ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Friday, July 28, 2017

On Catholics, ECUMENISM,Sects ORTHODOX Elder Arsenie Papacioc

ORTHODOXY is the only true religion!
All the other so-called "christian churches" changed very very many things in Christianity..
Catholicism changes and ajusts doga every day(a metaphore, but you got the idea).
Orthodoxy has remain pure and unchanged since the 7 ecumenical councils at the dawn of Christianity.
Catholics left us, and after them, the protestants split from them and driifted farther away from the true essence of Christianity, and then the anglicans, penticostals, baptists, etc, etc.... Now there are hundreads or even thousand of so-called "christian churches".Catholics are the origin of all the sects today.
It is a saying...
There were three Great falls in history:
1)The fall of Satan 
2)The fall of Adam 
3)The fall of the first Pope in 1054! 
"
But the Truth is only one, and is found in the only Church founded by the 12 apostols. 
The Orthodox Church.
Orthodox =The Right Faith
Ortho = Right,Unchanged 
Dox = Dogma,Faith
All the thousands of so-called christian churches starting with Catholicism lost Apostolic descendence. 
They are anathematised, because they changed the Faith...... pay attention=THAT IS A SMALL SAMPLE OF WHAT DOES REALLY FAITH CREATES.
THERE IS ONLY ONE TRUTH,NOT OTHERS,AND THIS IS THE ANCIENT CHURCH OF GOD,THAT CALLED ORTHODOXY,THE ONE AND ONLY WHICH HAD THE CONNECTION WITH THE APOSTLES,AND THE LORD SINCE 2000 YEARS FROM NOW.
GOD HIMSELF SHOWED US,THROUGH HIS MIRACLES,AS WE SAW IN THE CASE OF THE HUMBLE ELDER,THAT THROUGH HUMILITY,PEOPLE CAN ACHIEVE THEOSIS.
GOD SHOWED US THE TRUTH EVEN,THROUGH HIS MIRACLES,ABOUT THE REAL FAITH,AS WE CAN SEE THE HOLY LIGHT,THAT IS GIVEN ONLY TO ORTHODOX,FOR HUNDREDS OF YEARS.
ALSO,EVERY YEAR,AT THE FEAST OF THE HOLY THEOFANY,THE WATER IN THE JORDAN RIVER TURNING TOWARDS!
WE ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR THE SALVATION OF OUR SOUL.
SO,CAREFULLY,WE MUST CHOOSE THE UNIQUE AND DIFFICULT ROAD OF THE LORD...
HUMILITY,CHARITY,PHILANTHROPY,
THE PRAYER,THE CONFESSION,
AND THE DIVINE COMMUNION, WILL LEAD US
TO THE ETERNAL KINGDOM OF HEAVEN

No comments:

Post a Comment