ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Tuesday, July 11, 2017

Ovni Ufo Video 666 Le Signe De La BãªTe Conspiration Mondiale Implan...

it has been prophesied that they will use all kind of means,to persuade you to get it,So that they will have you ready for the coming  Αntichrist.Τhey will use politicians,priests,actress,to mess with your Μind .Dont get it,they can track you anytime,and if they decide to eliminate you,nobody can save you

έχει προφητέψει ότι θα χρησιμοποιήσουν όλα τα είδη των μέσων, για να σας πείσουνε να το πάρετε,   θα εστε έτοιμη για το  Αντιχριστο. θα χρησιμοποιήσει τους πολιτικούς, ιερείς, ηθοποιός, να το χάος . σας πάρει , μπορούν να παρακολουθείτε ανά πάσα στιγμή, και εφόσον αποφασίσουν να σας εξαλείψει, κανένας δεν μπορεί να σας σώσει

No comments:

Post a Comment