ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Wednesday, June 15, 2016

The devil here tries to deceive-and take you out from the correct path o...

Christ warns us about the end of times, about signs. No real God would ever speak like he does about the mother of God, she is the one who prays all the time for the Humanity not to be lost, this what bothers the Antichrist evil spirit nowadays, knowing that the final time for the Antichrist and his devils are close, he is doing everything possible to deceive man, by many manifestations, Aiming Virgin Mary and Saints of God.I have read all of this testimony a few weeks ago and yes its possible that Angelica saw something but I also believe that What Angelica Saw was not Jesus ...  Angelica Needs to pray for Discernment Because Jesus Would not wear Gold Sandals She Said and as he Would not Have Writing Across HIM on A Golden girdle "KING OF KINGS AND LORD OF LORDS."  ...  His presence alone Would BE enough to Know That he was King ...  and Also he Would not go around pointing the Finger hell to People Saying "you Know What you did" ...  When the end Comes ITS not God That Will BE pointing the finger, it will be the devil, so in all honesty I believe that Angelica was actually being fooled by the devil himself, trying to steer her in the wrong path because he has been known to appear as Jesus in the past dressed more like an Earthly King with Gold and Crowns etc then A savior That lived on earth with Humility & Love, he did not suddenly Change When he ascended Into Heaven ...  He died for our Sins, he Would Grieve the Lost Souls in hell, go Not Around Them telling ITS TOO Late What you know you did.

She DEFINITELY NOT DIED, SO SPEAK ONE VISION, A SUPERNATURAL EVENT LIKE THIS AND SAYS. 
And of course I watched it refers to PENTIKOSTIANOUS, BE SURE THAT YOU DO NOT HAVE NEVER EXPERIENCED miracle .. Neither do the universal.  
SURE MANY WONDERS IN THE ORTHODOX CHURCH IN OUR TIME NEEDED enlightenment and discrimination (The ANOMOS THERE IS MUCH MORE CAREFUL AND USE OTHER METHODS AND SAYS OTHER THINGS .. BUT LEAVE AND THERE IN THE STIGMA OF MIKROLEPTOMEREIS WHO USUALLY GET unnoticed. BUT IS NOT THIS THE subject) 

INITIAL ANY ORDODOXOS SAINT ever had similar experiences DEFINITELY NOT CHASKOGELAEI (AS THE GIRL) When I refer to this experience .. IS SYNTETRIMMENOS, feel CHARMOLYPI .. The CHARMOLYPI IS COMPLETELY UNKNOWN SPIRITUAL CONDITION AND PROTESTANTES KATHOLIKOUS ..  
NOT ADDRESSED TO THE SPIRIT OF JESUS ​​AS PRESENTED AS PROBABLY THE SAID JEHOVAH (ANOTHER STORY HERE, A PAGANISTIS "GOD" that is worshiped BEFORE OLD TESTAMENT FROM JEWS)  
NOWHERE TO ON THIS (presented to the girl) NOT glorify the Holy Trinity .. NEVER DO THIS .. THE DEVIL!  
ON WHAT EXACTLY THE CHURCH filming, the Protestant; ... Of course THERE AND WANTS TO REMAIN AND NOT look TRUTH, THE TRUE CHRIST AS experienced through the orthodox ..  
THIS IS JUST AND THE PROFIT OF THE DEVIL prepared for the coming of Antichrist .. THERE IS TO BE fucked ALL WHY ALL THESE misery WAITING JESUS ​​.. THIS exploits THE DEVIL AND SHOWN AS CHRIST .. ALL THIS FOR REPENTANCE, CONFESSION ETC IS bread and butter HIS OWN AND SAYS IN BOSNIA METZOUGKORI .. IS THE TRAP .. At the same time where the "JESUS" THE VISION OF KOPELAS empties MARY AND THE SAINTS OF CALLS people believe what he says THROUGH KOPELAS .. THIS is not unreasonable; WOULD MAKE WHEN DOING SO THE TRUE CHRIST; Fooling WILL NEVER HEAVEN INDICATING .. SIGNS KALOSORISMATOS;  

case the ON (THE DEMON) is very anti-Catholic (INDICATING THE POPE IN HELL) .. KATHOLIKOUS TO SAY THAT IT IS IN HEAVEN AND THAT IS ... The dearest ... CHILD OF MARY. ! IN NO EVENT WILL BUT NOT MENTIONED IN ORTHODOXIA .. THE ONLY TRUTH.  
CHRIST OUR warned of "signs and wonders" before the days of the Antichrist .. All these PSEFDOPROFITES prepares JUST THE CHRISTIANS FOR FAKE CHRIST

1 comment:

  1. http://www.answers2prayer.org/bible_questions/Answers/testing/test.html

    ReplyDelete