-fulfillment=Believers in reincarnation

Belief in reincarnation provides a beautiful fantasy world in which a person can find the
proper avenue of ego-expression, but at the same time claim to have dissolved his ego. This is
emphasized by the roles people choose for themselves in their past or future lives.
Believers in reincarnation do not always choose an honorable character. If the person is of a
highly respectable and conservative nature, he will often choose a colorful rogue or gangster,
thereby fulfilling his alter-ego. Or, a woman who has much social status may pick a harlot or
famous courtesan for the characterization of herself in a past life.
If people were able to divorce themselves from the stigma attached to personal egofulfillment,
they would not need to play self-deceitful games such as belief in reincarnation as
a means of satisfying their natural need for ego-fulfillment.

SATAN

SATAN has certainly been the best friend the church has ever had, as he has kept it in
business all these years. The false doctrine of Hell and the Devil has allowed the
Protestant and Catholic Churches to flourish far too long. Without a devil to point their
fingers at, religionists of the right hand path would have nothing with which to threaten
their followers. "Satan leads you to temptation"; "Satan is the prince of evil"; "Satan is
vicious, cruel, brutal," they warn. "If you give in to the temptations of the devil, you
will surely suffer eternal damnation and roast in Hell."The Protestant Hell and the Catholic Hell are places of eternal punishment; however, the
Catholics also believe there is a "Purgatory" where all souls go for a time,

YOUR best interests at heart.

If you do not believe in what your religion teaches, why continue to support a belief which is
contradictory with your feelings. You would never vote for a person or issue you did not
believe in, so why cast your ecclesiastical vote for a religion which is not consistent with your
convictions? You have no right to complain about a political situation you have voted for or
supported in any way - which includes sitting back and complacently agreeing with neighbors
who approve the situation, just because you are too lazy or cowardly to speak your mind. So it
is with religious balloting. Even if you cannot be aggressively honest about your opinions
because of unfavorable consequences from employers, community leaders, etc., you can, at
least, be honest with yourself. In the privacy of your own home and with close friends you
must support religion which has your beleives