ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Thursday, December 7, 2017

The Future World

  1. The future world and humanity are considered to be science fiction in terms of the projections of current scientific discoveries. in reality, however, these projections are notably consistent with the everyday objective world of occult and clearly demonic experience throughout the centuries. Among the characteristics of the sophisticated plasma of the future are: communication with mental telepathy, the ability to fly, apply and seduce, change the appearance of things or create fantastic scenes and creatures with "clear thinking" travel speeds, technology, occupying the bodies of the earth. and develop a "spiritual" philosophy that is beyond all religions and promised a situation where advanced intelligence will no longer depend on the subject. All these are given practices and claims of wizards and demons

Let us keep God from the Apostasy and from the coming of the Antichrist, whose preliminary signs multiply day by day. We can preserve us from the great sorrow that even the elect will not be able to endure without the grace of Him who will cut down these days. And I want to protect us by keeping us in the "little flock", "the remainder according to the election of grace," so that Abraham loves to rejoice in the Light of His Face, in the Embassy of Our Lady and never - Virgo Mary, all the inhabitants of the sky cluster of witnesses, prophets, hierarchs, evangelists and confessors who have been certified to death, who have poured out their blood for Christ, whom we obtained with the gospel of Jesus Christ in the waters of Baptism. We are their sons - weak, sinful and unworthy. but I will not stretch our hands to a paradoxical god! Amen.

No comments:

Post a Comment