ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Wednesday, March 16, 2016

Deification


The main task and the goal of each person is to share
life of God. We were created by God to live in communion with Him. the
descent of God in Christ Jesus has made possible the human ascent
the Father through the Holy Spirit work. Orthodoxy believes that every
Christian involved in a movement towards God, known as deification or
deification.

Deification describes spiritual pilgrimage in which each person becomes ever
more perfect, more holy, more and more united with God. There is a static
relationship, nor to take place only after death. Instead, the deification
It is a movement of love towards God, beginning with each Christian rites
Baptism and which continues throughout this life and the life
It is to come. Salvation means liberation from sin, death and evil. redemption
It means our recovery from God. In Orthodoxy, both salvation and redemption is
under deification. This rich vision of the Christian life was expressed
and by St. Peter when he wrote in the early pages of the second letter that
"become partakers of the divine nature." It was also confirmed
of St. Basil the Great when he described man as being received
the series to become a god.

These are certainly bold statements must be properly understood. the
Orthodox Church understands deification as a union with the actions of God rather
the essence of God, which always remains hidden and unknown. However,
experience of the Church attests that this is a real union with God. This is
Also, that which is not pantheistic, because in this union of the divine and
human maintain their unique characteristics. In this sense, Orthodoxy believes
that human life reaches its fulfillment only when aunt.

The Holy Spirit
The increasingly Union deepening each Christian with God is not a magical or
automatic process. While Christ has destroyed the power of sin, death and evil
once and for all, this victory must be appropriated by any person
cooperation with the Holy Spirit. Each person is asked to join the
"Life-giving and liberating Spirit" in the implementation of the fullness of life at
communion with the Father. The Holy Spirit is the agent of deification which
It is up to us to incorporate the Trinity lives. However,
Spirit always recognize our human freedom and invites our active cooperation
perfecting the "image and likeness of God" to which everyone is created by us.
Our participation in the life of the Holy Trinity, which we know as deification,
It takes place in the Church. For the Orthodox, the Church is the meeting place
between God and His people. The Holy Spirit and the Church is organic
They linked. In the second century, our Saint Irenaeus reminded saying:
"When the Church is that it is the Spirit, and where the Spirit is there is the
Church. "The Holy Spirit moves through the life of the Church, to reveal
common humanity in Christ and unite us with the Father. We have acquired the Holy
Spirit through our celebration of the Eucharist and the reception of the Holy
Society, through our participation in the sacraments, through our discipline
daily prayer, and through the practice of fasting, which lead to a
Christ-like life.

The Holy Spirit, who was honored as the Lord and giver of life, is manifest in
the life of the Church, in order to bring our life to perfection, and make us
responsible and loving man. The fruit of worship are gifts
Spirit. In his letter to the Galatians, St. Paul identified these as follows: "love,
joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and
self-control. "Of course, these are the qualities of a Christ-like life. They
witness the fact that the love of God and love of neighbor is
inseparable.

The individual and the Church
The reality of deification bring not only a witness of God's love, who wants to
sharing himself with us, but also expresses a very positive view of human
face. Orthodoxy believes that every human being has an intrinsic value and
importance to the virtue of the unique relationship or to God. The human face
They never considered as totally depraved. The "image of God", which can be
distorted by sin, it can never be eliminated. Through the life of the Church, there
It is always the opportunity for fulfillment. When the sacraments are administered

No comments:

Post a Comment