ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Saturday, November 21, 2015

Spirits Demons can cause hallucinations containing information from other lives.

A person who has hallucinations thinks it's a real experience. A demonic illusion using information from someone else's life actually appears. Reincarnation is a logical explanation for these experiences, false, but still reasonable.


"Wait a minute! You said this latest life experiences can be explained as hallucinations!"

There are various kinds of hallucinations. One caused by the chemistry of the body, illness, etc. The other is an altered state of consciousness derived from things such as:

Hypnosis
Yoga
-East Religion types of meditation
Biofeedback
Various medicines
Certain kinds of electrical stimulation applied to the brain
"Going into a trance" to act as a means spirit
"Mediums" (a term used by researchers of UFO. The activity involved is the same media practices.)
"Remote viewing" (a term used by the US military to describe the same activity as a means of channeling or practices.)
Contact "spirit guides"
Typical activities on an average a session
"Visualization" techniques
Any type of activity that invites occult spirits to contact as Ouija boards, tarot, astrology, consultation with a "psychic".

"Why is it Satan comes with a big lie about reincarnation? What's the point?"

Mankind has an innate desire to communicate with God. It is in our nature, because God placed it there. Satan will use every available means to lead people away from God. We must not make people believe that there is no God, is just to get them not to believe in the God of the Christians. A simple way to do this is with false religious experiences, such as the "reincarnation of past-life."


God will judge us by our faith and our actions. If you believe in Jesus and accept His gift justification by faith we will be doomed. We can not work out our salvation by good works, lest any man boast. But this is precisely what teaches reincarnation-if screw this time, you just have to do it again and again until you get it right. The pernicious lie here is that man dies and discovers too late that he has another chance.

No comments:

Post a Comment