ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
μην αφήσης τίποτα κρυφό Στην Εκκλησία του Θεού να πας να γονατίσης, μπρός στην εικόνα του Χριστού να κλάψης να θρηνήσεις κι ύστερα στον Πνευματικό πιστά ξομολογήσου και μην αφήσης τίποτα κρυφό μεσ’ στην ψυχή σου=Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου.leave nothing hidden In the Church of God to go to kneel, forth in Christ's image to cry to mourn and then Spiritual faithfully CONFESS YOUR SINS leave nothing hidden "in your soul = To go at least people in a spiritual confess to flee demon effect, in order to skeftontai then. Now they can not even think of demonic influence. Repentance, confession cuts the right of the devil.πρέπει να ακουστεί η φωνή της Ορθοδοξίας σε όλο κόσμο, και μετά να δείτε τον αντιχριστο

Tuesday, March 14, 2017

Panagia Glossa Drone βίντεο- Κελλάκι της Λεμεσού

Translation  starts 6 min..time After= Nuns speaking about miracles in monastery  year old boy, came with his parents, stayed whole night with his parents to pray and seek help from Panagia.In the morning when the child woke up, .. said to his parents ... i want milk. was first time the child speaks in his life, And so many other miracles we saw -another man came to the monastery,saying we heard about the miracles happening with people, having problem speaking,he took holy water from monastery,took it home...his son drinks 3 times...and the boy speaks,-We must also say something about ,the holy water,we fix it to come directly in the monastery,because it's difficult to go from behind,-oslo another case of a woman who was at the last stage of cancer,Panagia goes to her saying go to my monastery explaining to her exactly were was her monastery,the woman visits the monastery and the miracle happens to her,-Oslo another case of a girl,who she was going to have an operation having tumor in her ...we did request to the Virgin Mary,next day when the girl comes up to the monastery very happy saying that she was clean from cancer,and she was very happy,-One boy from russia 9 years old came to the monastery,his parents said the boy never spoke before in his life,..we did request to virgin mary,and the boy spoke,after putting holy oil and doing on him the sign of cross

The monastery is located south of kellaki village.5 minutes road to go there
GPS »34'48.620B
           O33'10.140A Note for the holy water=long time before,there was a man staying with his deaf daughter,one day his daughter drinks water from the well who was there,and immediately speaks for first time.it was close to the monastery,and they did diversion to go to the monastery-The water was coming out from a rock

No comments:

Post a Comment