ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Tuesday, December 8, 2015

The truth must be kept secret-for a reason

The truth must be kept secret, and learn what the masses should be commensurate with their limited understanding. Albert Pike "Fortunately the country's citizens do not understand the banking and monetary system, for if they did, then I think there would be a revolution before tomorrow morning." Henry Ford "is not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." Arthur Slesigker "The invisible power of money is working to control and enslave humanity. Financed communism, Fascism, Marxism, Zionism and socialism. All this led to require the United States to become a member of a world government ... "American Mercury magazine, December 1957, page 92" A small group of international elite itself funded before the communist revolution and the Nazis, and is the same today launching the new order. "Professor Anthony C. Sutton, Carol Quigley" The real rulers in Washington are invisible and exercise power from behind the scenes. "Felix Frankfurter," We will have a world government whether we like it or not. The only question is whether that government will be achieved by imposing or by consensus "Paul Warburg" We are grateful to the Washington Post, New York Times, Time Magazine and other major issuers whose managers attended our meetings and respected the promises discretion for almost 40 years. It would be impossible for us of developing our plan for the world if we were exposed to light over the years. But the world is more sophisticated and prepared to march towards a world government. A supranational leadership of the intellectual elite and international bankers are clearly preferable to the national authorities applied their past centuries "David Rockefeller, Council on Foreign Relations." We are on the verge of a global metaschimatismou.To All we need is the right major crisis and the nation will accept the New World Order "David Rockefeller" The Council of Foreign Relations (CFR) is the US Annex a company started in England ... (and) ... believes national boundaries should be eliminated in order to create a world government. "history teacher Carol Kouigklei" To defend the New World Order, US soldiers should kill and be willing to sacrifice "Arthur Slesigker" The New World Order will be built ... a final blow to national independence, destroying piece by piece will accomplish much more than the regular old frontal attack. "Council on Foreign Relations (CFR) Issue 1974, pp. 558" Now we can see a new world coming, a world where there is a very real prospect of a New World Order. "September 11, 1991 - George Bush Sr." Behind the enormous wealth, charitable and ecological concerns of Rockefeller, there is a secret plan developed by the international developments of the 20th century, imposing methodically New World Order. "Rockfellers" The first step to destroy a nation is to erase his memory. Destroy its books, its culture, its history. After you put somebody write new books, manufacture a new culture, invent a new story. It will not take long to begin this nation to forget what is and what was. The world around you will forget even faster. " Milan Kundera "History is written by those who have power and money. Neither slavery nor the poor people never made history. Read such a story is what some have decided that I had to read it." Shimon Peres "Some governments are prepared to give parts of their national sovereignty to address the threat of climate change. "" ... The national independence should xanaoristei if he wants to keep up with globalization. " "Globalisation means, therefore, that national independence should weaken ... .." "Member States should act wisely in order to weaken their sovereignty to protect themselves ...", Richard N. Haas «People need to build a new class or left chaos ..." Henry Kissinger "The only thing necessary for the triumph of evil is to do nothing for the good. "by Edmund Burke" The greatest form of control is when you think you are free, when in fact Being fully trained and manipulated. "" There are two forms of dictatorship. One detainee, and when you see the bars in the cage you are imprisoned. The other prisoner, but when you can not see the bars of the prison and you think you are free. "" The greatest hypnotist on the planet Earth is this box that we have in our corner of the room (TV). our constantly telling you what to believe as truth. "" The greatest threat to globalization is a mind that thinks freely. "" The goal of globalization is to impose your beliefs, their ideology, their plans so as to think like yours. The truth must be kept secret, and learn what the masses should be commensurate with their limited understanding. Albert Pike "Fortunately the country's citizens do not understand the banking and monetary system, for if they did, then I think there would be a revolution before tomorrow morning." Henry Ford "is not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." Arthur Slesigker "The invisible power of money is working to control and enslave humanity. SPONSORED communism, fascism, Marxism, Zionism and socialism. All this led to require the United States to become a member of a world government. .. "American Mercury magazine, December 1957, page 92" A small group of international elite itself funded before the communist revolution and the Nazis, and is the same today launching the new order. "Professor Anthony C. Sutton, Carol Quigley" The real rulers in Washington are invisible and exercise power from behind the scenes. "Felix Frankfurter," We will have a world government whether we like it or not. The only question is whether that government will be achieved by imposing or by consensus "Paul Warburg" We are grateful to the Washington Post, New York Times, the Time Magazine and other major issuers whose managers attended our meetings and respected the promises discretion for almost 40 years. It would be impossible for us of developing our plan for the world if we were exposed to light over the years. But the world is more sophisticated and prepared to march towards a world government. A supranational leadership of the intellectual elite and international bankers are clearly preferable to the national authorities applied their past centuries "David Rockefeller, Council on Foreign Relations." We are on the verge of a global metaschimatismou.To All we need is the right major crisis and the nation will accept the New World Order "David Rockefeller" The Council of Foreign Relations (CFR) is the US Annex a company started in England .. . (and) ... believes national boundaries should be eliminated in order to create a world government. "history teacher Carol Kouigklei" To defend the New World Order, US soldiers should kill and be willing to sacrifice "Arthur Slesigker" The New World Order will be built ... a final blow to national independence, destroying piece by piece will accomplish much more than the regular old frontal attack. "Council on Foreign Relations (CFR) Issue 1974, pp. 558" Now we can see a new world coming, a world where there is a very real prospect of a New World Order. "September 11, 1991 - George Bush Sr.". Behind the enormous wealth, charitable and ecological concerns of Rockefeller, there is a secret plan developed by the international developments of the 20th century, imposing methodically New World Order "Rockfellers" The first step to destroy a nation is to delete the memory. Destroy its books, its culture, its history. Once you put somebody write new books, manufacture a new culture, invent a new story. It will not take long to begin this nation to forget what is and what It was. The world around you will forget even faster. "Milan Kundera" History is written by those who have power and money. Neither slavery nor the poor people never made history. They read like a story is what some have decided that I had to read it. "Shimon Peres" Some governments are prepared to give parts of their national sovereignty to address the threat of climate change. "" ... The national independence should xanaoristei if he wants to keep up with globalization. "" Globalisation means, therefore, that national independence should weaken ... .. "" Member States should act wisely in order to weaken their sovereignty to protect themselves ... "The Richard N. Haas «People need to build a new class or left chaos ..." Henry Kissinger "The only thing necessary for the triumph of evil is to do nothing for the good." Edmund Burke "The greatest form of control is when you think you are free, when in fact Being fully manipulated and trained. "" There are two forms of dictatorship. One prisoner, and when you see the bars in the cage you are a prisoner. The other prisoner, but when you can not see the bars prison and you think you are free. "" The greatest hypnotist on the planet Earth is this box that we have in our corner of the room (TV). Our constantly telling you what to believe as truth. "" The greatest threat to globalization is a mind that thinks freely. "" The goal of globalization is to impose your beliefs, their ideology, their plans so as to think like yours.

No comments:

Post a Comment