ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Friday, January 6, 2017

ego-fulfillment=Believers in reincarnation

Belief in reincarnation provides a beautiful fantasy world in which a person can find the
proper avenue of ego-expression, but at the same time claim to have dissolved his ego. This is
emphasized by the roles people choose for themselves in their past or future lives.
Believers in reincarnation do not always choose an honorable character. If the person is of a
highly respectable and conservative nature, he will often choose a colorful rogue or gangster,
thereby fulfilling his alter-ego. Or, a woman who has much social status may pick a harlot or
famous courtesan for the characterization of herself in a past life.
If people were able to divorce themselves from the stigma attached to personal egofulfillment,
they would not need to play self-deceitful games such as belief in reincarnation as
a means of satisfying their natural need for ego-fulfillment.

No comments:

Post a Comment