ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Saturday, February 20, 2016

The Roman Catholic Church


The Roman Catholic Church says it never changes; But inventing new doctrines that are contrary to the Bible, and has practiced rites and ceremonies taken bodily from paganism. Some scholar has found that 75% of the customs and ceremonies of the Roman Church is pagan.

The Sign of the Cross = poorly, not like the orthodox ,,, pray to angels and false doctrine of purgatory (founded by Pope Gregory I in the 6th century).The Papacy is of pagan origin and the title of "pope" means "father" is given to the bishop of Rome, who is the leader of the global RC Church. In Matthew 23: 9, the Lord Jesus Christ warns that giving the title of "father" to human spiritual teachers is sin, because we can only look to our Heavenly Father for the absolute truth and power.

Jesus did not appoint Peter to the leadership of the apostles and forbade any such notion. (Read Luke 22: 24-26; Ephesians 1: 22-23; Colossians 1:18; 1st Corinthians 3:11).

Kissing the feet of the Pope issued the 8th century. It was a pagan custom to kiss the feet of emperors. The Word of God forbids such practices. (Read Acts 10: 25-26; Revelation 19:10; 22: 9).In the year 1870 AD, Pope Pius IX proclaimed the dogma of papal infallibility. This is a blasphemy and the sign of apostasy and the Antichrist provided by the Apostle Paul. (Read 2 Thessalonians 2: 2-12; Revelation 17: 1-9; 13: 5-8, 18). Many biblical scholars see the number of the beast (Revelation 13:18), 666 in the Roman letters of the Pope's title ". VICARIVS FILII PPC "

«Ocean Star", "and" Sea Star "are names mentioned in Isis demon from her devotees.

As for the entity that appeared to visionaries in Medjugorje and claimed to be a protector and mediator between people and God, and asked Celebrations to be held in her honor and the daily chanting the Rosary, it could never be Maria humble and blessed servant of God who bore our Lord and Saviour Jesus Christ. 2 Corinthians 11:14 warns us that evil spirits can appear as benevolent beings.
The Word of God commands to get out of Babylon, saying: "Come out of her, my people, that YE are not participants in the sins, and that YE do not receive it." Plagues (Revelation 18: 4). All true Christians will remain faithful to the religion of Christ as taught in the Bible, and to heed the warning of the Apostle Paul, who said: "But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have declared unto you, let him be accursed. "(Galatians 1: 8).

No comments:

Post a Comment