ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Wednesday, August 9, 2017

Cyprus future

Cyprus has always been an important trading post between the civilisations of Europe, Africa and the Middle East, and throughout history someone has always wanted to take it from someone else. First the Mycenaeans grabbed it, then the Phoenicians, Egyptians, Assyrians and Persians. Alexander the Great took it from them, then Ptolemy succeeded him. Rome took over in 58 BC and kept the place in relative peace and security until the 7th century, when the Byzantine and Islamic empires started three centuries of bickering over it.

In 1191, Richard the Lionheart, on his way to the Crusades, dropped into Cyprus for a spot of conquering, but the Cypriots caused him too much trouble (one of them killed his hawk and he was forced to massacre a few villages in retaliation), so he sold them to the Knights Templar. The Templars in turn sold the island to Guy de Lusignan, whose heirs hung in for three centuries, repressing the culture and orthodox religion but doing wonders for the economy.

The Venetians took over in 1489, but were booted out by the expanding Ottoman Empire in 1571, which kept Cyprus for 300 years before handing it over to Britain.

Modern History
In 1925 Cyprus became a Crown colony of the UK, but by then the Cypriots had had just about enough of being a pawn for empire-builders, and agitation for self-determination began. This laid the foundations for today's Greek/Turkish conflict: while many Greek Cypriots wanted to form a union with Greece (a movement known as enosis ), the Turkish population was not so keen. By 1950, the Cypriot Orthodox Church and 96% of Greek Cypriots wanted enosis. In response, the British drafted a new constitution, which was accepted by the Turkish population but opposed by the National Organisation of Cypriot Fighters, who wanted enosis or nothing. They began a guerrilla war against the British.

In August 1960, Britain granted Cyprus its independence. A Greek, Archbishop Makarios, became president, while a Turk, Fazil Kücük, was made vice-president. By 1964 Makarios was moving towards stronger links with Greece, and intercommunal violence was on the rise. The United Nations sent in a peace-keeping force. In 1967 a military junta took over the Greek government and enosis went out the window - even the most fervent Greece-lovers didn't want union with such a repressive regime. Greece didn't give up, though: on 15 July 1974 a CIA-sponsored, Greek-organised coup overthrew Makarios and replaced him with a puppet leader. Turkey responded by invading and Greece quickly pulled out, but the Turks weren't placated and took the northern third of the island, forcing 180,000 Greek Cypriots to flee their homes. In 1983 Turkish Cypriots proclaimed a separate state, naming it the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). No country except for Turkey has recognised this 'state'.

Recent History
There have been numerous attempts at rapprochement since 1974, to no avail. The most intense talks came when both Cyprus and Turkey sought entry into the EU; meetings during 2002 almost bore fruit, but the effort faltered in the fine print. Next, Kofi Annan's reunion referendum plan was put to both sides in April 2003; Turkish Cypriots were overwhelmingly in favour of the plan, but Greek Cypriots voted just as overwhelmingly against it.They tried more times since then to establish their goals on CYPRUS,but Cyprus will be FREE - ΕΛΕΥΘΕΡΗ-FROM TURKEY SOON,After the coming war war 3 which is coming soon on your screens...stay tuned

No comments:

Post a Comment