ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Thursday, November 12, 2015

My point of view

The gradual removal of the purity of Orthodoxy has begun with the support of politicians, but also serving the university establishment that allows or promotes sophisticated solutions to overcome the strong doctrinal foundations of Orthodoxy for the sake of snobby people of pan-religion and Neotaxikon interests.
The Church, however founded by the Lord Jesus Christ, and received the Apostles, and continues to maintain fair so far only in Orthodoxy, not made by human effort such as those of the West, and we can therefore add or subtract we dialogues something Her.
Albert Pike "The Third World War must be eroded by taking advantage of the differences caused by the" Agentur "of the" Illuminati "between the Zionist politicians and leaders of the Islamic world. The war must be conducted in such a way that Islam ( Muslim Arab World) and political Zionism (the State of Israel) to alllokatastrafoun. ... "
People should stay submissive, and even in one person! It not only say is that you have the letters of his name added up to give results in 666 !!!
The first step to kill a nation is to delete the memory. To destroy his books, its culture, its history. After you put somebody write new books, manufacture a new culture, invent a new story. You will not need much time to start this nation forgets p ... DIG is and what was. The world around him will forget even faster "

No comments:

Post a Comment